Dela den här artikeln:

29. aug. 2022

Farliga arbetsplatser kräver skydd

Skyddsspecialisten Skydda är marknadsledande på personlig skyddsutrustning och arbetar för att göra bygg- och industriarbetsplatser säkrare. Med utbildning, tjänster och noga utvald personlig skyddsutrustning jobbar de för ”en värld där alla är säkra och trygga på arbetsplatsen.”

 

 


Byggbranschen är Sveriges mest olycksdrabbade bransch sett till antalet skador. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket sker det en olycka var 30:e minut på svenska byggarbetsplatser. För att minska antalet olyckor och tillbud arbetar Skydda både med att förse återförsäljare med rätt personlig skyddsutrustning och med utbildningar så att personalen hos återförsäljarna är trygga i sortimentet och rådgivning för användningen utav produkterna. 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-48-39.png

– Det viktigaste sättet att få ner antalet personskador är att jobba med utbildning och skyddsutrustning. Vilka skyddsprodukter som passar till vilka riskmiljöer, och hur man använder dessa kan vara avgörande i kritiska situationer. Vi hjälper återförsäljare med att hitta rätt lösningar för att motverka att fler bygg- och även industriarbetare skadar sig, säger Johan Törnblad, vd för Skydda Sverige.

 


Med Skyddas kunskap och rådgivning får återförsäljarna tillgång till rätt utrustning som säkerställer en trygg och riskfri arbetsmiljö. Företaget stöttar med utbildningar och rådgivning till återförsäljarna så att de i sin tur kan rekommendera och ge råd till hantverkare och industriarbetare i vilken utrustning som bör användas på deras arbetsplats. 

– Det ska vara lätt att använda person-

lig skyddsutrustning och här jobbar vi nära arbetsgivaren och skyddsombuden. Tillsammans med våra återförsäljare tillhandahåller vi sedan det personliga skyddet som andningsskydd, skor, hjälmar, kläder, handskar med mera, säger Johan Törnblad.

 


En viktig del är att avgöra vad som behövs i de olika arbetsmomenten där Skydda hjälper till att identifiera eventuella risker som finns på arbetsplatser inom bygg och industri. Det kan handla om arbeten på höga höjder, eller hantering av kemikalier i industrin, eller bullriga miljöer vid arbeten med maskiner. 

– Dels handlar det om att se om det går att ta bort risker som finns i olika arbetsmomenten på arbetsplatserna. Vi kan identifierar riskerna och komma med lösningsförslag och kan hjälpa våra återförsäljare ute på arbetsplatser med att säkerställa att rätt skyddsutrustning används och att de som använder utrustningen gör det på rätt sätt, säger Johan Törnblad.

 


Skydda gör regelbundet attityd- och riskundersökning på arbetsplatser. Resultaten från dessa undersökningar publicerar Skydda i en rapport där de analyserat vilken typ av skador som är vanligast, hur anställda upplever och tänker runt säkerheten och tryggheten på sina arbetsplatser, och utvecklingen från föregående rapport. Medvetenheten kring att använda personlig skyddsutrustning har blivit bättre genom åren men fortfarande finns saker att påverka, här handlar det oftast om att öka kunskapen och medvetenheten.

– Det som framkommer i undersökningarna är att det fortsatt råder en viss machokultur man kanske inte tidigare använt hörselskydd och då anser man att det inte är nödvändigt. Sedan kan det vara attityden ”Jag ska bara…” till exempel hämta lite verktyg högst upp på en ställning också tar man sig inte tiden att säkerställa fallskyddet, säger Johan Törnblad.

– Vi vet att man på de större arbetsplatserna lägger ner ett stort arbete på säkerhetsfrågorna, där man jobbar
med kulturen och attityden för att öka
medvetenheten om vikten av att använda skyddsutrustning. Det är otroligt glädjande. Med kunskap och fokus förstår personalen vikten av att alltid använda skyddsutrustning och vikten av att använda rätt skyddsutrustning i den arbetsmiljö man befinner sig, säger Johan Törnblad.

 


Skydda har 85 anställda i Norden. Företaget arbetar nära kunder och återförsäljare med arbetsplatsbesök och erbjuder
helhetskoncept med alla typer av skyddsutrustning och utbildningar runt skydd och säkerhetsplanering av arbetsplatser.

Skydda ingår i Bergman & Beving, en av norra Europas ledande nischleverantörer av hållbara och värdeskapande produkter och tjänster till industri- och byggsektorerna.