Dela den här artikeln:

17. maj 2022

|

Hälsa

Klinisk forskning måste prioriteras

Journalist: Julia Saaf

|

Foto: Jenny Öhman

Sverige har potentialen att konkurrera internationellt inom Life Science, men det krävs en tydlig strategi.

– Life Science-branschen och den medicinska utvecklingen sker i snabb takt. Vi står på tröskeln till stora medicinska genombrott med potential att revolutionera vården av vissa sjukdomar och förbättra svårt sjuka patienters prognos och livskvalitet, menar Malin Parkler, Styrelseordförande för branschorganisationen LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Framtidens läkemedel, bland annat i form av precisionsmedicin, är redan här. Många av dessa framsteg har att göra med digitaliseringen. Vi kommer att få mer avancerade läkemedel men också möjligheter att bättre kunna kombinera olika läkemedel för att lindra, och i vissa fall till och med bota, idag kroniska sjukdomar.

 

Sverige har en bra utvecklad Life Science men det finns vissa områden som Malin Parkler menar att man behöver satsa extra på. Det är viktigt med kompetensutveckling, att patienter har möjlighet att tidigt få tillgång till nya behandlingsalternativ samt att vården har möjlighet att engagera sig i kliniska prövningar och forskning.

– Ska vi få en sjukvård i världsklass måste klinisk forskning bli ett tydligt och prioriterat uppdrag. Det är också ett sätt att kompetensutveckla, ge personalen möjlighet att lära sig och förbereda sig för nya typer av läkemedel. Läkemedelsföretagens läkemedelsprövningar innebär också att patienterna snabbt kan få tillgång till de nyaste behandlingarna i en kontrollerad miljö, redan innan de är tillgängliga och godkända inom EU.

 

Läkemedelsverkets statistik för 2021 visar nu för första gången på många år en uppgång i antalet ansökningar från företagen för att få göra läkemedelsprövningar i Sverige. Malin nämner att de hoppas att kunna fortsätta göra fler avancerade prövningar som bidrar till en vassare sjukvård och en tidig och effektiv introduktion av nya läkemedel. Efter coronapandemin befinner sig också hälso- och sjukvården i ett utmanande läge. Den kliniska forskningen är kvalitetshöjande för patienterna och det är något som personalen vill göra, men tiden och resurserna måste också finnas.

 

– Life Science betydelse och värde för individ, samhälle, världen och inte minst Sverige är stort ur flera perspektiv och något som med pandemin blivit än mer tydligt. Det absolut främsta värdet är att vi genom befintliga och nya mediciner och vacciner bidrar till att människor kan leva ett längre och friskare liv. Det är även värdefullt för samhället. Life Science-branschen bidrar till arbetstillfällen, avancerad forskning och utveckling inom medicin men också genom tillverkning där vår bransch är en av Sveriges viktigaste och växande exportgrenar. Forskning, utveckling och tillverkning inom Life Science är dessutom ett område där vi i Sverige har en internationellt gångbar kompetens inom såväl näringsliv, akademi som hälso- och sjukvård. Branschen ligger långt fram och vi har tillgång till avancerad tillverkning som dessutom uppfyller de miljökrav som andra länder inte alltid gör, säger Malin Parkler.

 

– Life Science är ett område där Sverige kan konkurrera om en topposition i Europa, både inom forskning och tillverkning. Dock måste vi fortsätta att satsa ekonomiskt men också genom samordnade insatser, såväl på nationell som regional nivå, samt att vi har en tydlig strategi med mål som går att mäta och följa upp, avslutar Malin Parkler.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png