Stäng
Solcellsparker lockar intresse för markägare

Solcellsparker lockar intresse för markägare

Annons | sep 29, 2022
Eco Energy World

Our unique business model is entirely focused on the non-subsidised solar and renewable energy market which globally offers a potential 2,000 GW market up to 2040, providing a circa USD$10 trillion opportunity.

Since our establishment, EEW has built a strong track record in the industry, developing excellent relationships with key players in the renewable and energy sectors. EEW interacts with financial investors, infrastructure funds and private equity firms as well as with large utility players and oil & gas companies.

EEW’s business model is to sell projects when they are Ready to Build (‘RTB’), which has been the historic foundation of our operation.


www.eew.solar

See all articles

Solcellsparker blir allt mer populärt. Eco Energy World är ledande inom marknaden och VDn Svante Kumlin och företaget satsar nu stort i Sverige för en energiomställning utan fossila utsläpp. 

Förnybar el är ett steg mot en mer hållbar framtid. Intresset för solcellsparker har de senaste åren vuxit sig stort och även om solenergi utgör en liten del av Sveriges elproduktion så är det en viktig sådan som har många fördelar. För att möta behovet och ambitionerna krävs det dock planering och kompetens. Solcellsmarknaden och intresset för solparker har ökat särskilt med en upplevd effektbrist som hade stor påverkan på elpriserna från september 2021.
– Det är en gemensam utmaning och ett gemensamt ansvar att lösa effektbristen i södra Sverige. Huvudsaken är att genomföra våra gröna satsningar som tar oss till vårt energiomställningmål mot noll utsläpp år 2045. Vi har nu endast 0.5% av vår el från solceller och vi ska fram till 10% inom 10 år. Inte minst behövs det fler solcellsparker nu, och vi EEW vill fortsätta leda processen, säger Svante Kumlin, VD på Eco Energy World.

 Eco Energy World (EEW) är ett ledande företag inom utveckling av solcellsparker. Företaget är baserat i London med filialer i Spanien, Italien, Australien, USA och Sverige. De utvecklar i dag solcellsparker över hela Sverige med större ambitioner för södra Sverige där effektbristen finns och upplevs som mest.
– Företaget har till i dag utvecklat solcellsparker med totalkapacitet på 1.3GW runt om i världen. EEW har i dag ett pågående globalt solprojekt pipeline om 7.4 GW och har ett mål att utveckla 500MW i Sverige inom år 2023. Till år 2030 ska dessa kompletteras till totalt 2,4 GW. Detta blir vårt bidrag till energiomställningen mot noll koldioxidutsläpp, dessa 2,4 GW ger miljöbesparing på ca 720 000 ton koldioxid per år i det europeiska elnätsystemet, berättar Mutaz Alkiswani på Eco Energy World.

 EEW har nått snabba framsteg i Sverige och redan nått mer än halva målet. Företaget har säkrat projekt med kapacitet runt 300MW vilket motsvarar cirka 400ha markyta, uppdelade i sju olika projekt som nu är i tillståndsskedet. Projekten är baserade på olika typer av mark, som till exempel lantbruksmark, betesmark, myrmark och skogsmark.

I oktober förra året blev EEW med dessa projekt Sveriges största solparksutvecklare och arbetet pågår just nu med att säkra fler marker och elnätsanslutningar för att nå ytterligare 200-300MW i solcellsparker.
– EEW har fokus på att utveckla solcellsparker som kan integreras i samhället och i miljön. Vi vill undvika konkurrens med matproduktion vid högkvalitetslantbruksmark och i stället fokusera på skogsmark och mindre produktiv lantbruksmark och betesmark som kan behållas tillgängliga till betesdjur efter byggnation.

 – Vi har ambition att snart utöka företagets mål för den svenska marknaden. Ambitionerna är att även utveckla så kallade AGRI-PV-projekt där solcellsparken och lantbruksaktiviteter kombineras i samma område. Företaget vill också utveckla solcellsparker för produktion av vätgas efter en lyckad erfarenhet med sol-vätgasproduktion i Australien, berättar Mutaz.

 – Vi söker aktivt intresserade markägare för nya projekt och håller nära kontakt med våra miljökonsulter, elnätsbolag samt lokala myndigheter och företag för att komma i mål med att bygga ut Sveriges solelproduktion. Tillsammans med våra konsulter gör vårt team i Sverige aktivt utredningar om potentiella lokaliseringar ur natur-, elnäts- och samhällsperspektiv. Vi upprättar också avtal som gör det möjligt för alla parter att delta i projekt som främjar ett mer hållbart elsystem samtidigt som man får bra med ekonomiska intäkter för dessa, säger Mutaz.

Miljö

Läs mer
“En framtid utan kärnkraft riskerar att bli en energifattigdomens dystopi”

“En framtid utan kärnkraft riskerar att bli en energifattigdomens dystopi”

Miljö | aug 29, 2022
Solsystem Sverige bygger trygga och långa relationer

Solsystem Sverige bygger trygga och långa relationer

Annons | aug 29, 2022