Dela den här artikeln:

10. feb. 2023

|

Hälsa

Diabetesvården behöver vara jämlik i hela Sverige

Journalist: Annika Wihlborg

Cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning har diabetes, ett samlingsnamn för flera sjukdomar som ger för mycket socker i blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin, vilket resulterat i ett blodsocker som ständigt behöver balanseras. Typ 2 diabetes har en större ärftlig komponent och påverkas även av livsstilsfaktorer, däribland fetma, ålder och mängden fysisk aktivitet.

 

 


Diabetes är en folksjukdom som präglar många människors vardag, såväl personen med diabetes som anhöriga. Vid typ 1-diabetes har kroppens eget immunförsvar angripit bukspottskörtelns betaceller så de inte längre kan tillverka insulin. Typ 2 diabetes uppvisar en mer heterogen sjukdomsbild. Båda sjukdomarna kan vara svårreglerade och kräver en individanpassad behandling. Patientföreningar fyller en viktig funktion i arbetet med att sprida information om den senaste forskningen och läkemedelsutvecklingen samt att på olika sätt skapa förutsättningar för att leva ett så bra liv som möjligt med diabetes.

 


–För personer med diabetes är kunskap om diagnosen viktig. Vi arbetar därför med utbildningar på uppdrag av Region Stockholm. Med dessa utbildningar vänder vi oss till samtliga individer med diabetes i regionen. Som patientförening har vi även ett nära samarbete med sjukvården, forskare och läkemedelsindustrin, säger Emma Henriksson, ordförande i Storstockholms Diabetesförening.

 page-4-emmahenriksson.jpg


Efterlyser ökad kunskap i omsorgen

På senare år har flera nya hjälpmedel och medicintekniska produkter som underlättar vardagen för personer med diabetessjukdom lanserats. Samtidigt är diabetes en sjukdom som individen lever med dygnet runt, året runt, vilket innebär att patienten fattar merparten av besluten kring sin vård på egen hand.

–Allt fler personer med diabetes typ 1 överlever till hög ålder, vilket innebär att en större andel av dessa personer är i behov av hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboenden. Vi ser därför ett stort behov av att öka vård-och omsorgspersonalens kunskap kring att leva med diabetes typ 1, inte minst i den kommunala omsorgen och bland biståndshandläggare, säger Emma Henriksson.

 


Strävar efter en jämlik diabetesvård

Ytterligare en viktig fråga för Storstockholms Diabetesförening är tillgången till jämlik vård. I dagsläget är det inte självklart att alla personer med diabetes får tillgång till de senaste hjälpmedlen och medicintekniska produkterna. Vad individen erbjuds kan i slutänden avgöras av vilken vårdcentral du går till eller vilken diabetessköterska du är träffar. En jämlik diabetesvård där även de mindre resursstarka och pålästa personerna får tillgång till det allra senaste är därför definitivt något att sträva efter framöver.

 


Utöver de drygt 5 procent av befolkningen som har diagnostiserats med någon form av diabetes så finns det även ett stort antal människor i samhället med prediabetes. Vid prediabetes har blodsockret stigit över normalt värde och individen löper en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Men med förändrade levnadsvanor kan man fördröja eller förhindra utvecklingen av typ 2-diabetes.

 


–En viktig uppgift i patientföreningarnas utbildande verksamhet är att informera människor om riskerna med prediabetes, de vanligaste symtomen samt vad de själva kan göra för att förebygga utvecklingen av diabetes, säger Emma Henriksson.

 

FAKTA
Över 500 000 personer har diabetes i Sverige idag. Av dem har drygt 90 procent typ 2-diabetes. Cirka 150 000 personer i Sverige har sjukdomen utan att veta om det. Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar med högt blodsocker som gemensam nämnare. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin, vilket innebär att individen behöver tillföra insulin flera gånger om dagen. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det kan finnas ett insulinmotstånd som gör att insulinmängden inte räcker till.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png