Sluiten
De noodzaak van krachtige systemen voor flexwerken

De noodzaak van krachtige systemen voor flexwerken

Advertentie | jul 23, 2021

De terugkeer naar het kantoorleven zal niet hetzelfde zijn als voor de Covid-19 pandemie. Door de Coronacrisis is het bedrijfsleven er anders gaan uitzien en zal flexwerken een “hybride” activiteit blijven. Dit is een werkvorm waarbij werknemers zowel thuis als op kantoor werkzaamheden verrichten. Deze nieuwe manier van werken maakt het mogelijk om de economische en sociale voordelen van thuiswerken te combineren met het werken op kantoor. 

Dit gegeven wordt ondersteund door een studie onder leiding van Epos: 60% van de organisaties denkt dat “hybride” werken op de lange termijn de overhand zal krijgen. Deze trend wordt verklaard doordat hybride werken zorgt voor lagere operationele kosten en het voordeel heeft dat werknemers niet beperkt zijn tot een geografisch werkgebied. Werken op afstand is aantrekkelijk geworden voor werknemers, dankzij de flexibiliteit die deze manier van werken biedt, maar ook door de extra professionele mogelijkheden die het oplevert.
Flexibele Werkplek

De combinatie van thuis- en kantoorwerk is duidelijk het favoriete werkmodel van de meeste bedrijven aan het worden. Dit biedt zowel aan het personeel voordelen zoals meer flexibiliteit en een beter welzijn.Tegelijkertijd vormt het thuiswerken een sociale belemmering in de werkomgeving van de werknemer. Om deze belemmeringen op te heffen dient een bedrijf meer aandacht te schenken aan deze sociale aspecten. Dat zorgt op de lange termijn voor gelukkige, gezonde en productieve werknemers. Het is duidelijk dat mensen meer flexibiliteit willen op het gebied van werk. Ze willen zelf kunnen beslissen wanneer ze op kantoor werken en wanneer thuis. Dit is afhankelijk van verplichtingen op het gebied van hun werk en privéleven. Voor diegenen die het prettig vinden om thuis te werken, zal werken op afstand waarschijnlijk steeds meer de norm worden. De pandemie heeft bewezen dat werknemers ongeacht waar zij werken nog altijd productief kunnen zijn. Een onderzoek onder de thuiswerkende FNV-leden geeft aan dat 38% van de werknemers thuis productiever is en 39% van de werknemers zich thuis beter kan concentreren.


Bedrijven die meer flexibiliteit bieden, zullen profiteren van een grotere betrokkenheid en loyaliteit van hun werknemers. Daarnaast zullen zij toegang krijgen tot bredere en meer diverse talentpools naarmate werknemers niet meer worden beperkt door de locatie. Er zijn echter bepaalde aspecten waarbij virtueel werken de fysieke omgeving niet kan vervangen. Mensen zijn in essentie sociale wezens. Zij zijn om die reden niet gemaakt om in eenzame opsluiting te leven of te werken. Tijdens de lockdowns en de pandemie werd er door werknemers een zekere mate van menselijke interactie gemist. Dit werd ook beaamd door de ondervraagde FNV leden. Zeker 64% van de ondervraagden miste de sociale interactie met collega’s.


Veel organisaties in de particuliere sector hebben toegezegd om op de langere termijn op afstand te gaan werken. Deze verschuiving kan een brede maatschappelijke impact hebben omdat werknemers niet langer naar drukke steden hoeven te reizen. Bovendien heeft de vermindering van het woon-werkverkeer een positieve impact op het milieu doordat de luchtverontreiniging afneemt. De totale CO2-uitstoot wereldwijd is sinds het begin van de pandemie sterk afgenomen.


De hybride werkcultuur of thuiswerken is niet alleen voor werknemers maar ook voor bedrijven een enorme verandering. De rol van de technologie hierin is onmiskenbaar. Waar technologie eerst een ondersteunende rol aannam voor het bedrijfsleven heeft deze hedendaags een centrale rol gekregen. Door deze verschuiving heeft de technologische kant van het bedrijfsleven een grotere meerwaarde gekregen.
Robuust systeem

Om flexibel te kunnen werken, is het noodzakelijk dat beleidsmakers de IT-teams voorzien van betere en duurzame oplossingen voor de groeiende vraag naar hun diensten. Dit omvat de invoering van een schaalbare suite van SaaS- en mobiele applicaties. Deze applicaties zijn ontworpen om het hybride werken van begin tot eind mogelijk te maken en te stroomlijnen. Dit soort technologie kan ervoor zorgen dat organisaties nu en in de toekomst flexibel en wendbaar blijven.


Veel bedrijven hebben verplicht een digitale werkplek moeten ontwikkelen die is aangepast aan de realiteit van de crisis. Dit trof veelal een werkomgeving waarin de gebruiker centraal staat en deze met anderen kan samenwerken. Deze nieuwe manier van werken, die zijn nut en efficiëntie heeft bewezen, is nog steeds in ontwikkeling. Met dit in het achterhoofd kunnen we voorspellen dat bedrijven de komende maanden zullen blijven investeren om de samenwerking in de Cloud te ondersteunen en de online productiviteit te verhogen. Daarnaast zullen zij maatregelen moeten treffen om hun gegevens en middelen te beveiligen. Het staat vast dat de pandemie zowel een leercurve als een bredere aanvaarding van nieuwe bedrijfsmodellen heeft versneld. Deze levert zowel werknemers als werkgevers profijt op, zelfs wanneer de restricties zijn opgeheven. Ondanks dat thuiswerken de norm wordt, bevinden veel bedrijven zich nog in de aanpassingsfase. Het doel binnen deze organisaties is nu de processen en middelen te testen en uit te vinden welke van deze passen bij hun activiteiten en hun behoeften, om zo een duurzame organisatie op te zetten.


Zelfs de meest technologie-averse consumenten moeten nu online werken, nu werken op afstand meer aan de orde is. De functies voor werknemers om online te kunnen communiceren en samen te kunnen werken zijn essentieel en moeten sterk worden overwogen wanneer een gebruiksvriendelijke-platform wordt gekozen. Bedrijven die zich niet hebben aangepast aan het werken op afstand op lange termijn, of aan het ‘hybride’ werken, doen er goed aan om toch te beginnen met het implementeren van nieuwe technologie.


De bedrijfscultuur

Het volgen van een strategie voor werken op afstand betekent echter niet dat de bedrijfscultuur overboord moet worden gegooid. Aanbieders van zakelijke tools en softwareontwikkelaars hebben er jarenlang voor gezorgd dat hun technologie zo soepel en veilig mogelijk functioneert. Werknemers kunnen daardoor moeiteloos schakelen tussen werken op afstand en op kantoor, zonder de bedrijfscultuur of de communicatiekanalen aan te tasten of te verstoren. Technologie kan de bedrijfscultuur niet vervangen, maar wel aanvullen. 


Bij Zoho hebben wij jarenlang gefocust op het ontwikkelen van software in de Cloud, het waarborgen van privacy en de ruimte te geven aan onze werknemers om hun talenten tot uiting te laten komen. De voordelen hiervan zijn voor de meeste bedrijven echter pas tijdens de pandemie naar voren gekomen. Wij ontwikkelen al onze software en diensten intern, waardoor er binnen Zoho volledige controle is over de gegevens van onze klanten en hierbij niet afhankelijk zijn van derde partijen. Privacy wordt bij elke stap voorop gesteld. Uit ervaring weten we dat dit aspect steeds meer aandacht vereist van bedrijven en dat deze werkwijze van Zoho de gebruikerservaring van onze bestaande klanten heeft verbeterd. Daarnaast bieden wij onze werknemers de middelen om zichzelf verder te ontwikkelen. Deze drie aspecten zijn stuk voor stuk een integraal onderdeel van Zoho’s beleid.

Tags

Digitalisering

Lees meer
“Het probleem is niet de software, maar hoe deze wordt gebruikt”   

“Het probleem is niet de software, maar hoe deze wordt gebruikt”  

Advertentie | feb 28, 2022
‘Weet als ondernemer waar je transactie uithangt’   

‘Weet als ondernemer waar je transactie uithangt’  

Digitalisering | feb 25, 2022
De IT moet wendbaar zijn en direct met de business meebewegen

De IT moet wendbaar zijn en direct met de business meebewegen

Digitalisering | feb 25, 2022