Dela den här artikeln:

10. juni 2022

|

Industri

Gruvindustrin är nödvändig för att ställa om mot en hållbar framtid

Den svenska gruvnäringen har en stark möjlighet att bidra till klimatomställningen, menar Maria Sunér, vd på Svemin.

S

v

emin är en branschorganisation för gruv-, mineral- och metallproducenter i Sverige. Organisationen är en del av Svenskt Näringsliv och med 49 medlemsorganisationer är det den ledande företagarorganisationen i Sverige. Svemin representerar cirka 60 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. Svemin arbetar för att deras medlemmar ska växa och utvecklas här i Sverige samt har även ett uppdrag i att vara ett kunskapsnav och en plattform för nätverk i branschen. Med det som händer i Bryssel ägnas också mer tid åt att bevaka och agera i EU-frågor.

 


De metall och mineral vi redan producerar i dag är viktiga, exempelvis järn, koppar och zink. Vi har också potential att producera mer av nödvändiga energikritiska mineral som grafit, sällsynta jordartsmetaller och vanadin. I Sverige kan många av dessa produceras mer hållbart jämfört med vad som görs i andra delar av världen, med lägre koldioxidutsläpp och med bra arbetsvillkor. Om vi inte utvecklar den svenska gruvnäringen tvingas vi fortsätta bygga vår klimatomställning på metaller och mineral från odemokratiska länder med tveksamma och i många fall bristande miljö- och arbetsmiljövillkor menar Maria Sunér, vd på Svemin.

 


Gruvindustrin har en viktig roll att ställa om mot en mer klimatneutral och hållbar framtid, menar Maria Sunér.

– Många av de klimatteknologier, exempelvis elbilar, solceller och vindkraftverk som kommer ersätta dagens olje- och gasanvändning är mer metall- och mineralintensiva än de teknologier vi använder idag. För att klara netto-noll-utsläpp bedömer Internationella energiorganet, IEA, att det kommer att behövas sex gånger mer mineral i framtiden, jämfört med vad vi använder i nuläget. Tillgången av metall och mineral sätter takten i den reella klimatomställningen.

 


På frågan om vad företag och leverantörer ska fokusera på för att hålla sig relevanta i branschen, menar Maria Sunér att hållbarhet och innovation kommer att vara helt grundläggande.

– Det gäller allt från elektrifiering, ökad automation och digitalisering till hur företag tar ansvar för de yttre miljöfrågorna. Inom det svenska gruvklustret har vi en lång tradition av att samarbeta och driva längs värdekedjorna, som är en stark konkurrensfördel. Utvecklingen går otroligt snabbt, det gäller att hänga med i toppen för att inte hamna på efterkälken. 

 

Maria Sunér tror på en växande och innovativ bransch som bidrar till att stärka Europas självförsörjning av viktiga råvaror. Det finns dock utmaningar.

– Effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser är grundläggande och den största utmaningen. Om man som företag inte får tillstånd så kan man inte fortsätta sin verksamhet. Svemin har arbetat fram ett reformprogram med 27 reformer inom fyra områden. Det finns många åtgärder som behövs för att processerna ska bli bra. Utöver tillstånd så är energiförsörjningen ett orosmoment. Våra företag kommer att använda tio gånger mer el i framtiden för att säkra en fossilfri produkt, så en trygg och stabil fossilfri elförsörjning till en konkurrenskraftig kostnad kommer att vara helt avgörande. Därutöver är kompetensfrågor i fokus, hur ska vi attrahera de människor som behövs. Företag behöver bli ännu bättre på att visa fantastiska möjligheter som finns i branschen. Att de ligger i innovativ framkant och kan erbjuda spännande karriärvägar. Dessutom är attraktiva samhällen och regioner viktigt för att locka kompetens. Här behöver samhället arbeta tillsammans med företagen för att säkra infrastruktur och bostäder, olika former av social service och möjliggöra en meningsfull fritid.