Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Hälsa

E-hälsoarbetet kräver gemensam standardiserad dokumentation för att lyckas

Digitaliseringen av svensk hälso- och sjukvård – e-hälsa – är viktigt för Svenska Läkare-sällskapet. Rätt utformad kommer e-hälsa att både underlätta och förbättra vården. Svenska Läkaresällskapet vill bidra med professionens synpunkter på hur digitaliseringen ska utformas, för att dess möjligheter att förenkla och effektivisera ska tas tillvara. 

Statens och SKL:s ambitiösa ”Vision e-hälsa 2025” från 2016 har nu kompletterats med beslut om handlingsplan för samverkan och inrättande av ett samordningskansli på e-hälsomyndigheten. Vi bedömer det som ytterst viktigt att denna strategiska plan snarast följs av en plan där man redovisar delmål, tidsplan, konkreta åtgärder och vem som ansvarar för att de genomförs. 

Speciellt angeläget är det att tydliggöra vilken information om patienten som ska dokumenteras i vården och specificera en gemensam standard för hur denna information ska dokumenteras. Här föreslår vi en nationell överenskommelse om vilka centrala uppgifter som ska dokumenteras för ett visst sjukdomsområde, förslagsvis utgående från nationella riktlinjer. De överenskomna uppgifterna ska kodas med hjälp av Socialstyrelsens system, för att kopplas till befintliga och överenskomna tekniska standarder för att möjliggöra kommunikation mellan olika system. Först när vi har en strukturerad journal med enhetliga begrepp och koder kan vården dra full nytta av den digitaliserade informationen. Då kan den information som registrerats en gång återanvändas för flera olika syften – uppföljning, kvalitetsregister, forskning, life science, Big Data, med mera. Enhetliga standarder är också en förutsättning för att ta till vara på potentialen för patientens medverkan och delaktighet med stöd av olika ”appar”. 

Att genomföra strukturerad vårdinformation kräver nationell samordning av vårdens aktörer så att acceptans om begrepp och mallar uppnås. Denna samordning kan koordineras av det nya e-hälsokansliet. Svenska Läkaresällskapet med sina specialistsektioner bidrar gärna med expertkunskap till detta och annat e-hälsoarbete. Vitaliskonferensen och andra forum är viktiga för att vårdens professioner och andra aktörer ska kunna mötas över gränserna på ett informellt sätt och diskutera vårdens – och patienternas – behov av digitala verktyg.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png