Dela den här artikeln:

22. dec. 2022

Biobränslekompaniet förädlar och skapar värde av skogens biprodukter

Biobränslekompaniet är ett familjeföretag som sedan starten 2012 förmedlar biobränsle till industrier och värmeverk i Mellansverige och Norrland. Samt strö i forma av spån, torv och halm till lantbrukare. Biobränslekompaniet befinner sig i en tillväxtfas och drivs av ett starkt engagemang för att omvandla skogens restprodukter till biobränsle, en av de mest mångsidiga energikällorna som finns.

−Biobränslekompaniet startades 2012 av vår far Sverker Johansson. Hösten 2022 genomfördes ett generationsskifte i företaget, vi tre syskon tog över verksamheten. Vi har ett mycket omfattande nätverk med såväl sågverk för vidare förädling av deras restprodukter, samt värmeverk och industriella kunder, som köper biobränsle från oss för att använda det till exempelvis fjärrvärmeproduktion, säger Johannes Johansson, som driver Biobränslekompaniet tillsammans med sina systrar Viola och Lina Sverkersdotter.

Biobränslekompaniet erbjuder sortering, krossning, flisning, transport samt handel med, exempelvis GROT, torrflis, stamved, bark, bräckage samt returträ. Biobränslekompaniet omvandlar dessa biprodukter till bland annat täckbark och eldningsflis samt barkmull som används i jordtillverkning. Dessa material distribueras sedan direkt ut till kund från Stockholmsregionen och norrut.

Resurseffektiv och förnyelsebar energikälla från skogen

−Biobränslet som vi säljer är en prisvärd, förnyelsebar och resurseffektiv energikälla, som dessutom är bra för miljön då biobränsle är ett biologiskt material. Vi bidrar till att en ökad andel av skogsindustrins sidoströmmar omvandlas till en fullvärdig energikälla. Sverige behöver öka användningen av biobränsle för att göra oss mer självförsörjande på energi, en fråga som i dagsläget är högaktuell, säger Johannes Johansson.

−Det senaste året har efterfrågan på biobränsle ökat kraftigt till följd av de rekordhöga elpriserna. Det senaste årets utveckling har även bidragit till att fler betraktar skogsindustrins restprodukter som en värdefull resurs, som bör tillvaratas och användas som energikälla. Det bidrar förhoppningsvis till att en ökad andel av restprodukterna kommer till användning.  säger Lina Sverkersdotter.

Ett företag med tillväxtambitioner
Biobränslekompaniet är ett småskaligt familjeföretag som karakteriseras av en hög servicenivå och tillgänglighet, en god problemlösningsförmåga och en hög flexibilitet. Det innebär i förlängningen att de kan svara upp till efterfrågan, även när det gäller exempelvis beställningar med förhållandevis kort varsel.

−Vi är ett företag med tillväxtambitioner, vi ser goda möjligheter till ytterligare expansion på en växande marknad. Efterfrågan på biobränsle kommer sannolikt att vara hög även framöver.

Samhällets gröna omställning och en ökad efterfrågan på svenska förnyelsebara energikällor bidrar till utvecklingen, säger Johannes Johansson.