Dela den här artikeln:

16. maj 2022

|

Hälsa

Hälsorevolutionerande digital plattform till börsen

Affärskvinnan och entreprenören Lucy Dahlgren har redan grundat och tagit ett bolag till börsen. Nu gör hon det igen. Med THiS Group revolutionerar hon hela hälsobranschen med en innovativ systemlösning i form av en integrerad digital portal för global distribution och marknadsföring. En börsnotering står också inför dörren.

Hälsotrenden ser ut att hålla i sig. Intresset för hälsoprodukter ökar ständigt vilket ger en växande marknad.

– THiS Group hjälper både entreprenörer och småföretagare med hållbara affärsideer att expandera internationellt med sina hälsoprodukter som inte har kapital att göra det på egen hand. Samtidigt hjälper vi konsumenterna att enklare hitta hälsoprodukter med hög kvalitet och tillförlitlig information, säger Lucy Dahlgren, grundare och vd i THiS Group.

 

Hon har tidigare grundat det börsnoterade bolaget Bayn Group för sockerreducering i livsmedelsbranschen, som numera bytt namn till Humble Group, som hon drev i ett decennium innan hon självmant klev av. Lucy Dahlgren drivs av sin passion för hälsa och utmanar nu den traditionella livsmedels- och hälsobranschen med en ny integrerad digital affärsmodell. Filosofin är att på ett smidigt sätt göra hälsa lönsamt med hållbara produkter samt information.

 

Genom att integrera och förvärva små och medelstora företag inom livsmedel, livsstil och hälsobranschen bygger THiS Group upp en företagsgrupp med gemensamma behov. Under THiS Groups paraply finns idag sju bolag inom fyra olika affärsområden, produkter, distribution, PR och IT, och man är på väg att förvärva ytterligare två externa IT-bolag för att säkerställa vidareutvecklingen av plattformen.

 

En viktig del i kommunikationen till konsumenter är vad produkterna innehåller och källor. Men det är inte alltid att all, för konsumenten, viktig information får plats på en etikett enligt de föreskrifter i den reglerade informations- och märkningslagstiftningen.

– För att ge så bra information som möjligt till konsumenterna jobbar vi också med QR-koder med såväl spårning som information om exakt vad en produkt innehåller ner till minsta ingrediens och dess källor. Information ges också om hur entreprenörerna jobbar fram produkterna utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, säger Lucy Dahlgren.

 

Med Lucys tidigare erfarenheter av börsnotering och med en erfaren ledning med bakgrund inom affärsutveckling och livsmedelsbranschen från noterade bolag, har beslut fattats om att göra en riktad emission för att stärka THiS Groups varumärke inför en kommande börsnotering.

– För att vi ska kunna förvärva större bolag måste vi gå till börsen för att få den finansiering som behövs för tillväxt. Genom emissionen hoppas vi kunna få in 60 miljoner kronor från profilerade investerare med gott rykte och hjärta för sociala innovationer och hållbarhet. Avkastningen tar vi hand om med vår passion och integritet för hälsosamma och hållbara affärer, säger Lucy Dahlgren.

 

Den kommande börsnoteringen kommer att ske på Nasdaq, First North. Men vis av tidigare erfarenheter av börsnotering har Lucy Dahlgren säkerställt att hon behåller kontrollen i bolaget.

– Vi digitaliserar och länkar samman de olika värdekedjesystemen och noterar oss på Nasdaq för att upprätthålla och växa med hälsosamt och hållbart värde samt kapital, säger Lucy Dahlgren och fortsätter avslutningsvis:

 

– För mig är det viktigt att behålla idén om ett kompetensdrivet kapital och inte tvärtom. Det hälsosamma ska genomsyra hela kedjan i företaget från produkt till avkastning. Sverige har ett kapitalsystem för större bolags tillväxt och kapitalisering – så den stora utmaningen är att få det svenska systemet att erkänna min modell för mindre företag.

 

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png