Dela den här artikeln:

10. juni 2022

|

Industri

Brandskydd för rallybilar blev en succé för fordon i gruvor

Första prioritet är att rädda liv och andra prioriteten är att rädda värden. Framgångsrika Fogmaker i Växjö kompromissar inte med säkerhet. Deras brandskyddssystem används idag på alla typer av tunga fordon och i slutna utrymmen såsom dieseldrivna reservkraftverk, så kallade gensets. Men det började med ett brinnande intresse för rallybilar. 

Småländska Fogmaker är en riktigt framgångssaga. Sedan starten 1995 har bolaget vuxit till närmare 100 anställda med en omsättning på drygt 300 miljoner kronor och försäljning över hela världen. Affärsidéen med en unik innovation föddes tack vare ett brinnande intresse för rallybilar, där det behövdes ett säkert brandskyddssystem för motorutrymmen. Men det visade sig att marknaden för rallybilar var alldeles för liten för att bära sig. Dock fanns en unik innovation som visade sig kunna användas inom många andra områden på många andra tunga fordon. 

 


Fem år efter starten klev en ny ägare in i bolaget – Andreas Svensson. Han insåg att bussar skulle komma att behöva Fogmakers brandskyddssystem.

 


– Det är i bussegmentet vår huvudsakliga försäljning fortsatt är, vi har erövrat bussmarknaden och siktar in oss på flera andra branscher, där gruvindustrin är en och materialhantering en annan, säger Lars Alrutz, marknadschef på Fogmaker. Han berättar att Fogmaker levererar sin produkt till gruvfordon i bland annat Sydafrika, Australien, Chile, Finland och till Kiruna i Sverige.

 


– Det är en superklurig produkt vi har. Det som är unikt med vårt system är att det är enkelt och robust samt att det inte behöver el för att fungera, säger Lars Alrutz. Men det är ingen traditionell brandsläckare som installeras i de tunga fordonen, varje fordon får sin egen lösning som fungerar 24 timmar sju dagar i veckan och är helt automatiskt.

 


– Vi har väldigt bra lösningar för den typ av fordon som används inom gruvindustrin, alltifrån gruvjeepar som fraktar passagerare ner i gruvan, till lastbilar, gruvtruckar och maskiner säger Lars Alrutz. Varje fordon får sin egen unika design av Fogmakersystemet.

 


– Vi tittar på fordonen och gör en riskbedömning av vad som kan börja brinna. Utifrån den informationen designar vi sedan ett unikt system för varje fordon enligt erforderlig installationsstandard från kunden. Det är mycket teknik bakom varje lösning, säger Lars Alrutz.

 


Det automatiska brandskyddssystemet bygger på en hydropneumatisk detektionslösning. När en plastslang brinner av vid en temperatur av 170 grader tappar systemet trycket och det öppnar en ventil varpå systemet sprinklar ut en fin vattendimma. Med en generös dimma som förångas och expanderar trycks syret ut och i den syrefattiga miljön som skapas slocknar elden. Samtidigt ger systemet en ovanligt lång kyltid på mellan 45 och 90 sekunder.

 


– Det som också är unikt med vårt system är den långa kyltiden som gör att elden inte blossar upp igen när den väl släckts, säger Fredrik Rönnqvist som är KAM-säljare på Fogmaker.

 


– Vår första prioritet är att rädda liv och andra är att rädda värden. Vi kompromissar inte med säkerhet. Att ha ett system som snabbt släcker en brand i en motor sparar mycket pengar åt företagen. Det blir mindre skador och det som skadas kan troligtvis bytas och sedan fungerar fordonen igen.

 


Men i framtiden kommer allt fler motorer att drivas med el med batterilösningar. Detta ställer helt andra krav på brandsläckning. Ännu finns ingen fungerande lösning för säker släckning av batterier, men Fogmaker jobbar för en lösning och har redan system för att skydda elfordonens övriga komponenter där brandrisk föreligger.

 


– Problemet för elfordon är batterierna. De bränder vi ser nu är att de oftast är relaterade till laddning. Batterierna blir varma när de laddas, risken är inte lika stor när man kör elfordon. Vi tittar på lösningar för säkra släcksystem för batterier, säger Lars Alrutz. Han berättar att Fogmaker redan har brandskyddssystem för elfordon men då gäller det andra komponenter med brandrisk än just batterierna.

 


–Vi har lösningar där vi skyddar komponenter som var för sig innebär en brandrisk i elfordon. Dessa skydd gör att branden inte sprider sig. Med de lösningarna köper man tid för evakuering. Men vi kan inte hävda att vi har en lösning för batterisläckning ännu. Men det finns det ingen som har. Så var befinner sig då Fogmaker om fem år?

 


– Vi håller oss till vår produkt, den är så bra att den går att använda i vilken maskin som helst och vi har många marknader och nya områden kvar att bearbeta. Just nu
tittar vi också på reservkraftsanläggningar och vindkraftverk. Om fem år är planen att ha ökat omsättningen till mellan 500 och 600 miljoner kronor, säger Lars Alrutz.

bild1-fogmaker-lars-fredrik.jpg

Fogmaker är en småländskt klurig produkt som skapades för rallybilar men som idag används i alla typer av tunga fordon för säkert brandskydd, berättar Lars Alrutz marknadschef och Fredrik Rönnqvist KAM-säljare.