Dela den här artikeln:

8. feb. 2018

|

Hälsa

Forskning på toppnivå stärker konkurrenskraft

Journalist: Martin Westholm

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. Två helt olika projekt handlar om forskning kring cancer och cellulosabaserade energilagrings­system.

Adaptiv cellterapi är en relativt ny behandlingsform där immunceller, från patienten själv eller från en donator, används för att bota olika typer av cancer. Stamcellstransplantationer är en mer etablerad behandlingsmetod för terapiresistenta former av leukemi. Inför en stamcellstransplantation behandlas patienten med cytostatika och/eller strålning i syfte att slå ut cancern. 
– En bieffekt är att patientens immunförsvar försvagas kraftigt och måste ersättas genom transplantation av benmärgsceller från en donator, berättar professor Björn Önfelt på KTH. Han fortsätter: 
– Eftersom varje individ normalt sett har ett eget skräddarsytt immunförsvar måste valet av donator till en viss patient göras med omsorg. Trots de metoder som används i dag blir kompabiliteten mellan patient och mottagare aldrig hundraprocentig. Detta kan vara fördelaktigt då T-lymfocyter eller naturliga mördarceller, så kallade NK-celler, från det tillförda immunsystemet ibland medför en så kallad ”graft-mot-leukemi”-effekt som hjälper till att döda kvarvarande cancerceller och bota patienten. 

En allvarlig biverkan är dock att T-celler som följer med från donatorn också kan orsaka skador hos patienten om de attackerar normala kroppsvävnader och ger en så kallad ”graft-mot-mottagare”-effekt. 
– För att minska risken att det uppstår men samtidigt optimera det nya immunsystemets kraft mot cancern är det viktigt av metoder för att ta fram donatorceller för stamcellstransplantation och adaptiv cellterapi utvecklas, och det är det som vi tittar närmare på i vår forskning, förklarar Björn Önfelt som fått 32 miljoner kronor under fem år i bidrag från SSF. 
– Vårt angreppssätt är unikt eftersom vi utvecklat ett mikrochip som tillsammans med en mikroskopisk screening möjliggör upptäckt och karaktärisering av små fraktioner av T- eller NK-celler som reagerar mot valda målceller, det vill säga patientens egna eller cancerceller. – De resultat vi uppnått så här långt ser lovande ut. Vår förhoppning är att kunna avgöra vilka donatorer som är mest lämpade, och även utveckla protokoll för att ta fram de mest effektiva cellerna. I sin förlängning innebär det att fler kommer att kunna bli helt återställda från sin sjukdom, säger han. 

Ett helt annat område där SSF gått in med medel, närmare bestämt 19 miljoner kronor, handlar om forskning kring elektriskt ledande cellulosakompositer. – Det är i dag ett strategiskt mycket viktigt material för svensk industri då cellulosa är basen för den svenska trä- och pappersindustrin. Det är därför av stor vikt att utveckla nya produkter baserade på cellulosa för att kunna behålla konkurrenskraften och för att kunna hitta nya applikationsområden för cellulosa, säger Leif Nyholm professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet. Han fortsätter: 
– I vårt projekt har vi undersökt möjligheterna att utveckla nya billiga produkter baserade på ett elektroniskt ledandecellulosamaterial som framställs genom att belägga cellulosa med ett mycket tunt lager av en elektriskt ledande polymer. 
– Det vi framför allt tittar på är möjligheten att tillverka mycket lätta och smidiga energilagringssystem med hjälp av det ledande cellulosamaterialet.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png