Sluiten
Smart Freight Centre verwacht dat logistieke sector CO2-uitstoot met 30% kan afbouwen

Smart Freight Centre verwacht dat logistieke sector CO2-uitstoot met 30% kan afbouwen

Gezondheid | nov 27, 2023

Van de totale mondiale CO2-uitstoot komt ongeveer een kwart voor de rekening van de transportsector. Dat zal niet lang meer duren. Of althans: de ambitie bestaat om die uitstoot met ongeveer 30% te hebben verminderd in 2030. Dat signaal komt van Christoph Wolff, ceo van de internationale non-profitorganisatie Smart Freight Centre.

De elektromotor heeft een rendement van negentig procent en is dus veel energiezuiniger dan welke verbrandingsmotor dan ook

De ambitie van de organisatie is te bestempelen als kort en krachtig: de inspanningen richten zich op het verminderen van de emissie-impact van het mondiale vrachtvervoer. “Wij zijn er klaar voor om onze ambitie nu daadwerkelijk te realiseren: in 2030 willen we de CO2-uitstoot in de logistiek met 1 miljard ton verminderd hebben. De emissie van de transportsector is nu goed voor circa een kwart van de totale CO2-emmissie op aarde. Daarmee is de uitstoot van zwaar vrachtvervoer nu ongeveer zo groot als de uitstoot van de cement- of staalindustrie. Dus dat is nogal wat”, benadrukt Christoph Wolff.

De oplossing om deze uitdaging aan te pakken, zoekt het Smart Freight Centre bij twee hefbomen, zoals Wolff dat zegt. De eerste hefboom heeft van doen met het efficiënter maken van de transportlogistiek. Efficiënter maken wil in dit verband zeggen een hogere benutting van de transportcapaciteit. “In feite komt dat erop neer dat je zo min mogelijk lucht verplaatst. Dat is vandaag de dag een zeer reëel probleem, omdat de bezettingsgraad van vrachtwagens slechts veertig procent bedraagt. Om de vrachtwagens dus voller te krijgen, bestaat er veel ruimte voor verbetering.

De tweede hefboom zegt Wolff, is het kiezen voor slimmere voortstuwingssystemen. Of het nu gaat om vrachtwagens, zeeschepen of vliegtuigen, tegenwoordig zijn er steeds meer alternatieven beschikbaar die een meer sustainable karakter hebben in vergelijking met traditionele systemen, zoals de dieselmotor bijvoorbeeld. “Er verschijnen steeds meer elektrische vrachtwagens op de weg, niet alleen voor de korte, maar ook voor de langere afstanden. Veel nieuwe vrachtwagens zijn economisch volledig concurrerend met traditionele dieseltrucks. Zeker voor de last mile-leveringen wordt er vaak overgegaan op elektrisch vrachtvervoer.”


Vooral dat eerste punt, de bezettingsgraad van vrachtwagens, is materie waar het Smart Freight Centre een bijdrage aan wil leveren. Weliswaar pogen afzonderlijke logistieke expediteurs om hun vrachtwagens voller te krijgen, maar dan nog blijft er sprake van een gefragmenteerd overzicht. Door middel van Smart Freight Centres zogenaamde SFC Exchange Network, een data-uitwisselingsnetwerk wat is opgezet in samenwerking met (en vóór) verschillende partners uit de transport en logistiek sector, wordt getracht de totale vervoerscapaciteit in kaart te brengen. Dat moet leiden tot een totaalbeeld op reisniveau van goederen en bijbehorende transportemissies. “Een totaaloverzicht van beschikbaar transport en goederenvervoer is een enorme stimulans voor real time-besluitvorming. Daar is de sector in feite al jaren naar op zoek. Het ziet er naar uit dat we nu daadwerkelijk een doorbraak gaan krijgen met een zogenaamde peer-to-peer-connectie, waarbij gegevens op reisniveau tussen vervoerders en verladers worden uitgewisseld. Vervoerders zijn normaal gesproken huiverig om vervoergegevens gedetailleerd met klanten te delen. Wij hebben nu een manier gevonden om dat te omzeilen door individuele reisniveaugegevens anoniem te houden.”


Wat betreft voortstuwingssystemen verwacht Wolff eerder dat elektrische vrachtwagen een doorbraak zullen beleven dan vrachtauto’s aangedreven door waterstof. Dat heeft ook te maken met beschikbaarheid. Waterstof kan een rol gaan spelen, maar er is ook besef dat er enorme hoeveelheden nodig zijn om de staalindustrie koolstofvrij te maken. Daarnaast is een forse hoeveelheid nodig voor de scheepvaart. “De elektromotor is in combinatie met transport superefficiënt. Deze motor heeft een rendement van negentig procent en is dus veel energiezuiniger dan welke verbrandingsmotor dan ook”, besluit Wolff.

Elektrisch vrachtvervoer in opkomende landen blijkt een behoorlijke uitdaging, te meer omdat het vaak ontbreekt aan de benodigde elektrische infrastructuur om zware vrachtwagens op te laden. Het Smart Freight Centre ondersteunt extra capaciteitsopbouw, daarnaast wordt er onder andere met financiële partijen gewerkt aan een truck-as-a-service-model. Transporteurs in opkomende landen kopen dan geen vrachtwagen, maar leasen die. Op die manier wordt het decarboniseren van vrachtvervoer in opkomende landen toegankelijker.

Gezondheid

Lees meer
Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

eHealth | feb 23, 2024
Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

eHealth | feb 23, 2024
Breng de patiënt in het lab

Breng de patiënt in het lab

eHealth | feb 23, 2024