Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Hälsa

Filippa Reinfeldt: ”Därför behövs privata aktörer i vården”

Journalist: Anders Edström Frejman

Privata vårdbolag är viktiga för att vi tillsammans ska klara de utmaningar och investeringar som vården och omsorgen står inför menar Filippa Reinfeldt på Aleris.

Filippa Reinfeldt tar emot i Aleris lokaler dit man nyligen flyttat, vägg i vägg med Sabbatsbergs sjukhus. Ett av de sjukhus i Norden där företaget bedriver vård.

På frågan om hur den svenska vården mår svarar hon att tillståndet på det stora hela är gott, men att det finns stora utmaningar.
– De medicinska resultaten inom sjukvården är generellt mycket goda. Samtidigt är köerna för långa. Många upplever brister i bemötande och inflytande över vården man får. Här måste vi bli mycket bättre, bland annat genom att lyssna mer på patienternas behov och att använda modern teknik.

Hon fortsätter.
– Demografin är en annan utmaning. Det positiva är att vi är friskare så att vår genomsnittliga livslängd ökar och befolkningen ökar. Två orosmoln är att det kommer att saknas äldreboenden redan om några få år och att det kommer att saknas personal i vårdyrken generellt.

Vård- och omsorgsfrågor har varit hennes hjärteämne länge. Hela vägen från ordförande för Socialnämnden i Täby via ordförandeklubban i Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd samt moderaternas talesperson i vårdfrågor till där hon är idag. På Aleris ingår hon sedan tre år tillbaka i koncernledningen och ansvarar för affärsutveckling och Public Affairs.
– Jag brinner för att utveckla vården utifrån först och främst jämlikhet, kvalitet och tillgänglighet, men även effektivitet, säger hon.

Att Filippa Reinfeldt är en förespråkare för valfrihet känner de flesta till. Systemet som används i Sverige där både offentliga och privata utförare arbetar på uppdrag av landsting och kommuner anser hon är ett mycket effektivt sätt att använda våra gemensamma resurser.
– Men Sverige behöver fler privata utförare, tycker jag. Patienter och äldre ska så långt det är möjligt kunna välja vem som ska hjälpa dem. Jag tror även att många potentiella arbetsgivare bidrar till att göra vård- och omsorgsyrken mer attraktiva.

Debatten runt vinster i välfärden menar Filippa Reinfeldt har hamnat väldigt fel. Alldeles i onödan egentligen. Och här är hon pragmatisk.
– Alla partier oavsett ideologi är ju rörande överens om att vård och omsorg – offentlig eller privat - inte ska kosta mer än nödvändigt. Man ska inte behöva vänta onödigt länge och det ska vara stenhård kontroll och uppföljning på utföraren. Det ska vara ekonomiskt kännbart att medvetet slarva eller göra fel. Utförare som inte sköter sig ska åka ut snabbt. Men om nu privata vårdgivare kan utföra vård och omsorg effektivare och till minst samma kvalitet som offentliga, varför ifrågasätter politikerna då inte kostnadsnivåerna i offentlig vård? frågar hon retoriskt.

Hon nämner S:t Görans sjukhus som drivs av Capio, som ett exempel. Under flera år i rad har sjukhuset rankats som ett av de bästa mindre sjukhusen av tidningen Dagens Medicin. Ett annat exempel är Bollnäs sjukhus som Aleris tog över och driver sedan 2012 på uppdrag av Region Gävleborg, efter år av bekymmer och nedläggningshot.

Övertagandet möjliggjordes genom en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Centern i Gävleborg. Även Aleris Bollnäs sjukhus har under ett antal år rankats som ett av landets bästa mindre sjukhus av Dagens Medicin.
– Debatten på riksplanet lever tyvärr kvar i mediebilden som gavs av bland annat Carema. Men det har hänt mycket efter det. Paradoxalt nog har Socialstyrelsens undersökningar gång efter gång slagit fast att privata utförare håller lika hög eller högre kvalitet till samma eller lägre kostnad jämfört med motsvarande offentliga verksamheter.

Hon vill även peka på den växelverkan som behöver ske mellan privat och offentligt för att fortsätta utveckla vården och omsorgen.
– Om man börjar med vården så innebär digitaliseringen jättelika möjligheter att öka tillgänglighet och att få bort monotona arbetsuppgifter. Det är inte en slump att det är Aleris, med vår digitala tjänst Doktor24, och andra privata aktörer som investerat och drivit på denna utveckling. Och när det gäller omsorgen har Finansdepartementet konstaterat att det behöver byggas 300 äldreboenden i Sverige till 2025. Redan i dag är det privata aktörer som bygger en mycket stor andel av de nya äldreboendena.

Bland annat därför är talet om kringskurna vinster för vårdbolag oroväckande. Marknaden behöver långsiktiga spelregler för att tillgången på de privata investeringar som behövs inte ska hotas.
– Det är allvarligt om man slår undan benen för en kvinnodominerad bransch med ovanligt många kvinnliga entreprenörer och eldsjälar. Man stryper då också tillförseln av investeringar som behövs för att vi även framöver ska ha en vård och omsorg i toppklass.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png