Dela den här artikeln:

29. aug. 2022

Nexans satsar framåt på hållbar elektrifiering

Nexans har bestämt sig: Den globala kabeltillverkaren ska göra allt som står i deras makt för att bromsa den globala uppvärmningen och samtidigt aktivt bidra till elektrifieringen och omställningen till förnyelsebara energikällor.

– Den som inte gör något blir en del av problemet sammanfattar Lars Josefsson, vd för Nexans Sverige. När det kommer till hållbara lösningar måste vi samarbeta över bransch- och företagsgränserna. Vi vill vara en självklar samarbetspartner för framtiden.

 Nexans-koncernen har idag 25 000 anställda i 42 länder. Företagets roll i den globala elektrifieringen är att erbjuda kabellösningar anpassade i varje led: Från produktion av el ute till havs och på land via överliggande nät till lokala elnätsbolag som i sin tur distribuerar el till stora och små användare. Satsningen på hållbar elektrifiering syns bland annat i koncernens målsättning att 2030 bidra till CO₂-neutralitet. 

Nexans Sverige sträcker sig ännu längre och säger att ni ska bidra till CO2-neutralitet redan 2026 – hur ska ni lyckas med det?
– Med CO₂-neutrala avser vi scope 1 och 2 som syftar till utsläpp vid vår egen produktionsanläggning. Att vi klarar målet 2026 beror på två saker: Vår resa började redan 2017 då vi ersatte vår oljepanna med två flispannor och ett 100% fossilfritt elavtal. Sedan har vi en robust plan för att ta bort resterande fossila bränslen som t ex dieseltruckar och användning av gas i produktion.

 Nu talar du bara om de delar som rör egen produktion – hur ska ert hållbarhetsarbete komma till nytta för kunder och samhälle?
– Ju fler som bidrar till ökad hållbarhet desto bättre för oss alla och desto mer medvetna blir vi alla av konsekvensen av våra handlingar. Därför söker vi samarbeta med andra i dessa frågor; för att lära av och utmana varandra förklarar Lars Josefsson. 

– Vi jobbar målinriktat för att utveckla resurssmarta produkter med så miljöriktiga material som möjligt utan att tumma på kvaliteten. Genom att erbjuda lokal utveckling och produktion i nära samarbete med våra kunder kan vi anpassa produkter och erbjudanden för våra nordiska förhållanden med kortast möjliga transportväg. 

Ni talar resurssmarta lösningar som utgår från era tre fokusområden Elektrifiering, Digitalisering och Hållbarhet – hur hänger de ihop? 
– Elektrifiering är själva nyckeln för att transportera fossilfri energiproduktion till användarna där vi erbjuder lösningar från förnyelsebara energikällor som vind, vatten och sol till distribution via elnäten och vidare till slutanvändaren. Digitalisering blir ett naturligt verktyg i våra processer för att optimera energi och materialanvändning.

 Tillsammans med RISE och Chalmers driver Nexans projektet Dfusion där man analyserar produktionsdata i syfte att optimera produktionseffektiviteten - forskning avsedd att komma övriga svenska företag till nytta. 
– Som tillverkande industri har vi ett stort ansvar att få ner utsläppen och bättre ta tillvara på och återanvända material och energi. Ett projekt som detta är därför lika välkommet som självklart att ställa upp på, menar Lars Josefsson.

– Vad gäller hållbarheten så är det en överlevnadsfråga för både planeten, människor och företag. Vi har satt tydliga ambitionsmål för att kunna bidra till en mer hållbar framtid.

Det har talats om onödiga energiförluster i samband med underdimensionering av kablar. Förklara! 
– Idag dimensioneras alla anläggningar utifrån en teknisk beräkning där man tillåter kablar att bli varma upp till 90 grader. Genom att gå upp en dimension i kabelstorlek bygger man bort mycket av dessa förluster och kan spara både pengar och energi. Många gånger är återbetalningstiden 4-6 år och ännu fortare går det nu när energipriserna höjs. Det finns en gratis hemsida där man kan testa sina beräkningar för att se besparingar. Sök efter Eco Calculator på nexans.se