Sluiten
Duurzaam verpakken: E-commerce verduurzamen stopt niet bij innovatieve verpakkingen, transport en logistiek zijn net zo belangrijk

Duurzaam verpakken: E-commerce verduurzamen stopt niet bij innovatieve verpakkingen, transport en logistiek zijn net zo belangrijk

Advertentie | nov 29, 2021

Wanneer het gaat over e-commerce wordt vaak gesproken over de milieu-impact. Hieronder vallen de verpakkingen van de bestelde producten, en zeker in die sector wordt volop geïnnoveerd op het gebied van verduurzaming.

Verpakkingen worden vaak als niet- duurzaam gezien omdat ze voor de doorsnee consument het enige ‘zichtbare’ deel zijn van de e-commerceketen. Na het uitpakken van het product blijft de consument achter met een ‘restproduct’ (= het afgedankte verpakkingsmateriaal). Dat lijkt enkel negatieve connotaties te hebben, maar verpakkingen zijn om een aantal redenen onmisbaar om de verzending mogelijk te maken. Zonder verpakking is je product namelijk onbeschermd. Er worden gelukkig heel veel stappen gezet om de duurzaamheid van verpakkingen verder te ontwikkelen.


“Bij RAJA volgen we de evolutie van demarkt heel nauw op en trekken we dat ookdoor in ons eigen productaanbod.”, verteltGidi Pluym, algemeen directeur bij RAJABenelux, een partner in de distributie op hetgebied van verpakkingen, kantoorartikelenen magazijnbenodigdheden. “Dezeontwikkeling vertaalt zich in 5basisprincipes: verminderen, hergebruiken,vervangen, hernieuwen en recycleren.”

1. Verminderen: “Gebruik een doos
met variabele vulhoogte om het volumevan je verpakking tot een minimum tebeperken. Denk aan een verpakking
die al op voorhand is aangepast aan hetproduct zoals bijvoorbeeld een wijndoos ofboekverpakking.”

2. Hergebruiken: “Een doos wordt vaakmaar een keer gebruikt”, vertelt Pluym. “Terwijl er eigenlijk meer mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan dozen met een retoursluiting om goederen makkelijk

terug te sturen, maar ook aan speciale kunststofdozen die je terug kunt sturen naar de afzender zodat zij deze opnieuw kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen de verpakkingen weer worden gebruikt om bijvoorbeeld vulmateriaal van te maken. Het belangrijkste is dat we aan de webshop en eindklanten duidelijk maken hoe ze met de verpakking om moeten gaan, zodat zij deze ook daadwerkelijk gaan recyclen.”

3. Vervangen: “Plastic verpakkingsmateriaal wordt tegenwoordig vaak vervangen door een papieren variant. Zo schakelen heel wat bedrijven over op papieren tape in plaats van PVC of PP- tape. Daarnaast wordt er steeds meer verpakkingsmateriaal uit gerecycled plastic gebruikt. De afgelopen jaren zijn die opties een stuk goedkoper geworden en is de kwaliteit enorm verbeterd, dus men staat daar nu zeker voor open.”

4. Hernieuwen: “Niet alleen de verpakking zelf, maar ook het vulmiddel voor de verpakking wordt steeds vaker gemaakt van gerecycled materiaal. Pakketjes kan je makkelijk opvullen met papieren opvulmateriaal. We willen bij het maken hiervan ook steeds meer inzetten op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, zoals papier en karton.”

5. Recyclen: “Onze luchtkussenenvelop kanna gebruik makkelijk opnieuw gerecycledworden. De noppenfolie is makkelijk tescheiden van de papieren envelop: beidematerialen kunnen hierdoor apart wordengesorteerd en gerecycled. Sinds kort staatdit geprint op de envelop aan de hand vaneen logo zodat ook de eindgebruiker correctkan sorteren.”


E-commerce is een keten van verschillendeactiviteiten en actoren. Naast verpakkingenzijn ook nog heel wat andere aspecten
van belang om duurzaam online shoppenmogelijk te maken.

• De webshops zelf: welkeverzendopties bieden ze aan, welkeverpakkingsmaterialen gebruiken ze?

• De verpakkingsindustrie: welkeverpakkingen worden aangeboden enhoe worden de gebruikers (webshops)van die verpakkingen geadviseerd?

• De transporteurs = de last mile. Hoeorganiseert de sector zich om meerdereleveringen per dag op hetzelfde adreste vermijden? Gebruik van duurzametransportmiddelen etc., enz. 

• De eindklant: deze heeft deverantwoordelijkheid om duurzameopties (verpakking, leveringstermijnen)te kiezen indien ze worden aangebodenen het verpakkingsmateriaal op dejuiste manier aan te bieden voorrecycling.


“We nemen onze verantwoordelijkheiddoor mee te innoveren en ons aanbod
uit te breiden. Voor elke conventioneleverpakkingsoplossing hebben we bij
RAJA inmiddels een gedegen duurzaamalternatief. Daarom is het ook zo belangrijkdat we onze klanten zoveel mogelijkinformatie en hulpmiddelen bieden omhun producten op de juiste manier en 
zo duurzaam mogelijk te verpakken.Uiteindelijk willen we op die maniermeewerken aan de verduurzaming vane-commerce.” Een grote uitdaging binnen de logistiekeketen, is het vervoeren van lucht.“Momenteel wordt er tot wel 40 % luchtvervoerd in de last mile logistiek”, vertelt Pluym. Daar valt dus een wereld te winnen. Om daarop in te spelen hebben we dozen ontwikkeld die zo zijn ingesneden dat ze op twaalf verschillende hoogtes gebruikt kunnen worden. Op die manier wordt het transport van lucht in de dozen vermeden. Door bovendien onze vrachtwagens zoals een spel Tetris van vloer tot plafond te vullen, benutten we de maximale transportcapaciteit. Ook op dat vlak dragen we meer dan een steentje bij."

Circulariteit gedreven door bijproducten

Circulariteit gedreven door bijproducten

Advertentie | jul 28, 2023
Circulaire E-bike van Roetz gaat levenslang mee dankzij “Design for Service”

Circulaire E-bike van Roetz gaat levenslang mee dankzij “Design for Service”

Advertentie | jul 28, 2023
The Road ahead is Circular. Metaal is geen afval, maar een oneindig herbruikbare grondstof

The Road ahead is Circular. Metaal is geen afval, maar een oneindig herbruikbare grondstof

Advertentie | jul 28, 2023