Dela den här artikeln:

9. juni 2022

|

Industri

Industrin skapar framtidens jobb men rätt förutsättningar krävs

|

Foto: Rikard Westman

Ska industrin fortsätta expandera behöver vi stabila och långsiktiga spelregler och rätt kompetens, skriver Industriarbetsgivarnas VD Per Hidesten.

Vi befinner oss i en tid av enorma möjligheter när industrin ska ställa om till gröna och hållbara processer. Klimatet kräver att det går fort och här spelar svensk basindustri en avgörande roll. Men, om vi ska klara omställningen krävs initiativ som stärker konkurrenskraften och som skapar långsiktiga och bra villkor för industrin.

 


För det första måste tillståndsprocesserna reformeras. I dag präglas de av långa beslutstider, omfattande utredningsbörda, oförutsägbarhet och rättsosäkra tolkningar. Miljöbalken måste ändras i grunden. Säkerställ en helhetssyn där processerna fångar upp hela den globala hållbarhetsdimensionen. Processerna måste också göras smidigare för befintliga verksamheter – huvudregeln måste vara att befintliga verksamheter prövas genom ändringstillstånd. En maxgräns för tidsåtgången för prövningar behövs också.

 


För det andra behöver industrin tillgång till fossilfri och stabil el till en konkurrenskraftig kostnad. Om vi ska klara av att genomföra klimatomställningen och möjliggöra alla de satsningar som initierats i industrin måste kraftiga investeringar göras i både produktions- och överföringskapacitet. Politiken måste skapa förutsättningar för att vi kostnadseffektivt ska kunna möta ett kraftigt ökat energibehov.

 


För det tredje behöver industrin rätt kompetens. Företagen efterfrågar traditionella industritjänster som industrielektriker, underhålls- och automationstekniker men också ingenjörer och specialistkompetenser inom miljö och hållbarhet. Utbildningssystemet har en jätteutmaning framför sig inför kommande industrietableringar och expansion av befintliga verksamheter de kommande åren. Nya kompetenser krävs för att exempelvis fortsätta automatisera industrin. Vår uppfattning är att det behövs ökad samordning av utbud och efterfrågan på utbildningar samt bättre samarbete mellan kommuner, arbetsliv och utbildningsanordnare. 

 
Industrin är sedan länge basen i det svenska välståndsbygget och med rätt förutsättningar kan svensk industri fortsätta växa, vara konkurrenskraftig och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. De framgångar som uppnåtts är resultat av konkurrens mellan fria företag, inte av politisk centralstyrning – men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för ett gynnsamt industriklimat. För utan svensk industri stannar Sverige.

 

Per Hidesten 

VD

Industriarbetsgivarna