Dela den här artikeln:

10. juni 2022

|

Industri

Vätgas från Siljanringens fyndigheter kan bidra till grön industriell revolution

Som resultat av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan läcker det ut
metangas från Siljansringen i Dalarna. 

AB Igrene vill ta tillvara på gasen och omvandla den till vätgas – en hett eftertraktad energikälla för industrin som vill ställa om för klimatet.

 

Imånga år har Igrene prospekterat efter gas i Siljansringen i Dalarna med syfte att kommersialisera fyndigheterna. Metangas, också en växthusgas, är 30 till 80 gånger värre än koldioxid, och att gasen okontrollerat läcker ut innebär i sig en stor påfrestning på klimatet och miljön.

 


– Vi vill under ordnade former ta hand om gasläckaget för att använda gasen regionalt. Det är ett starkt miljöargument då det naturliga läckaget är en stor miljöbov, säger Mats Budh, vd och grundare till Igrene. 

 


Att låta regionala aktörer använda gasen innebär också att långa transporter från utlandet kan undvikas liksom metanläckage från dessa.

 vatgas.png


– Igrene finns mitt i Sverige och vi kan inom vår region hitta stora användare av den metangas som vi har under fötterna. Sverige borde prioritera inhemsk naturgas framför import av gas från Ryssland och Nordsjön.

 


Igrene siktar på tillverkningsindustrin som avnämare, där många redan använder metangas. I nästa steg planerar Igrene att konvertera metangasen till vätgas genom en patenterad metod bolaget har tillgång till. Det handlar om att i en energisnål process omvandla metangasen till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar nere i jorden. Denna metod för tillverkning av vätgas skapar inga miljöavtryck. 

Dessutom vill stål- och järnindustrin gå över till vätgas som primär energikälla. Därmed är det av stor betydelse för Sverige att den metangas som redan finns att tillgå i Siljansringen också tas tillvara för detta ändamål. För människor, djur, natur och för klimatet.

 


Bolaget har ansökt om bearbetningskoncession och miljöprövning för att gå i produktion av naturgasen inom Morafältet.

 


– Får vi tillstånd kan det innebära ett industriellt nytänkande och jätteinsats för klimat och miljö redan idag, i morgon och i framtiden, säger Mats Budh och fortsätter:

– Det här är ett överlevnadsvillkor. Industrin och politikerna ropar efter vätgas och vi vet hur behovet ska försörjas. Vi måste bara få tillstånd att göra det. Läs mer på igrene.se