Dela den här artikeln:

22. dec. 2023

|

Industri

Minimera företagets koldioxidutsläpp med analyser och konkreta åtgärder

Journalist: Annika Wihlborg

|

Foto: Go Climate

Koldioxidutsläpp betraktas av många som den främsta orsaken till den pågående klimatkrisen. På senare år har striktare lagkrav och tuffare krav från andra företag gjort att allt fler företag arbetare strukturerat och långsiktigt för att minimera sina koldioxidutsläpp. Att verka aktivt för att minimera klimatavtrycket kan på sikt utvecklas till en hygienfaktor för hela näringslivet.

På senare år har det kommit allt fler lagkrav och företag som kräver att deras leverantörer och samarbetspartners agerar för att minimera sina koldioxidutsläpp. En tydlig utveckling är att kraven på att arbeta aktivt och strategiskt för att minska koldioxidutsläppen numera även inkluderar många små och medelstora företag, som möter allt striktare krav från sina kunder och samarbetspartners, säger Cecilia Lindén, medgrundare av GoClimate, ett socialt företag som grundades 2017 och arbetar med syftet att bromsa klimatförändringarna genom att hjälpa bland annat företag att minska sina koldioxidutsläpp och därmed minska sin klimatpåverkan.

GoClimate stöttar företag i deras klimatarbete genom bland annat beräkningar av koldioxidavtryck och klimatfinansiering. Enligt Cecilia Lindén kommer beräkningar av företagets koldioxidavtryck och strukturerade och långsiktiga åtgärder för att minska koldioxidutsläppen att utvecklas till en avgörande överlevnadsfaktor för i princip alla typer av företag.

Frivilliga åtgärder som genomförs på företagens initiativ
–Såväl klimatberäkningar som klimatfinansiering är i dagsläget frivilliga åtgärder för de kunder vi arbetar med. De genomförs på företagens egna initiativ. Många företag upplever att de saknar den tid som krävs för att sammanställa data till sina klimatberäkningar. Vi har därför introducerat en tjänst som innebär att vi kan genomföra automatiserade klimatberäkningar genom att analysera data från företagens bokföringssystem. Det ger en relativt samlad bild av ett företags totala koldioxidpåverkan och innebär att företagen i ökad utsträckning kan fokusera sina resurser på att genomföra insatser som på olika sätt minskar klimatpåverkan, säger Cecilia Lindén.

Ställ konkreta hållbarhetskrav på era leverantörer
Vilka förändringar och åtgärder som krävs för att minska ett företags koldioxidutsläpp varierar beroende på hur verksamheten bedrivs. En kartläggning av verksamhetens nuvarande koldioxidutsläpp tydliggör i många fall vilka åtgärder som kan göra störst avtryck, exempelvis att minska antalet flygresor eller att byta till grön el.

– Mitt råd till företag som vill eller behöver minska sitt koldioxidavtryck är att formulera ett konkret mål, gärna i enlighet med Parisavtalets globala 1,5 gradersmål. Följ upp målen på årsbasis. Det är också viktigt att företag präglas av en samsyn kring betydelsen av att minska koldioxidutsläppen, annars finns det en risk att arbetet drivs framåt av enstaka eldsjälar. Ytterligare ett råd är att sätta press på era leverantörer genom att formulera specifika hållbarhetskrav som omfattar verksamhetens samtliga leverantörer, säger Cecilia Lindén.

Inspirera politikerna att våga fatta modiga klimatbeslut
Hon betonar också vikten av att företag sätter press på politikerna genom att inspirera dem till att fatta modiga klimatbeslut. Det kan exempelvis handla om att många företag står som avsändare till en gemensam debattartikel.

– Sverige har goda förutsättningar att positionera sig som ett globalt klimatpolitiskt föregångsland med en ambitiös klimatpolitisk agenda, men då krävs att svenska företag båda stöttar och ställer krav på våra politiker och beslutsfattare, säger Cecilia Lindén.