Dela den här artikeln:

3. feb. 2023

Storsatsning för mer och bättre plaståtervinning

Förbränning av plast är en av vår tids stora klimatutmaningar och står enligt Naturvårdsverket för hela 8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Nu storsatsar TMR för mer och bättre plaståtervinning. Bara den nya återvinningsanläggningen Omni Polymers ska rädda tiotusentals ton varje år.

 


På ett FN-möte i Uruguay i december gick 150 stater ihop i ett gemensamt upprop för ett globalt plastavtal. Det är ett viktigt steg för klimatet, haven och miljön. Dessvärre går den globala trenden för cirkulär ekonomi åt fel håll. Plastens kretslopp behöver slutas, även i Sverige. Hela 8 procent av våra koldioxidutsläpp kommer från plastförbränning, enligt Naturvårdsverket.

 


– Sverige har kommit längre än många andra länder, men vi har ändå en lång väg kvar att gå för en cirkulär plasthantering. Mycket handlar om lagstiftning och produktdesign, men en central utmaning är att utveckla ny teknik för sortering och återvinning, säger Peter Mellgren, grundare TMR. 

 


Det är stor skillnad på plast och plast. Vanliga PET-flaskor i pantsystem har hög återvinningsgrad. Däremot går nästan alla flexibla plastförpackningar som sätts på svenska marknaden i dag till förbränning, uppemot 100 000 ton per år. Nu krokar vi arm med kunder och branschen för att ändra på det. 

 


Tiotusentals ton tas emot på TMR:s återvinningsanläggning

I oktober 2022 invigdes Omni Polymers i Ängelholm – TMR och Plastonomys återvinningsanläggning för flexibla plastförpackningar. Investeringen på 80 miljoner kronor blev möjlig bland annat genom stöd från Klimatklivet och ett sponsoravtal med Nestlé.

 


– Vi valde den svåra vägen, att rikta in oss på den plast som nästan bara förbränns idag. Investeringen är ett lysande exempel på att både den offentliga och privata sektorn är engagerade, säger Peter Mellgren.

 


I år räknar TMR med att Omni Polymers kommer ta emot 10 000 ton flexibla plastförpackningar. På sikt kommer man kunna ta emot tre gånger så mycket för återvinning.

 


– Genom att återvinna plasten så kan vi halvera dess klimatavtryck. Sedan räcker det inte att göra det till nytt material. Klimatvinsten uppstår när det bli råvara i en ny produkt och ersätter jungfrulig plast. Det förutsätter i sin tur att det finns en marknad för återvunnet material, säger Peter Mellgren. 

 


Ambitionen är att återvinna 80 procent av det material som kommer in. Resterande består av matrester, fibrer från etiketter och en del tyngre plaster som avskiljs för att återvinnas med externa partners. Den återvunna plasten granuleras och ersätter jungfruligt material i nya produkter. Det kan exempelvis vara lastpallar, kabeltrummor, trädgårdsredskap eller hinkar. 

 


– Vi inleder också steg två i vår produktion med målet att ta fram granulat för konsumentförpackningar från vår råvara, vilket ingen annan i Sverige gör. Ett led i samma strävan är att vi undersöker möjligheten att tillverka plasttråg av återvunna konsumentförpackningar av PET, säger Peter Mellgren. 

Nytt producentansvar och nya nationella mål

Den 1 januari trädde ny lagstiftning i kraft med ett utökat producentansvar för avfallshantering av förpackningar. I praktiken handlar det om att producenter måste ansluta sig till en godkänd producentansvarsorganisation som organiserar hanteringen av det förpackningsmaterial som kommuner ska samla in. Det har satts upp nationella mål för materialåtervinning, bland annat att minst hälften av alla plastförpackningar ska materialåtervinnas till och med år 2029. 

 


– TMR har rustat för att skräddarsy cirkulära lösningar och avtal för producenter under den nya lagstiftningen, säger Peter Mellgren.

 


TMR är en av Sveriges producentansvars-organisationer och sköter allt som rör producentansvaret för förpackningar. Det står varje producent fritt att ansluta sig till den organisation som passar ens behov och höga hållbarhetsambitioner bäst. 

 


– Vi ser hållbarhet och effektivitet som vårt främsta konkurrensmedel. Ambitionen är att fler producenter ska välja oss som partner för att uppfylla sitt producentansvar och sluta kretsloppet för sina förpackningar, säger Peter Mellgren.

 


En stor systemförändring krävs för att sluta plastens kretslopp. Från produktdesign och sortering i hushåll, till ny teknik för bättre återvinning. TMR är övertygade om att innovation och samverkan ska leda vägen.

FAKTA

TMR har sedan 2005 ansvarat för att anslutna kunder fullföljer allt som gäller deras producentansvar. Det innebär att vi varje dag arbetar för att samla in och återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige. TMR skräddarsyr lösningar, även för det administrativa kopplat till producentansvaret, genom avtal som passar producentens egna behov.