Sluiten
‘Met de inzet van batterijen versnellen we de energietransitie’

‘Met de inzet van batterijen versnellen we de energietransitie’

Industrie | nov 29, 2021

Het elektriciteitsnet kan geen energie opslaan. Dit betekent dat zodra elektriciteit wordt opgewekt, er direct een verbruik tegenover moet staan. Vraag en aanbod moeten altijd gelijk zijn, anders ontstaat er onbalans op het elektriciteitsnet. Tot nu toe kon dat aan de aanbodzijde worden geregeld door kolen- en gascentrales harder of zachter te laten draaien. 

“Maar met de toename van duurzame energiebronnen is het ‘in balans houden’ lastiger”, vertelt Lars Rupert, CFO  bij GIGA Storage. “Batterijen worden steeds belangrijker om de balans tussen opwek en verbruik te behouden, zeker als gas- en kolencentrales gesloten worden. Dit omdat we steeds meer zon- en windenergie opwekken, maar er ook momenten zijn dat de zon niet schijnt of de wind niet waait en dan hebben we ook energie nodig.”

 

 “Batterijen kunnen energie opslaan”, gaat Rupert verder. “Maar dit is zeker niet de enige oplossing voor een betere werking van het elektriciteitsnetwerk. Het vergt bijvoorbeeld ook flexibiliteit van de gebruikers. Tot voor kort werd op een paar centrale punten energie opgewekt bij de grote energiecentrales. Nu er decentraal steeds meer zon- en windenergie wordt opgewekt, ontstaan er problemen op het energienetwerk, omdat het netwerk niet is gebouwd voor deze decentrale energieopwekking. Deze nieuwe opwekpunten worden overbelast wanneer er teveel energie op wordt gezet. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een provinciale weg die aansluit op de snelweg. Willen teveel auto’s van de provinciale weg de snelweg op, dan ontstaat er een file. Wat betreft het energienetwerk levert iedereen met een zonnepaneel eigenlijk al energie op het netwerk, als het niet direct wordt verbruikt. Er zijn dus heel veel kleine aansluitpunten die het energienetwerk voorzien van energie. Om die toevoer te kunnen reguleren, is de inzet van batterijen op strategische posities noodzakelijk. Dat is een bijkomende rol naast het mogelijk maken van het afschakelen van fossiele centrales. Het belang is dus veel groter.” Niet alleen meer zon- en windenergie moet worden aangesloten op het netwerk, maar ook nieuwe woonwijken en uitbreiding van de industrie. Daarnaast moet de industrie verduurzamen.  “Op dit moment liggen plannen voor woonwijken en nieuwe industrie stil, omdat er te weinig aansluitmogelijkheden zijn op het bestaande elektriciteitsnet. Batterijen kunnen naast netverzwaringen een belangrijke rol spelen om deze knelpunten op te lossen.”

 

Door batterijen op slimme plekken aan te sluiten kan er efficiënter gebruik worden gemaakt van het elektriciteitsnet, waardoor minder uitbreiding van het huidige elektriciteitsnet nodig is en de consument uiteindelijk ook minder betaalt. Toch wordt de ontwikkeling van energieopslag tegengewerkt door de huidige wet- en regelgeving.  “Een heel groot deel van onze kosten voor de batterij gaan op aan transportkosten, omdat wij, als wij de elektriciteit in de batterij laden, als consument worden gezien, maar deze kosten niet terugkrijgen als wij de elektriciteit weer op het net zetten”. Als deze elektriciteit daarna wordt geconsumeerd door de consument, worden deze transportkosten nogmaals aan de consument berekend. “Door deze wetgeving zijn de transportkosten voor energieopslagprojecten te hoog voor een rendabele business case”, stelt Rupert.

 

“Het bouwen van energieopslag om het elektriciteitsnetwerk te ondersteunen wordt momenteel in de huidige wet- en regelgeving beboet. Als deze barrière wordt weggenomen, creëren we én een versnelling én een betere prijs voor de consument, doordat minder geïnvesteerd hoeft te worden in de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.”

 

Een goed voorbeeld van energieopslag is project Buffalo. “De Buffalo batterij wordt in 2022 geplaatst op het terrein van Wageningen University & Research in Lelystad. De batterij is de grootste batterij in Nederland met een vermogen van 25MW en 48MWh capaciteit en wordt aangesloten op - en is onderdeel van het smart-grid van Windnet en is direct verbonden met de windparken Mammoettocht, Neushoorntocht en het zonnepark van Solarvation. Eneco gaat de batterij voor meerdere jaren huren. Ze gaat de batterij inzetten voor een balancering van haar energiediensten met duurzame energie en om meer duurzame energie op het juiste moment op het elektriciteitsnet in te zetten. Dit wordt gedaan door de batterij zo in te zetten dat het afschakelen van duurzame energieproductie wordt beperkt en het elektriciteitsnet wordt gestabiliseerd. Zo levert deze batterij een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot.”

Industrie

Lees meer
CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

Advertentie | nov 01, 2023
‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

Industrie | jul 28, 2023
Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Industrie | jul 28, 2023