Dela den här artikeln:

28. feb. 2018

|

Hälsa

Kontaktsjuksköterskan - En trygg hand under cancerbehandlingen

Kontaktsjuksköterskan är patientens öga och öra vid alla viktiga möten med vården och den varma handen att hålla i när livsmodet sviker. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, och Prostatacancerförbundet kräver krafttag för att alla regioner ska uppfylla målet i den nationella cancerstrategin – att alla cancerpatienter ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska som ska finnas där genom hela vårdkedjan. 

Enligt den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) ska alla cancerpatienter erbjudas en kontaktsjuksköterska. Socialdepartementet gav 2011 ut kriterier för Regionalt Cancercentrum, RCC, där det fastslås krav på etablering av kontaktsjuksköterska för cancerpatienter. I en SKL rapport från 2013 definierar man att kontaktsjuksköterskan ska vara tydligt namngiven och tillgänglig för patienten, denna ska också bevaka väntetider samt informera patienten om kommande steg i behandlingen.

Varje år drabbas cirka 8 000 kvinnor och 9 000 män av bröst- respektive prostatacancer. Det är de vanligaste cancerformerna i Sverige och står för cirka 30 procent av alla cancerfall. När patienten får sin diagnos är man ofta oförberedd och har svårt att ta in all information. Här ska kontaktsjuksköterskan fungera som en länk mellan patienten och vården, en person som står för kontinuitet och trygghet under hela vårdprocessen. Kontaktsjuksköterskan har stor erfarenhet av just den aktuella cancerformen och kan komma med relevant information och stöd under behandlingens gång.

Den 15 oktober korades Årets Bröstsjuksköterska av BRO för sjunde året i rad. Priset är en markering av hur central och viktig kontaktsköterskans roll är för den som går igenom en cancerbehandling. Inom bröstcancervården har den specialutbildade sköterskan – kontaktsköterskan – funnits i mer än tjugo år. Tyvärr varierar tillgången på kontaktsköterskor stort inom cancervården i dag, behovet är större än tillgången. Många cancerpatienter har stort förtroende för den medicinska vården medan de finner brister i den psykosociala hanteringen. De patienter som haft en kontaktsjuksköterska vid sin sida vittnar om det ovärderliga stöd som den har gett och inte sällan etableras en relation över tid som blir helt avgörande under de tuffa behandlingarna. BRO och Prostatacancerförbundet har som krav att kontaktsjukskö- terska ska vara en definierad del i klinikens organisation och finnas på de kliniker som behandlar cancer, oavsett var i Sverige den sjuke råkar bo. 

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png