RWE i Norden Newsroom

RWE Renewables in the Nordic countries

RWE is a German multinational energy company with operations worldwide and a global leader in renewable energy. RWE Renewables has been operating in the Nordic market since March 2018.

Sweden is a key market for expanding renewable electricity generation and we are expanding in Denmark and Norway. Today, RWE operates close to 300 MW of wind power in the Nordics, with onshore and offshore wind farms in Sweden and Denmark.

Visit RWE i Norden Website

26. Dec 2023

|

Industri

RWE utnyttjar den svenska vinden till fullo på vägen mot en hållbar framtid

Vid en tidpunkt då grön el blir allt viktigare, särskilt för den svenska industrins konkurrenskraft, spelar RWE Renewables Sweden en nyckelroll under ledning av VD Roland Flaig. Han förklarar hur RWE:s initiativ ligger i linje med Sveriges ambitiösa energimål och industrins behov av hållbar, prisvärd energiproduktion.

Roland Flaig, RWE har nyligen presenterat en ambitiös tillväxtplan för förnybar energi globalt. Vad innebär den?