Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Hälsa

Bäst i världen på e-hälsa år 2025

Journalist: Martin Westholm

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Med målet om att bli bäst i världen på att använda e-hälsans möjligheter till år 2025, är siktet inställt på framtidens digitalisering. Programansvarige Patrik Sundström om framtidsvisioner och utmaningarna som väntar på vägen.

– Det finns ett intresse i Sverige för att testa nya lösningar och att utveckla innovativa idéer, det säger Patrik Sundström, programansvarig på SKL och menar att det inte är en slump att Sverige ligger i framkant inom e-hälsa, då vi har den högkvalitativa infrastrukturen som krävs för att nå målet om att bli bäst i världen. Sverige var ett av de första länderna i världen som datoriserade sin verksamhet och att vi nu tar nästa kliv och använder digitaliseringen till att transformera våra verksamheter känns lika positivt som naturligt. 

Patrik berättar att visionen i grunden bottnar i människors liv och leverne, att människor själva ska kunna göra aktiva val i sin vardag och genom det skapa en högre livskvalitet. Med det ökar också ansvaret, säger Patrik och poängterar vikten av att medarbetare ges fullgoda förutsättningar för att arbeta mot de högt uppsatta målen. Att arbetet med att utveckla framtidens e-hälsa inte går över en natt, är något Patrik ser som naturligt, då hälso- och sjukvårdens karaktär av högriskverksamhet kräver noggranna överväganden. – Det är en ny tid med nya behov där vi behöver hantera hälsovård, sjukvård och socialtjänst i ett gemensamt sammanhang. Det handlar om ett samlat stöd i frågor som rör människors hälsa och livssituation. Med visionen vill vi även öka förutsättningarna för offentlig sektor att motsvara invånarnas förväntningar på tillgänglighet, delaktighet och självständighet. Vi är vana att kunna hantera en stor del av vår vardag med digitala medel. Därför är det rimligt att kunna ställa samma krav på hälsovård, sjukvård och socialtjänst. 

En av utmaningarna 
inför framtidens digitalisering menar Patrik är att ta ett gemensamt och långsiktigt ansvar för grundläggande förutsättningar så att landets kommuner, landsting, privata utförare och myndigheter kan fokusera obehindrat på den egna verksamhetsutvecklingen. – Digitaliseringen ställer även nya krav på ledarskap. Att ha verktygen och modet att leda genom en förändringsresa, att förmå verksamheter att bryta gamla vanor och omfamna nya synsätt och arbetsmetoder. Det är en omställningsprocess som ställer stora krav på alla inblandade. Dessutom behöver vi möjliggöra för såväl medarbetare som invånare att bättre kunna bidra i utvecklandet av den nya tidens offentliga sektor. Det finns en enorm kraft och kunskap när vi tar tillvara på människors förmåga och förutsättningar. 

Fokuset för SKL på årets Vitalismässa ligger enligt Patrik på att kraftsamla i visionen och att skapa verktyg inför det viktiga arbetet. – Vitalismässan blir ett tillfälle för oss att träffa både kommuner, landsting, myndigheter, privata vård- och omsorgsgivare men också industrin för att gemensamt skapa allianser som gör det möjligt att driva det viktiga arbetet vidare.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png