Dela den här artikeln:

9. juni 2022

|

Industri

Lovisagruvan - en liten gruva under utveckling

Historiken i korthet.

Göran Nordenhök: Ja, jag var ju med från början. Vi kom i gång med produktionen 2004 och har alltså varit i gång i 18 år. Mineralresursen räcker i 15 år till och vi jobbar på att det skall bli mer. Malmen har relativt hög halt, ca 8 % zink och 5 % bly och lite silver. Under de första åren levererade vi till Boliden, Garpenberg för anrikning och nu sedan 2016 levererar vi till Boleslaw i Polen. Resultatet hänger mycket på metallpriserna som ju varierar mycket. Men också på kostnadskontroll. Som i all gruvverksamhet är transporterna en stor kostnadspost både i gruvan och i vårt fall för leveranserna till kund och där har vi lyckats med viktiga förbättringar på sistone. Resultatet har räckt både till ganska goda aktieutdelningar och en del nysatsningar.

Zink & bly.

Johan Wiklund: Zink är en metall som sannolikt har fram-tiden för sig i klimatomställningen. Infrastruktur skall rostskyddas och och bly har egenskaper som gjort det till den traditionella batterimetallen.

Teknisk utveckling.

Stefan Sädbom: Trots att vi är små har vi mycket kontakter med andra företag och har haft flera intressanta utvecklings-satsningar. När gruvan startade så var det med en då inno-vativ brytningsmetod där gråberg kunde återläggas direkt i gruvan vilket man sparar energi på. Vi har sedan fortsatt att ha ett omfattande innovations- och utvecklingsarbete i olika projekt med finansiering från bland annat Swedish Mining Innovation/VINNOVA, EU:s H2020 och Horizon Europe. Bland annat har detta resulterat i en ny teknik att bortsortera det mesta av det gråberg som ändå kommer upp med mal-men. Detta spar mycket transportkostnader och ger en stor minskning av våra utsläpp. 

Vårt arbete & våra ambitioner.

Johan Wiklund: Genom att styrelsen har många olika er-farenheter och är inblandad i flera operativa frågor uppstår kreativa diskussioner och beslutsvägarna blir korta. I driften är säkerhetsarbetet i fokus. När det gäller yttre miljö så är egenkontroll, externa analyser och arbetet med kontinuerliga förbättringar grundpelare. Genom att ständigt informera och utbilda våra medarbetare vill vi upprätthålla medvetandet om rutiner och risker som finns i vårt arbete.

Utvecklingsprojekt vid gruvan & på andra platser.

Stefan Sädbom: Som alla aktiva gruvor jobbar vi kon-tinuerligt med att utöka gruvans mineraltillgångar samt att söka nya fyndigheter i närområdet där vi bland annat har Håkansboda (koppar, zink och kobolt) och Nyberget (zink, bly och silver). Vi undersöker också möjligheterna att starta produktion på andra platser i Sverige, såsom i Måsalycke (titan och zirkon), Vindfall (zink, bly och silver) och Pahto-havare (koppar och guld).  

Svensk gruvindustri.

Johan Wiklund: Att gruvindustrin har varit och är viktig för Sverige är det nog ingen som ifrågasätter idag. De metaller som produceras i Sverige är särskilt viktiga då dessa produc-eras med ansvar både ur ett miljöperspektiv och säkerhet-stänk som saknas i många metallproducerande länder idag.

Vår syn på tillståndsprocesserna & Minerallagen.

Göran Nordenhök: Vi har ofta mött en negativ attityd samt kompetensbrist hos myndigheterna. Minerallagen efterlevs inte ordentligt. Enligt lagen skall tillstånd ges om man kan klara miljökraven och inget annat viktigt störs. De små bo-lagen drabbas mer av bristerna än de stora. Vi har inte råd att vänta så länge och finansiärerna har inte tålamod så länge. Vi har tvingats lämna vår aktiva roll i Stekenjokkprojektet genom att renskötseln bedömdes bli störd. Trots att så bevis-ligen inte var fallet vid en tidigare driftperiod. Förhoppningsvis har det skett ett uppvaknande nu när en del politiker förstått metallernas avgörande betydelse för klimatomställningen och att Sverige haft och har metall-kunnande som en grundbult för sin industriella utveckling.