Sluiten
Crowdfinance is een mooie financieringsoplossing voor ondernemers en kans voor investeerders

Crowdfinance is een mooie financieringsoplossing voor ondernemers en kans voor investeerders

Finance | dec 19, 2022

Heb jij financiering nodig voor je bedrijf en wil je een andere route bezien dan de bancaire weg? Dan is crowdfinance mogelijk de ideale uitkomst. Crowdfinance is een vorm van financiering waarbij MKB-ondernemingen via een bemiddelend platform beroep doen op meerdere investeerders. Deze financieringsoptie is nog niet bij iedereen bekend, maar kan voor vele bedrijven een passende oplossing zijn. 

Crowdfinance is een vorm van financiering waarbij MKB-ondernemingen via een bemiddelend platform beroep doen op meerdere investeerders. 

“Crowdfinance is overgewaaid vanuit Engeland en krijgt steeds meer voet aan de grond in Nederland”, vertelt Jeroen ter Huurne, CEO Collin Crowdfund en voorzitter branchevereniging Nederland Crowdfunding. “De banken maken in de range tot één miljoen euro een terugtrekkende beweging wat betreft het verstrekken van leningen aan het MKB. Over het algemeen zijn de banken minder geïnteresseerd in kleine financieringen. Voor banken zijn deze leningen namelijk niet interessant genoeg, met als resultaat dat veel ondernemers andere manieren van financiering moeten verkennen. Alternatieve financieringsvormen zoals crowdfinance worden dan ook steeds populairder.” 

Een gedegen kredietbeoordelingsproces is een van de belangrijkste pijlers van een crowdfundingplatform. Als bemiddelaar is het cruciaal om zorg te dragen dat de MKB-bedrijven een passende financiering krijgen die voldoet aan het financieringsvraagstuk van de onderneming en waarvan de maandelijkse lasten kunnen worden gedragen. Dit is tevens benodigd om te zorgen dat de investeerders bij een goede spreiding een verantwoord risico lopen en een stabiel rendement behalen. Vanuit investeerdersperspectief is crowdfinance een interessante investeringsvorm om toe voegen aan een bredere beleggingsportefeuille. Crowdfinance leningen kennen veelal een omvang tot maximaal 2,5 miljoen euro met een gemiddelde rente van zo’n 7 procent. 

Een goede keuze maken tussen de verschillende crowdfundingplatformen in Nederland is belangrijk. Er zijn verschillende vragen die je als ondernemer kunt stellen om platformen te vergelijken. Is het platform bijvoorbeeld aangesloten bij de branchevereniging Nederland Crowdfunding? Wat is de kans dat een leningaanvraag gefund wordt door de crowd na publicatie? Wat is het trackrecord van het platform? Worden door het platform voldoende proposities aangeboden zodat je als investeerder een goede spreiding kunt realiseren? 

Vertrouwen is key in de crowdfinance business. “Onze sector leeft op vertrouwen. Banken maken een terugtrekkende beweging en ondernemers zijn op zoek naar andere financieringsmogelijkheden.” Voor de investeerder/belegger die in het plan van een ondernemer gelooft, is het investeren van een deel van zijn/haar vermogen in crowdfinance een mooie uitkomst. “De investeerder krijgt over de langere termijn een mooi stabiel rendement, dankzij een goede spreiding. De ondernemer krijgt daarentegen op zijn of haar beurt een lening, groot of klein, voor zijn of haar onderneming en meer naamsbekendheid. 

Crowdfinance blijkt een sterke toevoeging aan de financieringssector. De overheid dient hier nog van overtuigd te worden aangezien investeringen in het MKB niet worden vrijgesteld van vermogensheffing. “Daar maak ik mij wel hard voor. Eerder deze maand heb ik op verzoek van het Ministerie van EZK de Tweede Kamer hierover mogen informeren. Op deze manier kan de investeerder netto meer overhouden in welk geval de funding voor de geldlener goedkoper wordt. Dat is in mijn optiek een gerechtvaardigde stimulans, immers een betere financierbaarheid van het MKB betekent meer werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving.” 

De belangrijkste trends in duurzaam investeren 
Niet alleen financieel rendement behalen, maar ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld: steeds meer beleggers kiezen voor duurzaam investeren. CEO Dennis Kromhout van der Meer en CFO Hans van der Pouw van investeringsplatform DuurzaamInvesteren.nl lichten de belangrijkste trends in duurzaam investeren toe. 

Steeds meer ondernemingen omschrijven hun diensten als ‘duurzaam’. Hierdoor dreigt duurzaamheid meer en meer een hol begrip te worden. “Wij gaan dit aanpakken door meetbaar te maken wat een onderneming daadwerkelijk bijdraagt aan de 17 sustainable development goals (SDG’s). Hoeveel CO2 bespaart een onderneming bijvoorbeeld nu echt? Zo geven we investeerders meer inzicht en keuze in de SDG’s waaraan ze willen bijdragen,” legt Dennis uit. 

Waar DuurzaamInvesteren.nl zich initieel richtte op duurzame projecten in de energiesector, zoals de bouw van wind- en zonneparken, krijgt het platform steeds meer financieringsaanvragen van duurzame bedrijven in de voedsel-, circulaire- en e-mobility sector. Hans: “We zien ook een toename in ondernemingen die groeifinanciering zoeken, waarbij naast obligaties ook steeds meer interesse is in het uitgeven van aandelen.” 

De gemiddelde leeftijd van investeerders op DuurzaamInvesteren.nl ligt vrij hoog: tussen de 50 en 70 jaar. Maar er is een groeiende belangstelling voor duurzaam investeren onder een jongere doelgroep van dertigers en veertigers. “Deze groep wil iets nalaten aan de wereld. Ondanks dat jongere mensen een langere investeringshorizon hebben tot aan hun pensioen hebben zij vaak minder investeringsbudget dan 50-plussers. Daarom willen wij het voor deze jongere doelgroep mogelijk maken om te investeren, al vanaf 250 tot 500 euro. Investeren in duurzame organisaties wordt daarmee voor hen laagdrempeliger en aantrekkelijker.” 

 

Finance

Lees meer
The Macallan lanceert met Bentley uniek geniet moment

The Macallan lanceert met Bentley uniek geniet moment

Advertentie | dec 20, 2022
PIN Voorschot ook in 2023 ‘de winkelbank’

PIN Voorschot ook in 2023 ‘de winkelbank’

Advertentie | dec 19, 2022
Vastgoedfinanciering: van bank naar financieringsmix

Vastgoedfinanciering: van bank naar financieringsmix

Finance | dec 19, 2022