Dela den här artikeln:

22. dec. 2022

”Högt ställda mål för betongindustrins klimatarbete”

Att minska betongens klimatpåverkan är en av betongindustrins främsta fokusfrågor just nu. Betongbranschens målsättning på kort sikt är att koldioxidutsläppen från betong till husbyggnad ska minska kraftigt och nå en halverad klimatpåverkan inom fem år. 2045 siktar man på att all betong ska vara klimatneutral. 

Under de senaste årens högkonjunktur har byggtakten generellt sett varit hög i Sverige. Samtidigt är det ett välkänt faktum att byggbranschen står för drygt 20 procent av landets samlade koldioxidutsläpp. I vissa konstruktioner och byggnadsdelar kan betongen ersättas av andra material som stål eller trä, men i många konstruktioner är betong det enda material som kan tillgodose kvalitets-och beständighetskraven.

All betong ska vara klimatneutral år 2045 
Betong är och förblir med andra ord ett oumbärligt material för byggbranschen. Framställningen av betong bidrar naturligtvis till byggbranschens klimatpåverkan. En av de absolut viktigaste fokusfrågorna för Svensk Betong just nu är därför att på olika sätt minimera betongens klimatpåverkan. Genom ett aktivt utvecklingsarbete har klimatpåverkan från svensk betong hittills minskat med cirka 20 procent och i vissa fall ännu mer.

– Vi arbetar utifrån en färdplan för klimatneutral betong, där huvudmålsättningen är att all betong ska vara klimatneutral år 2045. 2030 ska klimatneutral betong finnas tillgängligt på marknaden och 2023 ska man ha nått en halverad klimatpåverkan för betong- och huskonstruktioner. Det sistnämnda målet har vi nått redan idag eftersom klimatförbättrad betong redan finns på marknaden, säger Malin Löfsjögård, vd på branschorganisationen.

Få fler att välja klimatsmart betong
Cement är en central ingrediens i betong, den står för drygt 90 procent av betongens klimatpåverkan. I den klimatförbättrade betongen har man satsat på att ersätta delar av cementen med alternativa bindemedel med lägre klimatpåverkan. En utmaning är att få fler att välja ett mer klimatsmart betongalternativ. Svensk Betong sprider därför kunskap om klimatsmart betong till arkitekter, konstruktörer, projektörer och byggherrar. Ytterligare en utmaning är att öka andelen återbrukad betong i den svenska byggsektorn.

–Betong är ett beständigt material med en genomsnittlig livslängd på minst 100 år och ofta betydligt längre än så. Det är därför fullt möjligt att återanvända betongelement och andra byggnadsdelar av betong när ett hus exempelvis ska rivas. Just nu talar man mycket om återbruk och cirkulär ekonomi i byggbranschen, men för att minska andelen jungfruligt material och samtidigt minimera klimatpåverkan krävs att fler går från tanke till handling genom att öka användningen av återbrukad betong, säger Malin Löfsjögård.

Olika betongtyper i en och samma fastighet
Många projekt och satsningar som ska minska betongindustrins klimatpåverkan pågår. Cement- och betongtillverkare strävar kontinuerligt efter att optimera sina recept. 

På senare år har det också blivit allt viktigare att rätt typ av betong används på rätt plats. Tidigare använde man ofta samma betongtyp i en hel fastighet, oavsett konstruktionsdelarnas varierande kravställning. Numera blir det allt vanligare att man använder olika typer av betong med varierande klimatavtryck i en och samma fastighet.

Föreningen Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Svensk Betong stärker medlemsföretagens konkurrenskraft och marknadsförutsättningar, bland annat genom utbildning och genom att stödja forskning och utveckling på betongområdet.