Dela den här artikeln:

8. feb. 2018

|

Hälsa

Life Sicence ska rädda svensk sjukvård

Journalist: Mats Carlbäck

Life Science-sektorn har såväl en stark tradition som stor betydelse för svenskt näringsliv och omfattar tre huvudsakliga delar; läkemedels-, medicinteknik- och bioteknikföretag. Gemensamt för företagen i sektorn är stark forskningsanknytning och behovet av ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Med andra ord är det en lika komplex som spännande och betydelsefull bransch och dess fortsatta utveckling påverkar de flesta av oss.

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) med VD Anders Blanck i spetsen har en tydlig bild av orsakerna till vår framskjutna roll:

– Först och främst har vi en väldigt stark forskningstradition i Sverige med starka och högt rankade universitet, inte minst inom medicinsk forskning, med ytterst kompetenta forskare och forskarlag. Sverige är också ett av de länder som satsar mest på forskningsfinansiering.

Parallellt finns det ytterligare en faktor som Anders Blanck gärna vill framhålla som en viktig del i detta:
– Den medicinska forskningen har alltid stått högt upp på den politiska agendan, oavsett vilket block som suttit i regeringsställning. Det har bidragit med en kontinuitet som är viktig inom Life Science eftersom vi pratar om extremt långa processer båda avseende forskningen men också för den komplicerade utvecklingskedjan och hela vägen fram till patienten.

På LIF, som är en branschorganisation som består av cirka 90 medlemsföretag, som gemensamt tillverkar ca 80 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige, har man identifierat en tydlig trend kopplat till forskningen kring Life Science:
– Finansieringen till forskningen inom Life Science kommer både från den offentliga sektorn och från näringslivet, men under senare tid har vi tyvärr sett en tendens till att näringslivets del minskat, även om den fortfarande ligger kvar på en internationellt sett hög nivå. Samtidigt har den offentliga delen snarast ökat, menar Anders Blanck och lägger till:
– Här vill vi gärna arbeta tillsammans med det offentliga Sverige för att ytterligare öka ökat näringslivets satsningar. Det är viktigt för framtidens arbetstillfällen och samhällsekonomin.

Och som företrädare för företagen i branschen är detta en av de många viktiga frågor man på LIF arbetar aktivt med.
– Även om vi i Sverige är väldigt starka inom Life Science så är det viktigt att vi fortsätter att jobba stenhårt för att bibehålla den positionen, hävdar Anders Blanck.

Den svenska Life Science-sektorn, som varje år generar ett stort exportnetto, består i stor utsträckning av en mindre mängd riktigt stora företag och en rad betydligt mindre, för att inte säga riktigt små företag.
– Här har vi ytterligare en utmaning. De stora företagen är ofta globala koncerner med stora finansiella muskler som tidigt plockar upp lovande småföretag. Samtidigt har vi flertalet småföretag med ett eller flera patent som på grund av bristande finansiering inte har någon möjlighet att växa, påpekar Anders Blanck, och förklarar varför:

– Vi pratar om otroligt långa processer när det gäller utveckling och sedermera även tester och godkännanden – upp till 20 år. Vilket småföretag har råd med det?

Även inom detta område ser LIF att man har en viktig roll:
– Det är ett för stort glapp mellan de stora företagen och de små och vi måste försöka hitta möjligheter att hjälpa småföretagen att växa av egen förmåga. Vi i Sverige är ju riktigt bra på innovationer och start-ups, det gäller inte bara inom Life Science, men att sedan ta nästa steg är svårare. Där behöver vi bli bättre.

Tack och lov finns det finns tecken som tyder på att detta kan ändras framöver, mycket på grund av den position som Sverige som innovations- och forskningsstark marknad redan har.
– Vi har egentligen ett bra ekosystem för detta i Sverige och nu ser vi ett kraftigt ökat intresse från utländska investerare vilket kan skapa bättre tillväxtmöjligheter för småföretagen i form av riskkapital, tror Anders Blanck, och framhåller samtidigt vikten av att man från politiskt håll prioriterar Life Science:

– Man har tydligt påvisat att man satsar på Life Science, digitalisering och miljö/klimat, vilket givetvis är positivt för oss.

Det finns alltså ett flertal faktorer som positivt kan påverka utvecklingen framåt. Samtidigt har man ur ett branschperspektiv identifierat viktiga områden där mer finns att göra och därmed också oanade potentialer.
– Vi kan absolut utveckla hur vi använder hälsodata. Digitaliseringen har bidragit till att vi i dag har tillgång till enorma mängder hälsodata och nu måste vi se till att använda den på rätt sätt. Vad ska vi annars ha den till? frågar sig Anders Blanck, som här ser möjligheter till stora vinster:

– Använder vi den rätt kan vi förkorta utvecklingstiderna, vilket innebär att kostnaderna sjunker samtidigt som patienterna tidigare får tillgång till bättre behandlingar eller läkemedel. Och vi kan förbättra uppföljningen och kunskapsgenereringen så att vi både ökar vårdens kvalitet och ger bidrag till framtidens forskning och utveckling.

Dessutom vill man på LIF att vi ska bli ännu bättre på att locka investerare till Sverige och då handlar det främst om att förstå hur man kan göra det ännu mer attraktivt, på en rad olika sätt och inte bara skattemässigt, att investera i svensk Life Science.

Hur blir vi då det.
– Vi behöver ha högt stående forskning, en väl fungerande sjukvård och konkurrenskraftiga regelverk. Men sedan behöver vi också något som kanske låter lite fluffigt; men det handlar mycket om samverkan mellan alla olika intressenter, näringsliv, det offentliga och akademin, avslutar Anders Blanck. Och samverkan är något vi är bra på i Sverige. 

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png