Dela den här artikeln:

16. maj 2022

|

Hälsa

Framtidens Life Science enligt experterna

Journalist: Julia Saaf

|

Foto: Kate Gabor, Gunilla Lundström, Pressbilder

Frida Lundmark,

Sakkunnig policy LIF

Vilken är den viktigaste frågan inom Life Science just nu?

– Utvecklingen av precisionsmedicin som bygger på devisen ”rätt behandling till rätt individ vid rätt tillfälle” är ett exempel på hur forskningsframsteg ger hälso- och sjukvården tillgång till nya verktyg att diagnostisera och behandla patienter.
Den avgörande faktorn för att nå den fulla potentialen är dock att det finns tydliga processer och strukturer som tar forskningsresultat och innovationer hela vägen från forskning till klinisk verksamhet och sedan blir tillgängliga för patienter.

 

Vad skulle du säga är de största utmaningarna som Life Science-företag ställs inför nu?

– Tillgång till rätt kompetens är en utmaning för Life Science-företagen. Möjligheten att attrahera internationell expertis inom Life Science till Sverige är avgörande och för det krävs ett välutvecklat erbjudande i alla led för att vara internationellt konkurrenskraftiga.

 

Vad bör man lägga extra fokus på i branschen under 2022?

– Uppsummeringen av regeringens nuvarande Samverkansprogram för Hälsa & Life Science. En annan sak man inte får missa är alla intressanta seminarier om Life Science som kommer att gå av stapeln under Almedalsveckan.

 

Maria Helling,

VD Swecare

Vilken är den viktigaste frågan inom Life Science just nu?

– Intresset för svenska lösningar är sedan tidigare stort, men vi upplever att det finns en outnyttjad potential här. Genom mer strategiskt arbete borde vi kunna bli mer proaktiva och relevanta på den internationella marknaden. Vi behöver också hitta modeller för samverkan både mellan privata och offentliga aktörer för att gemensamt kunna bemöta större förfrågningar om helhetslösningar och olika systemfrågor.

 

Vad skulle du säga är de största utmaningarna som Life Science-företag ställs inför nu?

– Vi måste vara med när världen investerar i både hälsoförebyggande åtgärder och mer hållbara och robusta sjukvårdssystem. Svensk hälsoexport är starkare än någonsin och nu är utmaningen att inte tappa fart utan snabbt komma i gång med kontakterna med internationella kunder och intressenter.

 

Vad bör man lägga extra fokus på och vad får man inte missa i branschen under 2022?

– Hälsoexportbarometern 2022, Swecares årliga rapport som presenteras i början av juni.

 

Stefan Ohlsson,

VD IQVIA

Vilken är den viktigaste frågan inom Life Science just nu?

– Det finns inte ett enskilt svar på denna breda fråga, inte minst med tanke på den pandemi vi gått igenom som förändrat mycket av hur hälso- och sjukvård och Life Science behövt anpassa sig till en ny verklighet. Den vetenskapliga utvecklingen och tekniken har möjliggjort stora framsteg.

 

Vad skulle du säga är de största utmaningarna som Life Science-företag ställs inför nu?

– Utmaningarna handlar dels om att hantera den nya verkligheten och att lagar och regler anpassas, till exempel användande av Real World Data för att säkra evidensbaserade och datadrivna beslutsprocesser måste kunna ske på ett bättre sätt. Finland var till exempel snabba i att förändra lagstiftningen kring Secondary Use of Data, och detta är något Sverige också behöver göra.

 

Vad bör man lägga extra fokus på och vad får man inte missa i branschen under 2022?

– Att sätta sig in i vår nationella Life
Science-strategi, som i sig är mycket bra men som behöver hjälp av olika aktörer, stat, kommun, landsting såväl som forskning, akademi, branschaktörer med flera, för att kunna realiseras.

 

Ulrica Sehlstedt,

Arthur D. Little

Vilken är den viktigaste frågan inom Life Science just nu?

– De stora framstegen inom precisionsmedicin och teknologi såsom AI medför att en rad nya förmågor behöver utvecklas för att Life Science-bolagen ska nå sin fulla potential och bibehålla sin konkurrenskraft. En sådan är förmågan att arbeta som en aktiv och integrerad del av ett flertal nätverk och allianser. De aktörer som aktivt bidrar till utformningen av och blir en integrerad del av dessa nätverk/allianser kommer att ha betydligt bättre förutsättningar att lyckas i ett allt mer komplext ekosystem.

 

Vad skulle du säga är de största utmaningarna som Life Science-företag ställs inför nu?

– Om jag ska lyfta ett par utmaningar så tänker jag på tillgång till patienter med allt mer komplexa och konkurrensutsatta kliniska prövningar till följd av mer individualiserade behandlingar, samt att attrahera och behålla talanger i en tid när efterfrågan vida överstiger tillgången. Kliniska prövningar behöver därför vara mer patientcentrerade, datadrivna och personliga och vikten av att tänka nytt och annorlunda kring kompetensförsörjning framöver kan inte nog understrykas.

 

 Vad bör man lägga extra fokus på och vad får man inte missa i branschen under 2022?

– Branschen behöver snabbt kunna svara upp när förutsättningarna ändras. Ett område som kräver allt större uppmärksamhet är ESG; där både personal, kunder och investerare förväntar sig att branschen tar ett större ansvar och där det sker snabba förändringar ur ett regulatorisk perspektiv både i Europa och USA.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png