Tillbaka till RWE i Norden

Dela den här artikeln:

26. dec. 2023

|

Sponsrad

RWE utnyttjar den svenska vinden till fullo på vägen mot en hållbar framtid

Vid en tidpunkt då grön el blir allt viktigare, särskilt för den svenska industrins konkurrenskraft, spelar RWE Renewables Sweden en nyckelroll under ledning av VD Roland Flaig. Han förklarar hur RWE:s initiativ ligger i linje med Sveriges ambitiösa energimål och industrins behov av hållbar, prisvärd energiproduktion.

Roland Flaig, RWE har nyligen presenterat en ambitiös tillväxtplan för förnybar energi globalt. Vad innebär den?

roland-flaig-vd-rwe-renewables-sweden.jpg
Roland Flaig
VD, RWE Renewables Sweden

Utvecklade länder över hela världen åtar sig att nå nollutsläpp och övergå till grön teknologi. Åren fram till 2030 är avgörande för att skapa ett hållbart, säkert och konkurrenskraftigt energisystem. Därför driver vi vår Growing Green-strategi. Vi har redan gjort nettoinvesteringar på 20 miljarder euro sedan 2021. Under de kommande sju åren vill vi investera 55 miljarder euro globalt i förnybar energi, batterier, flexibel produktion och vätgasprojekt för att utöka vår gröna portfölj till mer än 65 gigawatt.
Vi växer grönt och ökar vår inkomst, samtidigt som vi avkarboniserar vår portfölj ännu snabbare, i linje med 1,5-gradersmålet. Vårt mål att bli koldioxidneutrala till 2040.

Hur passar Sverige in i denna plan?
–Sverige är en viktig kärnmarknad för RWE:s gröna tillväxtstrategi. Sverige planerar att vara koldioxidneutralt till 2045, vilket inkluderar en massiv ökning av elproduktionen. För att uppnå detta är etablerad teknik för landbaserad vindkraft och pålitlig havsbaserad vindkraft essentiell och kommer att spela en avgörande roll i att hjälpa svensk industri på den gröna vägen till elektrifiering. RWE vill, som en global ledare inom förnybar energi, stödja Sverige på denna gröna resa genom att tillhandahålla grön, prisvärd el, en nyckelfaktor för att stärka landets industriella konkurrenskraft.


Kan du förklara RWE:s "Growing Green" strategi för den svenska marknaden?
–Företagets investerings- och tillväxtmål stöds av en bred och djup utvecklingspipeline inom alla teknologier och marknader. Vi har många möjligheter i Sverige. Vi vill växa på alla våra marknader, inklusive Sverige. RWE Renewables Sweden driver landbaserade och havsbaserade vindkraftverk med en total installerad kapacitet på 259 megawatt. RWE äger en del av Nysäters vindkraftpark (475 MW totalt), som är ett av de största landbaserade projekten i Europa. RWE är också aktiv på den svenska havsbaserade marknaden, där vi nyligen firade ett betydande jubileum. Kårehamn, som varit i drift sedan 2013, är en milstolpe i vår resa mot förnybar energi. Med sina 16 turbiner som producerar 48 megawatt är det en betydande bidragsgivare till vårt gröna elnät, och försörjer cirka 34 000 hushåll samt täcker en stor del av Ölands energibehov.
Det är ett viktigt steg mot hållbar energi i Sverige och även för det lokala samhället eftersom hamnen i Kårehamn har vitaliserats av detta projekt. Det matchar vårt bredare mål om hållbar utveckling samtidigt som det bidrar till den lokala ekonomin och är en viktig del av våra utvecklingsprojekt.


Hur expanderar RWE sin kapacitet för landbaserad vindkraft i Sverige?
–Vindkraftparken Örken, en landbaserad anläggning som varit i drift sedan 2012, är ett bra exempel på RWE:s engagemang för att utöka förnybar energi i Sverige. Örkens vindkraftpark invigdes 2012 i Hallands län med totalt sex vindturbiner och en installerad kapacitet på 18 megawatt. Den utökade anläggningen har nu 8 turbiner med en total kapacitet på 26 megawatt. Örkens vindkraftpark levererar el till cirka 14 850 svenska hushåll. Och de två nya turbinerna är hållbara: de är återanvända, renoverade och mer effektiva än de befintliga. Genom att återanvända turbiner kan vi producera förnybar el ännu mer hållbart och effektivt, tack vare den snabba utvecklingen av modern turbin-teknologi. Vi utnyttjar den svenska vinden till fullo.


Låt oss fortsätta med hållbara lösningar. Vad handlar samarbetet med Modvions  träbaserade torn om?
–Som global ledare inom förnybar energi har vi ett ansvar för att utveckla förnybar energi i harmoni med naturen för att minska vårt koldioxidavtryck. Trätornen är ett utmärkt exempel på hållbar innovation. RWE är en pionjär inom förnybar energi och åtar sig att växa hållbart i harmoni. Vi uppmärksammar det innovativa i Modvions design av träbaserade torn. I vår strävan efter miljövänliga lösningar utforskar vi kontinuerligt olika teknologier som överensstämmer med vårt engagemang för att minska koldioxidavtrycket och främja en hållbar framtid. Precis i linje med vårt syfte: Our energy for a sustainable life.