Dela den här artikeln:

10. juni 2022

|

Industri

Attraktiva kommuner i norr

Skellefteå, Lycksele och Kalix är kommunerna i norra Sverige som lockar med ett starkt näringsliv.

Det satsas i Norrbotten och i kommunerna Lycksele, Skellefteå och Kalix är företagsetablerande en viktig del. I Lycksele är ny vind- och vattenkraft samt nya gruvor planerade de närmsta åren. Också Skellefteå som står i centrum för den gröna samhällsomvandlingen ligger i framkant vad gäller energi från vatten- och vindkraft. Skellefteå har under en lång tid haft ett starkt näringsliv och driver utvecklingen inom hållbart byggande i trä, hållbara metaller, förnybar energi och hållbara batterier.

 


Kalix har ett ovanligt differentierat näringsliv och liknar på många sätt en modern storstad. 

– Här finns allt från små nischade företag till stora nationella leverantörer av produkter och tjänster. En ovanligt hög andel av befolkningen är dessutom företagare och andelen kvinnor som driver företag är högre än genomsnittet. Hela regionen utvecklas också snabbt och det kommer att innebära ett ökat behov av företag inom de flesta branscher, säger Reine Sundqvist, informationsansvarig vid Kalix kommun.

I Lycksele finns goda affärsmöjligheter för driftiga entreprenörer, säger Gustaf Axelsson, näringslivschef vid Lycksele kommun.

– Våra företag har de senaste åren gått mycket bra och haft en bra tillväxt, pandemin till trots, och nu börjar det lätta för besöksnäringen. Ett diversifierat näringsliv med ett för ortens storlek stort utbud av varor och tjänster samt bra logistiska och kommunikativa förutsättningar, gör att kommunen lämpar sig för etablering för flera typer av verksamheter. Här finns ett stort regionalt sjukhus, välbemannad polis och bra möjligheter till utbildning.

181207-082357-jwe-helena-renstrom-1-tryck.jpg

 Helena Renström, marknadschef, Skellefteå kommun.


I Skellefteå kommer det att byggas 1 000 bostäder per år och de har som mål att dubbla inflyttningen varje år.

– Vi märker redan dessa förändringar både genom att det byggs i hela kommunen, samt att vår befolkning ökar i stadig takt och blir allt mer internationell, berättar Helena Renström, marknadschef vid Skellefteå kommun. Dessutom har vi en stark besöksnäring med fina boendeanläggningar och en stor scen för event, musik och teater som fortsätter att utvecklas. Vi har också ledande tjänsteföretag inom IT, digitalisering och spelutveckling, samt en växande närvaro av lokalproducerad och ekologisk mat. 

 


Skellefteå har satt som mål att bli 90 000 invånare år 2030 vilket innebär en ökning med 16 000 invånare. Det kommer att byggas bostäder och Skellefteå kommunkoncern investerar redan i nya förskolor, skolor, vägar, fritidsanläggningar, kulturhus, utbyggnad och elektrifiering av hamnen, utveckling av elflyg på Skellefteå airport samt ett hållbart kollektivtrafiksystem.

 


Vad gäller företagsklimatet i Lycksele så arbetar man aktivt med att det ska bli bättre. De senaste åren har det gjorts en resa i rätt riktning, menar Gustaf Axelsson. 

– Ett robust och starkt näringsliv i kombination med vårt rika föreningsliv, kulturutbud och otroligt fina boendemiljöer gör att framtiden för Lycksele ser mycket ljus ut.

 

img-2008-redigera.jpg

Reine Sundqvist, informationsansvarig vid Kalix kommun.

Kalix kommun arbetar aktivt för att främja företag som vill utvecklas eller etablera sig i kommunen. 

– Vi bygger bostäder och skapar möjligheter för den som vill bygga nytt, säger Reine Sundqvist. Vi är stolta över att vara i topp bland Sveriges friluftskommuner och arbetar hela tiden för att utvecklas. Detsamma gäller kommunikationer, så väl inom kommunen som med resten av världen. Vi vill helt enkelt vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.