Dela den här artikeln:

28. sep. 2018

|

Hälsa

Maria Strömme: Nanotekniken kommer bli en game changer

Journalist: Fredrik Dhejne

Under det senaste decenniet har framstegen inom nanotekniken inneburit dramatiska genombrott inom flera naturvetenskapliga discipliner. Nanotekniken är en verklig game changer för många forskningsfält, säger Maria Strömme.

Norskfödda Maria Strömme blev Sveriges yngsta teknikprofessor och första kvinnliga professor i nanoteknik 2004. I dag leder hon en forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet.

Nanoteknik kallas ibland för atomslöjd, hur vill du förklara begreppet?
– Det är en verktygslåda med verktyg från många olika vetenskapliga discipliner. Tekniken används bland för att undersöka egenskaper hos material och för att skräddarsy egenskaperna mot många olika tillämpningar. Själv fokuserar jag på Life Science, miljötillämpningar och energilagring.

Maria Strömme säger att ytbeläggningar är ett stort område. Man skapar nanomodifierade filmer som kan läggas på olika ytor för att uppnå önskade egenskaper.
– Vidhäftning är också ett stort område. Kungliga Tekniska Högskolan har bland annat tagit fram ett lim som kan användas för att laga benbrott.

En stark strävan är att utveckla metoder för att hålla åldrande människor friska så länge som möjligt.
– Här är det angeläget att vi ska kunna skapa nytt kroppseget material som ersätter skadad vävnad. Ett mycket intressant område är självformande material. Inom nanobioteknik jobbar man med att ta fram material som ger instruktioner till kroppen så att till exempel nytt brosk formas som kan ersätta utslitet brosk i bland annat knäleder. Det här är intressant för egentligen alla organ i kroppen och det är en otroligt spännande utveckling där vi ser fram emot att kunna låta våra kroppar producera ny vävnad som ersätter utslitna eller skadade.


Maria Strömme hoppas att nanotekniken ska ge oss bättre individanpassade läkemedel.
– Just nu ser jag ett stort behov av att ta fram specialdesignade läkemedel mot barncancer. Ett problem är att dessa blir oerhört dyra om vi inte kan hitta ett smartare sätt att tillverka dem. Man kan tänka sig att vi använder en 3D-printer till att skriva ut specialdesignade och individanpassade läkemedel direkt på sjukhusen. Läkemedelsindustrin vill ju sälja stora volymer och det kanske företagen kan göra i form av en beredning som sjukhusen sedan kan skriva ut individanpassade doser av.
– En del av vårt jobb här är att utveckla metoder för hur vi formulerar molekyler och ser till att de kan föras in i patienternas kroppar på ett optimalt sätt. Vi vill helst få fram läkemedel där vi slipper att injicera dem och istället ta fram tabletter. Dagens cancerläkemedel är ofta svåra att lösa upp i mage och tarmar.

LÄS MER: Sverige måste återta ledartröjan inom Life Science! 

Ytterligare ett starkt önskemål är metoder för att hitta sjukdomar innan de hunnit bryta ut och orsaka skador.
– Lyckas vi med det sparar vi stora kostnader plus att vi ökar överlevnaden och livskvaliteten för de sjuka. Man kommer förmodligen att i större grad analysera människors arvsanlag för att undvika sjukdomar. Jag tror att vi med nanotekniken kommer att utveckla metoder att hitta sjukdomar tidigare än i dag och därmed göra vården billigare. Det kan på sikt innebära att vi screenar oss för olika åldersrelaterade sjukdomar. Detta kommer att ändra både vården och läkemedelsindustrin och skapa stora gynnsamma effekter för sjukvården och för oss alla.


Hur ligger vi till inom medicinsk FOU i Sverige?
– Vi är duktiga på diagnostik och vi har en bra läkemedelsindustri som har gynnats av företag som AstraZeneca och Pharmacia (numera Pfizer). De har givit upphov till en mängd uppstarts- och FOU-företag inom life- science. Samtidigt måste jag konstatera att ju mer kunskap som produceras på detta område, desto svårare blir det för bolagen att hålla koll på vad som behöver göras för att ställa om sina strategier och i alla fall för mig personligen är tiden är en bristvara. Jag hoppas dock att vi inom några år ska kunna gå in kliniska prövningar av nanoutvecklade 3D printingsmetoder för individanpassade läkemedel i ett av mina forskningsprojekt. Det är alldeles klart att nanotekniken är en game changer för en mängd industriella områden och förståss inom olika forskningsdiscipliner; inte minst inom life-science.

LÄS MER: Life Science ska rädda svensk sjukvård! 

Vad är din drivkraft?
– Att vi med hjälp av nanotekniken blir mycket bättre på att hjälpa människor och bota och lindra deras sjukdomar och inte minst att upptäcka dem tidigare. För mig är detta det roligaste jobb man kan ha. Jag jobbar ju också tvärvetenskapligt hela tiden med många olika professioner vilket är mycket spännande och stimulerande. 

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png