Dela den här artikeln:

3. feb. 2023

Boxon visar vägen för förpackningsindustrins hållbarhetsarbete

Journalist: Annika Wihlborg

Den globala förpacknings-leverantören Boxon karakteriseras av en framåtblickande och ambitiös hållbarhetsagenda med högt ställda målsättningar. Boxons ambition är att leda förpackningsindustrins hållbarhetsarbete. Hållbarhetsagendan är en självklar del av företagets affärsmodell och nu gör man sig redo för nästa steg.

 
–Vi är medvetna om vårt ansvar som internationellt aktivt företag inom förpackningssektorn. Det är viktigt för oss att proaktivt driva och kommunicera sociala och miljömässigt hållbara förändringar inom ramen för vårt företagsansvar. Därför arbetar vi aktivt med en rad internationella principer och standarder för att på så sätt främja förändring i enlighet med de globala målen för hållbar utveckling som har formulerats av FN, säger AnnSofie Gunnarsson, Chief Sustainability Officer på Boxon, vars affärsidé är att skydda sina kunders produkter genom att erbjuda hållbara förpackningslösningar.

 img-1462-2.jpg


Hon har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor på Ikea och tillträdde i maj 2022 positionen som CSO på Boxon. Det var då en helt nyinrättad tjänst med ambitionen att bidra till att systematisera och intensifiera företagets redan ambitiösa hållbarhetsagenda och göra den till en självklar och integrerad del av Boxons affärsmodell.

 


Siktar på att göra hela affären cirkulär

–Under 2023 accelererar vi vårt arbete med att utveckla framtidens hållbara förpackningslösningar, med den långsiktiga ambitionen att göra hela vår affär cirkulär. Under 2023 kommer vi även att presentera hur vi ska gå till väga för att nå målen som formulerats i Agenda 2030. Det kommer bland annat att kräva nya samarbetspartners och innovativa lösningar, säger Ann-Sofie Gunnarsson.

 


Redan idag kan Boxon analysera Co2-avtrycket ända ner på produktnivå och ambitionen är att designa fler produkter som kan ingå i ett materialflöde som utgör ett slutet kretslopp. Ett sådant exempel är Boxon Techs lösningar i hårdplast till bilindustrin som samlas in när de uttjänta för att därefter mals ner till plastflakes och omvandlas till nya förpackningar

 


Tilldelades prestigefylld hållbarhetsutmärkelse

Boxon har tilldelats EcoVadis Guld för sitt gedigna hållbarhetsarbete under 2022. Det är den näst högsta nivån av erkännande från EcoVadis, en branschledande leverantör av hållbarhetsutvärderingar för företag. Boxon använder EcoVadis för att få en oberoende årlig utvärdering av sitt hållbarhetsarbete och för att kunna lära sig av andra företag. Utmärkelsen innebär att Boxon nu befinner sig i topp 5% av de drygt 100 000 företag i 175 länder som utvärderats. Ann-Sofie Gunnarsson betraktar utmärkelsen som en viktig milstolpe inför Boxons fortsatta hållbarhetsarbete. 

 


För att knyta till sig nya samarbetspartners och tillsammans åstadkomma innovativa hållbarhetslösningar deltar Boxon i UN Global Compacts accelerator för ”Sustainable Development Goals” som faciliteras av en oberoende part och erbjuder en arena där företag kan utveckla gemensamma metoder, målsättningar och språk kring hållbarhet.

 


–Jag ser framför mig fantastiska möjligheter att dels identifiera nya samarbetspartners, dels att gemensamt accelerera förpackningsindustrins hållbarhetsarbete, säger Ann-Sofie Gunnarsson.