Dela den här artikeln:

6. feb. 2023

Innovationer och utveckling i en uråldrig bransch

Att förpacka varor eller föremål som ska förflyttas, är något som människor har ägnat sig åt sedan tidernas begynnelse. Men mycket har hänt sedan man svepte in dem i löv eller la dem i en korg inför transporten. Idag finns det förpackningar som i stort sett inte lämnar något klimatavtryck över huvud taget, som är helt och hållet återvinningsbara och dessutom kan kommunicera med ägaren till innehållet.

 


Den stora knuten att lösa när det gäller förpackningsindustrin är det miljöavtryck som sker genom råvarorna, produktionen och återvinningen. Ny teknik och nya innovationer gör att utvecklingen går i ett rasande tempo, även om det finns mycket kvar att göra. Lagändringar som Engångsplastdirektivet och miljömål som Parisavtalet ökar dessutom på farten.

 


När det gäller råvarorna har den traditionella plasten som tillverkas av fossil olja fått kliva tillbaka till förmån för papper, trä och nya material. Papper har fått nya användningsområden och visa sin inneboende styrka genom att man till exempel har tagit fram lastpallar helt tillverkade i papp och vattenbaserat lim. Dessa kostar bara en bråkdel jämfört med de i trä, har en vikt som är mycket lägre och kan hålla mångdubbel vikt mot standardpallarna. Dessutom kan de i princip läggas direkt i pappersåtervinningen efter användandet.

 


Plastindustrin har dock tagit stora kliv framåt för att minska sin miljöpåverkan. Idag är en stor del av den plast som används i förpackningsindustrin återvunnen. Det finns också gott om alternativa plastmaterial som inte är tillverkade av fossila råvaror. De kan i stället vara tillverkade av ickefossil, vegetabilisk olja eller överblivet matfett från livsmedelsproduktion. Utöver detta finns material gjorda av cellulosafiber från växtriket och andra förnyelsebara material.

 


Transporterna av förpackningarna är också förknippat med nya innovationer. Att de ska vara så lite utrymmeskrävande som möjligt i förhållande till sitt innehåll, är naturligtvis viktigt. Detta kan man uppnå bland annat genom att tillverkarna skräddarsyr förpackningarna utifrån sina behov när det kommer till mått och utförande. Många förpackningar är dessutom minimalt utrymmeskrävande på sin väg till producenterna, och får sin rätta form först vid packningen. Detta gäller både kartonger som vecklas upp och skyddande plast som fylls upp med luft först vid packningen. Även plastflaskor som kommer som små ämnen till dryckestillverkaren och sedan blåses upp i samband med att de ska fyllas är också exempel på detta. 

 


Digitalisering och ny teknik har också medfört stora förändringar i förpackningsbranschen. Dels när det gäller hur kunderna idag själva kan skräddarsy sina förpackningar helt efter egna önskemål, dels när det kommer till spårbarhet. Möjligheten att hålla koll på varorna under tiden de förflyttas mellan producenten och kunden, är idag stora genom att man med hjälp av streckkoder kan följa varje steg i transporten. Men det är även möjligt att med hjälp av digital teknik hålla kontakt med själva förpackningen genom att koppla upp sig mot den och läsa av var den befinner sig, vilken temperatur den har omkring sig och kanske till och med läsa av så att den har rätt läge.

 


En kategori varor som är omgärdade av ett eget regelverk är det som kallas ”farligt gods”. Med det menar man ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö och egendom om de inte hanteras rätt under transporten. Detta kan vara allt från mobiltelefoner och datorer med litiumbatterier till brandfarliga vätskor. Det finns en helt egen nisch inom förpackningsindustrin som hanterar material för att transportera dessa och de erbjuder allt från varningsetiketter till explosionssäkra behållare och armerad tejp.

 

FAKTA

Innovativa förpackningar är nya och unika sätt att designa och tillverka förpackningar med syfte att göra dem mer praktiska, säkra, hållbara, miljövänliga och attraktiva.


Det kan till exempel vara förpackningar gjorda av återvinningsbart material, förpackningar som är lätta att öppna och stänga samt förpackningar med smarta funktioner som till exempel kommunicerar med ägaren till innehållet.