Sluiten
COVID-19: Wees bewust van het lange termijn HR effect

COVID-19: Wees bewust van het lange termijn HR effect

Advertentie | apr 16, 2020

Eigenlijk staan we nog maar aan het begin van deze crisis. De wereld wordt in de greep gehouden door een zeer besmettelijk virus. Binnen een paar weken is een groot deel van de wereld in een vorm van lockdown gekomen. Dit heeft allereerst natuurlijk grote impact op de mensen die besmet raken, maar ook de wereldeconomie wordt hard geraakt. Ieder bedrijf, iedere instelling, maar ook elk individu moet inspelen op de gevolgen hiervan. Zowel in economische zin als ook qua arbeidspopulatie heeft dit voor vrijwel iedereen gevolgen, zowel op de korte als de langere termijn.

Burn-out ligt op de loer

In de zorg, bij bedrijven en instellingen die leveren aan de zorg en ook bij online winkels is er op dit moment sprake van topdrukte. Dit leidt tot extreme werktijden en werken onder hoge druk. Daar komt in de zorg de heftige emotionele druk nog bij. Niet alleen het risico op besmetting, maar ook de onmacht die ontstaat als besmette patiënten snel verslechteren. Nederland is een kenniseconomie. Veel mensen hebben een administratieve baan. Deze mensen, net als miljoenen anderen werken momenteel bijna volledig vanuit huis, net als hun partner. Alle kinderen krijgen thuis onderwijs en (mantel)zorgtaken moeten worden verdeeld. Al deze groepen medewerkers ervaren voor een langere periode extra druk en stress. Dit is een van de grootste oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Misschien niet altijd direct waarneembaar, maar wel op langere termijn. 


Specialistische levensverzekeraar voor de zakelijke markt

Sinds 2011 is elipsLife actief in Nederland. Stefan Duran, head sales Benelux bij elipsLife vertelt. “Wij zijn een levensverzekeraar, met alleen maar zakelijke klanten. Klanten verzekeren arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico’s bij ons.” We zijn specialist en onderscheiden ons met kennis en ervaring in deze niche. Deze kennis en ervaring helpt om lange termijneffecten in te kunnen schatten. Ook van een pandemie als deze, volgens Duran.


Gewoon dekking op inkomensverzekeringen

“Overlijden en arbeidsongeschiktheid als gevolg van COVID-19 is uiteraard gedekt op onze verzekeringen. De verzekeringsovereenkomsten kennen geen uitsluitingen voor een pandemie, ook niet in het buitenland. Hier is wel wat meer uitleg bij nodig. Buitenland dekking wordt gebaseerd op de kleurcodering die het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert. Bij code oranje en rood wordt sterk afgeraden om naar een gebied te reizen bijvoorbeeld door onlusten of burgeroorlog. Alleen dan is dekking niet altijd gegarandeerd. Tijdens de huidige pandemie is bijvoorbeeld heel Europa oranje of rood door COVID-19.” Mocht het reizen naar gebieden die rood zijn uitsluitend door Covid-19 noodzakelijk en mogelijk zijn, dan is er zonder twijfel dekking, aldus Duran. “Als de gevolgen van COVID-19 duidelijker zichtbaar worden op lange termijn, wordt er wel een stijging van premies verwacht. Het heeft er alle schijn van dat zowel de lange termijn arbeidsongeschiktheid en het overlijdensrisico voor werknemers stijgt door COVID-19. Zeker in de periode dat er nog geen adequaat medicijn of vaccin is.”  


Leidt een Corona besmetting tot hogere kans op arbeidsongeschiktheid?

De huidige inschatting dat arbeidsongeschiktheid zal toenemen is vooral gebaseerd op de indirecte effecten van de huidige medische crisis en de economische crisis die zal volgen, vertelt Duran. “Arbeidsongeschiktheid als rechtstreeks gevolg van een COVID-19 besmetting kunnen we op dit moment nog niet concluderen.” Maar ik zie wel een aantal aandachtspunten waar werkgevers rekening mee moeten gaan houden. Steeds meer werknemers zijn boven de zestig jaar. Dit is een risicogroep als het gaat om het coronavirus. Ik druk ieder bedrijf dan ook op het hart om deze werknemers, die enorm veel kennis en kunde hebben, te beschermen, zegt Duran. “Tegelijkertijd weten we niet wat de lange termijneffecten zijn van mensen die het coronavirus hebben overleefd. Hebben diegenen die weken op de IC hebben gelegen en het virus hebben overleefd een grotere kans op arbeidsongeschiktheid? Daar is de crisis op dit moment nog te jong voor.” 


Re-integratie plan voor thuiswerkers

Uiteraard moeten we vooruit blijven kijken. Veel bedrijven en instellingen hebben werknemers die (bijna) allemaal thuiswerken. De eerste weken zijn achter de rug en de verwachting is dat er nog vele volgen, volgens Duran. “Wij zien de eerste parallellen met langdurige ziekte. Iedereen die in deze situatie zit zal veel meer begrip hebben voor mensen die langdurig thuis zitten door klachten.” De muren komen op je af, aldus Duran. “Het heeft een gigantische (mentale) impact op de mens. Wij horen vaak dat er schuldgevoel ontstaat. Lever ik wel de prestaties die men van me verwacht? Naast al die andere taken. Als we straks weer (gefaseerd) terug kunnen naar kantoor, kunnen medewerkers enorme drempels ervaren, juist door die onzekerheid.” Ons advies: Maak een terugkeer

(re-integratie) plan met vooral veel aandacht voor de mentale gezondheid van medewerkers. Dit om te voorkomen dat mensen na terugkeer alsnog uitvallen en langdurig ziek worden, aldus Duran.


Aandacht voor elkaar juist ná Corona

Daarnaast moeten wij als maatschappij, maar ook als werkgevers, als COVID-19 achter ons ligt, aandacht blijven besteden aan elkaar en aan onze werknemers. Iedereen heeft een spannende periode achter de rug en onder grote druk gepresteerd. Met name de zorgmedewerkers werken maandenlang onder hoge spanning. Zij zien de zorg als hun roeping, dus doen zij dit nu voor ons. Maar de klap kan later voor hen komen, vertelt Duran. ”Ik verwacht dan ook een hogere instroom in de WIA van zorgmedewerkers en dat moeten we zien te beperken.” Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze groep mensen heel goed te begeleiden als zij de crisis bezworen hebben. Want ook na Corona willen we dat deze mensen hun roeping blijven volgen, besluit Duran.


www.elipslife.com/nl/nldEconomie

Lees meer
Voortrekkers in de transitie naar duurzaamheid

Voortrekkers in de transitie naar duurzaamheid

Economie | nov 27, 2023
Hoe kijken investeerders naar jonge techbedrijven?

Hoe kijken investeerders naar jonge techbedrijven?

Digitalisering | nov 03, 2023
Politiek en tech kunnen niet zonder elkaar

Politiek en tech kunnen niet zonder elkaar

Digitalisering | nov 03, 2023