Dela den här artikeln:

9. juni 2022

Swescans drönartjänst levererar hela bergtäkten i 3D direkt till skärmen

Tvåfaldiga gasellföretaget Swescan är en pionjär inom drönarbaserad inmätning, kartering och 3D-visualisering. Genom den webbaserade tjänsten, Sweportal, går det att få full överblick över en bergtäkt med volymberäkning, höjdkurvor, råvaruuttag och kartmaterial. 

 

 

Swescan startade sin verksamhet 2014. Det gör dem till pionjärer när det gäller industrialisering av drönarteknik. 

– Vi ligger ett bra steg före väldigt många. I stället för att bara prata om tekniken, utvecklar vi den och ser till att den används. Vi är också noga med att skapa användarvänliga lösningar. Man kan säga att vi både säljer skon, sätter den på foten och knyter den åt våra kunder, säger Swescans VD, Fredrik Hansson. 

 
Under fyra år har Swescan fördubblat sin tillväxt organiskt. Det är en av anledningarna till att bolaget utnämndes till Gasellföretag både 2020 och 2021. 

– Vår gemensamma nämnare är en ohämmad entreprenörsanda och en nyfikenhet på ny teknik. Vi har dessutom visat lönsamhet från i princip dag ett, säger Fredrik Hansson. 

 
Swescan vill hjälpa företag att fokusera på sin kärnverksamhet. En del bergtäktsägare och andra företag försöker samla in data med egna drönare, men många kommer till Swescan när tekniken krånglar och arbetet börjar sluka tid. 

– Alla kan köpa en drönare och börja flyga, men det är inte lika lätt att förädla informationen, säger Johan Lindqvist, medgrundare och affärsområdeschef.

 
Genom den webbaserade tjänsten
Sweportal går det att få full överblick över en bergtäkt med volymberäkning, höjdkurvor, råvaruuttag och kartmaterial. Tjänsten omfattar tre huvuddelar: (1) flygning och datainsamling, (2) förädling med tolkning och bearbetning av de data samlats in och (3) delning av informationen så att mottagarna kan dra nytta av den.

– Med våra data och visualiseringar kan våra kunder jobba smartare, snabbare, säkrare och mer hållbart. De kan till exempel planera transporter på ett effektivare sätt för att spara miljön eller vidta effektivare åtgärder med inriktning på säkerhet och arbetsmiljö, säger Fredrik Hansson.

 
Swescan tar gärna ett helhetsansvar med underlag till tillstånd och miljöansökningar, projekteringar och allt annat som kan utläsas från luft och mark. Företaget bistår även med olika beräkningar eller visualiseringar som kan behövas mellan inventeringarna.

– Som både leverantör och rådgivare hjälper vi våra kunder att tolka materialet, så att de får ett bra beslutsunderlag i sina processer, säger Fredrik Hansson.

 
Swescan gör både enstaka flygningar och regelbundna flygningar med återkommande inventeringar. På bergtäkter, deponier eller andra volymberäkningsuppdrag levereras data senast fem dagar efter genomförd flygning med garanti på kvaliteten. 

– Vi lägger stor vikt vid att våra data ska kunna användas långsiktigt och ser därför till att varje modell är perfekt georefererad och mätmässigt korrekt över hela ytan, säger Johan Lindqvist. 

 
En av Swescans kunder är Mellanbygdens transport (mtab) som utför drift- och underhållsarbeten åt kommuner och företag i regionen mellan Skellefteå och Umeå. Det rör sig om såväl åkeri- och bergtäktsverksamhet som olika slags entreprenader. När Johannes Boström tillträdde som VD för mtab 2020 ville han få en överblick över företagets berg- och naturgrustäkter. Han upptäckte att mtab betalade ganska mycket för bristfälliga underlag och vände sig till Swescan. Det visade sig att de kunde leverera betydligt bättre underlag för samma pris. Nu får mtab underlag i form av 3D-miljöer som uppdateras en gång per år. Modellerna visar hur många ton material som finns i täkternas högar med hänsyn till aktuell packdensitet. De ger inte bara ett mer tillförlitligt resultat, utan visar också förändringar i täkterna direkt på skärmen. Dessutom använder mtab modellen som ett pedagogiskt verktyg för att diskutera olika lösningar med kolleger och kunder.

– Vi är otroligt nöjda med resultatet och vill absolut inte gå tillbaka till vår gamla lösning, säger Johannes Boström. 

swescan.se