Dela den här artikeln:

9. juni 2022

|

Industri

Framtidens anläggnings- och bergmaterialindustri

Det är ingen hemlighet att anläggnings- och bergsmaterialindustrin inte har lyckats effektivisera sig i samma takt som tillverkningsindustrin. Nu ökar kraven på effektivisering, hållbarhet och säkerhet i branschen samtidigt som bristen på kompetens ökar. Återförsäljaren Swecon Anläggningsmaskiner har därför skapat ett nytt affärsområde för att erbjuda kunder lösningar för att möta de ökade kraven.

 

 

Digitaliserings- och automationslösningar är den rätta vägen att gå för att förbättra effektiviteten och lönsamheten i en verksamhet. Andra faktorer som påverkar utvecklingen är miljö, klimat och säkerhet.

 

Swecon, som är rikstäckande återförsäljare av Volvo Construction Equipment, har en lång relation till den traditionella kundbasen i industrin, de privata entreprenörerna. När det nu är dags för ett generationsskifte är branschen i ett läge med stor kompetensbrist. Då behövs det också ett nytt tankesätt.

 schermafbeelding-2022-06-09-om-16-00-03.png


– Genom att erbjuda ett nytt verksamhetsområde med digitaliseringstjänster och kompletterande produkter till anläggnings- och bergmaterialindustrin vill vi hjälpa våra befintliga kunder att bli ännu bättre och underlätta för framtiden, säger Hans Olofsson, affärschef på Tjänster och kompletterande produkter på Swecon Anläggningsmaskiner AB.

 
För att få ut den fulla potentialen av digitalisering och automation i anläggningsbranschen krävs ett helhetsgrepp menar David Alström, marknadschef på Swecon Anläggningsmaskiner AB. 

– De flesta anläggningsmaskiner har till viss del redan digitaliserats. Men informationen nyttjas inte på ett sätt som medger att maskinerna och arbetsprocesserna uppnår sin fulla potential. 

 
– Jämfört med exempelvis tillverkningsindustrin som länge nyttjat digitalisering och automatisering  för effektivisering av produktionskedjan, är vår bransch mer komplex. I anläggnings- och bergmaterialindustrin  är det traditionellt  olika underleverantörer  inblandade vilket har resulterat i att bara vissa delar blivit digitaliserade. Det är sedan svårt att länka samman de digitaliserade ”öarna” vilket gör det utmanande att förstå effektivitetsvinsten av en fullt digitaliserad arbetsprocess, säger David Alström.

 schermafbeelding-2022-06-09-om-15-59-50.png
Swecon omorganiserar därför nu sin verksamhet för att erbjuda sina kunder skalbara helhetslösningar som gör maskiner och arbetsplatser smartare och mer effektiva. Dessutom kan lösningarna skräddarsys för varje specifik verksamhet.

 
– I kombination med att systemen blivit mer användarvänliga och delvis går att automatisera behöver exempelvis en ny förare inte lika mycket erfarenhet för att köra maskinerna, vilket underlättar i rekrytering av ny personal, säger Hans Olofsson.

 
För att sänka tröskeln så att kunder ska våga ta steget att digitalisera och inse förbättringspotentialen erbjuder Swecon en genomgång av arbetsplatsen med hjälp av simulering, dvs. en datoriserad kopia av den verkliga arbetsplatsen. I simuleringsmiljön ges ett kvitto direkt på vilka effekter en förändring i arbetssätt och maskinflotta kan uppnå på värden för bland annat bränsleförbrukning och produktivitet. Utifrån de givna parametrarna i simuleringsmiljön optimeras sedan den verkliga arbetsplatsen.

 


– Våra kunder behöver inga som helst kunskaper i digitalisering på förhand. Kombinationen av våra verktyg och vår kunskap om maskinflottor kombineras med den lokala kunskapen om arbetsplatsen för att effektivt, och utan investering, bedöma potentialen i förbättringar, säger David Alström.

 
– När analysen är klar står vi beredda att föreslå och implementera digitala tjänster. Det kan till exempel röra sig om ”kontrolltorn” som ger överblick över process och produktion i realtid. Det här är bara början, välkommen till framtidens anläggningsindustri, säger Hans Olofsson.

swecon.se