Sluiten
Max Crowdfund-investeringen: hoog rendement, laag risico

Max Crowdfund-investeringen: hoog rendement, laag risico

Advertentie | mei 31, 2022
Max Crowdfund - Newsroom

Wij streven er met zijn allen naar dat iedereen in elke vastgoed investeringsmogelijkheid, in ieder land zou mogen en kunnen investeren en wij werken hard om dit doel te bereiken.

https://www.maxcrowdfund.nl/

Bekijk alle artikelen

“Bij vrijwel alle vastgoedinvesteringen heb je als deelnemer eigenlijk geen zeggenschap over je belegging. ”

C

rowdfundingplatform Max Crowdfund richt zich specifiek op vastgoed dat verbouwd of herontwikkeld moet worden. Het gaat om kortlopende leningen die bedoeld zijn als kapitaal voor het renoveren van panden. Dan kan het gaan om een renovatie van een kantoorpand tot en met renovatie van woning tot studentenhuisvesting. In de portefeuille van Max Crowdfund zitten tal van deze renovatievoorbeelden waarbij het onderkomen na een grondige verbouwing weer een hernieuwde functie krijgt. 

De panden bevinden zich niet alleen in Nederland, maar zeker ook in andere Europese landen. Het ligt in de bedoeling om meer Nederlandse projecten te selecteren. Berkhout benadrukt daarbij echter dat de vastgoedmarkt voor renovatie in ons land behoorlijk schraal is, terwijl er juist in Groot-Brittannië en Duitsland meer renovatiekansen liggen. 

 


Dat Max Crowdfund zich mag verheugen op een spectaculaire groei heeft volgens Berkhout alles van doen met de huidige tijdgeest. “We zitten in the perfect storm”, zoals hij dat zelf zegt. Aangezien de investeringen bedoeld zijn voor renovatie worden de beleggingen in ieder geval geborgd door de fysieke panden zelf. “Honderd procent garantie bestaat er nooit. Wat we wel garanderen, is dat de belegging wordt aangewend voor renovatie. En het wil heel gek lopen als de panden na renovatie niet meer opbrengen. Het remodelen van panden en gebouwen geldt als lucratieve investering, hetgeen zich ook vertaalt in hoge rentepercentages. Dat is weliswaar de top, maar voor deelnemers zelfs percentages tot twaalf procent niet uitgesloten.”

Deze ‘perfect storm’ kent ook andere achterliggende facetten, zoals de constatering dat geld op de bank niets oplevert. Sterker nog, gezien de inflatie en de rente op meer dan 100.000 euro spaargeld,

leggen spaarders toe op hun bankvermogen. Een nog belangrijker aspect van het Max Crowdfunding-platform is misschien wel de toegankelijkheid. 

 


Berkhout legt dat verder uit: “Bij vrijwel alle vastgoedinvesteringen heb je als deelnemer eigenlijk geen zeggenschap over je belegging. Deelnemers leggen een bepaald bedrag in, de vastgoedinvesteerder wendt dat aan voor bouwprojecten, maar hoe dat precies achter de schermen in elkaar steekt, blijft grotendeels verborgen. Wij hebben dat proces volledig transparant gemaakt en gedemocratiseerd. Als investeerder kun je al deelnemen vanaf honderd euro en je kunt volledig zelf bepalen in welke projecten je dat wilt doen.” Wie op de site kijkt van Max Crowdfund ziet helder en visueel duidelijk uitgelegd welke projecten er actief zijn en welk rentepercentage daaraan is gekoppeld. Bovendien: het proces tot deelname is volledig geautomatiseerd. Wie wil deelnemen, kan binnen een uur zijn of haar eerste investering doen. Dat kan om een bedrag van 100 euro gaan, maar desgewenst kan dat ook gaan om enkele tonnen.

 


Aan de zijde van de leningaanvragers werkt het geautomatiseerde proces eigenlijk net zo gebruiksvriendelijk. Een entiteit die een leningaanvraag indient – dat kan een individu zijn of een BV – wordt gevraagd de benodigde documenten te uploaden waarna een investment community de definitieve beslissing neemt tot toelating. Deze community bestaat uit een groep van zeer ervaren vastgoedprofessionals die de slagingskansen van projecten nauwkeurig kunnen beoordelen. 

 


Daar komt bij dat het door de nieuwe crowdfundingwetgeving vanaf 10 november dit jaar ook mogelijk wordt om te participeren in projecten. Investeerders steunen projecten dan niet alleen financieel, maar kunnen dan ook deelnemen in de vorm van aandelen. 

 


Tot slot: het financiële verhaal. Ook dat staat transparant beschreven op de site. Deelnemers wordt een fee berekend van 0,1 procent per maand. Trouwe investeerders krijgen recht op een korting van 50 procent. De fee voor leningaanvragers wordt wederkerig onderhandeld en is afhankelijk van risicofactoren en de grootte van het project. Daarnaast worden er toelatingskosten en administratieve vergoedingen berekend voor toelating en publicatie op de site. 

 march-2022-max-crowdfund-linkedin-post.png

Felix Berkhout,

CEO Max Crowdfund

Finance

Lees meer
"Zoeken naar informatie is ouderwets"

"Zoeken naar informatie is ouderwets"

Advertentie | mrt 23, 2023
Inclusief en toegankelijk betalingsverkeer in Nederland

Inclusief en toegankelijk betalingsverkeer in Nederland

Finance | mrt 23, 2023
Betalingsverkeer Nederland zeer efficiënt, maar fors verlieslatend

Betalingsverkeer Nederland zeer efficiënt, maar fors verlieslatend

Finance | mrt 23, 2023