Dela den här artikeln:

8. feb. 2018

|

Hälsa

Framtidens virtuella hälsorum

Journalist: Martin Westholm

Bäst i världen på glesbygdsmedicin. Peter Berggren och Björn-Erik Erlandsson om framtidens utmaningar i att förädla ett medicinskt fenomen och att förvalta de virtuella hälsorummens många fördelar.

I dag är de virtuella hälsorummen en av glesbygdens stora medicinska satsningar. De obemannade hälsorummen där vårdtagaren själv kan utföra enklare mätningar samt med hjälp av videouppkoppling konsultera sin läkare. Distriktsläkare Peter Berggren med bas i Storuman sedan 20 år tillbaka är chef för Glesbygdsmedicinskt centrum. Hans intresse för att skapa förutsättningar för kontinuitet och trygghet för patienter i glesbygden var en av de bakgrunder som ledde fram till initiativet med de virtuella hälsorummen. Ett arbete han belönades för år 2016 då han tilldelades Håkan Mogrens stiftelses medicinstipendium för och till insatser för mänskligt välbefinnande. – Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med en lansering av åtta nya virtuella hälsorum i södra Lappland och Norrbotten. Dessa kommer att utrustas i olika grader då ambitionen är att testa så mycket teknisk utrustning som möjligt. Detta möjliggör en framtid där de virtuella hälsorummen också används till att utföra mer avancerade konsultationer och undersökningar, säger Peter Berggren. 

Han påpekar vidare att de virtuella hälsorummen är ett pilotprojekt som kräver ett noggrant och långsiktigt arbete där den tekniska utvecklingen men också människors vilja att tänka nytt är en förutsättning. – Det har varit en fantastiskt fin respons. Under vägens gång har vi testat många idéer och naturligtvis fungerar inte alla på första försöket. Därför har det varit viktigt att prata om framtidens fördelar med de virtuella hälsorummen och att ha en öppen dialog där människors synpunkter alltid är viktiga och välkomna. 

Björn-Erik Erlandsson är Senior Advisor på KTH – Skolan för teknik och hälsa. Han menar att en av framtidens viktiga diskussioner inom vård och omsorg är hur vi styr vår sjukvård, hur den anpassas till människors behov och rådande efterfrågan. – Vi måste alltid prioritera en säker vård och omsorg. Vad vi vet är att människor vid sjukdom helst stannar i sitt hem i största möjliga mån och det behovet måste vi kunna möta. Då vården dessutom är kraftigt överbelastad så ligger de virtuella hälsorummen helt rätt i tiden. Som vårdtagare eller patient så är det centralt att bli lyssnad på samt att vård och omsorg erbjuder den goda vård som matchar det behovet, säger Björn-Erik. 

Han ser ett framgångsrikt exempel i de vårdcentraler som införde ett drop in-system, där patienter kunde uppsöka vård utan bokad tid för behandling av lättare åkommor. – Patienten var införstådd med att besöket skulle generera tio minuter med en läkare, vilket också var vad som behövdes för den typen av åkommor. Det avlastade vården avsevärt som i stället kunde fokusera på att ta hand om svårt sjuka patienter. Det viktiga var att du som patient fick uppleva att oavsett medicinskt tillstånd så fanns vården tillgänglig precis när du behövde den. Genom drop in-metoden blev fler människor garanterade ett möte och jag ser samma goda möjligheter i de virtuella hälsorummen, säger Björn-Erik. 

Enligt Peter Berggren ligger visionen om att bli bäst i världen på glesbygdsmedicin helt i linje med de högt uppsatta målen om E-hälsa 2025 där Sverige siktar på en förstaplacering. Han berättar att det redan finns ett internationellt intresse för den svenska modellen, med ett flertal förfrågningar om projektsamverkan. – Jag ser en framtid där de virtuella hälsorummen är en inbyggd funktion i infrastrukturen, där tekniken finns tillgänglig på såväl boenden som i HSB´s fastigheter. Dessutom är prognosen att de virtuella hälsorummen kommer att flytta in i storstadsområdena i takt med en åldrande befolkning. Vår utmaning fram till dess är att rekrytera rätt medarbetare, utveckla de bästa tekniklösningarna och på så sätt säkra framtidens kvalitativa vård och omsorg.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png