Dela den här artikeln:

20. juni 2018

|

Hälsa

E-läkemedelssystem höjer patientsäkerheten i Mora

Journalist: Anna Bjärenäs

Patientsäkerheten kommer i första hand inom sjukvården i Mora Kommun. Sedan man övergick till e-läkemedelshantering har stora vinster kunnat göras inom detta område och som bonus har även andra områden påverkats positivt.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Mora kommun, Kerstin Sandgren, tillser att distriktet har god patientsäkerhet. För ett år sedan började man implementera e-läkemedelshantering genom en webbaserad applikation i våra datorer som i appar i personalens telefoner.
– Vi såg e-läkemedelshanteringen som ett sätt att höja patientsäkerheten på enheter där vi delegerat hantering av läkemedel till baspersonalen. Syftet med implementeringen av e-läkemedelssystemet är att se till att alla får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. Vi använder det även för att se till att patienterna får träning som sjukgymnaster och arbetsterapeuter ordinerat, i rätt omfattning vid rätt tidpunkt. Vi började i mars förra året på några enheter och i höstas inom hela äldrevården. Planen är att även LSS och socialpsykiatrin ska ha det installerat innan sommaren.

Sjuksköterskorna läser in läkemedelslistor i datorn från Pascal eller skriver in manuella ordinationer, baspersonalen har sedan tillgång till dessa listor via appen i telefonerna. Väl på plats på avdelningen loggar baspersonalen in på respektive avdelning för att se vilka personer som har någon insats ett visst klockslag, och sedan loggar de in på respektive patient och får då veta vad som ska göras, utför dessa uppgifter och signerar sedan i telefonen. Systemet låter inte användaren stänga ett ärende utan att påminna om signering, vilket gör att även antalet missade signeringar minskat markant. Systemet fungerar enligt Kerstin väldigt tillfredsställande. Läkemedlen ges numera i princip alltid vid rätt tidpunkt och risken att man missar en dos är väldigt liten.

– Vi ser en stor förbättring, även om vi inte uppnått en hundraprocentig säkerhet, då den mänskliga faktorn aldrig går att bygga bort helt. Systemet har påminnelser med olika tidsspann, så har man missat en medicinering kommer det genast upp en rödmarkerad påminnelse i telefonerna som personalen använder.

Tidigare fungerade det så att det hos varje patient fanns en utskriven lista med uppgifter om läkemedel och dos, som skulle kollas av och signeras av personal. Nu finns denna information tillgänglig för personalen i appen. Kerstin berättar att man dock har en skriven lista som backup om hela nätet skulle gå ner vid oväder eller liknande, men den har man hittills aldrig behövt ta fram och titta på. Enligt tidigare rutiner för uppföljning av läkemedelshantering gick man igenom papperslistor i slutet på varje månad och kunde då upptäcka att någon patient inte fått sin medicin flera veckor tidigare. I och med den nya e-läkemedelshanteringen hinner man nu rätta till eventuella misstag, eftersom man direkt upptäcker om någonting inte gjorts. Detta är den absolut största fördelen, anser Kerstin.

I appen syns även hur mycket som ska finnas kvar av läkemedlen i patienternas medicinskåp, så det är enkelt att kontrollera så att detta stämmer, vilket gör att risken för svinn minimeras och även ger möjlighet att beställa hem mer läkemedel i god tid om det håller på att ta slut. Man kan även slå upp hur tabletterna ser ut, för att dubbelkolla så att det stämmer, samt gå in i FASS om man vill läsa mer om exempelvis biverkningar.
– Sammanfattningsvis har e-läkemedelshanteringen inneburit en förbättring vad gäller missade eller försenade doser av läkemedel till patienterna, en markant skillnad vad gäller missade signeringar, en effektivisering av administration samt en möjlighet att planera läkemedelsbeställningar i god tid, avslutar Kerstin. 

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png