Dela den här artikeln:

19. maj 2022

|

Hälsa

MedQdoc förkortar sträckan från idé till kund

Med expertis inom medicinteknik och regelverk hjälper MedQtech branschföretag att effektivt ta sig från idé till kund. Den unika IT-lösningen MedQdoc gör arbetet effektivt, logiskt och strukturerat.

– Vi har lösningen som förkortar steget från produktidé till att produkten kommer ut och gör nytta, säger Sofie Petersson, affärsutvecklare för MedQdoc.

 

Certifieringar, regelkrångel och CE-märkningar kan vara ett hinder för nya innovativa forskningsbolag att nå kunder och marknader, för många innovationsföretag är tid dessutom pengar och därför måste ledtiderna kortas ned. Therese Albinsson som har jobbat inom medicinteknik i över 20 år insåg behovet av att effektivisera arbetet med byråkratin runt regelverk. Därför startade hon 2016 konsultbolaget MedQtech som bl.a. hjälper forskningsbolag att ta sig över trösklarna som regelverken skapar.

– När jag var hos kunder upptäckte jag att jag gjorde samma sak väldigt ofta och kunderna hade samma behov. Det fanns en efterfrågan att skapa smidiga arbetsflöden för att uppfylla regelverk och det var samma frågeställningar i branschen, säger Therese Albinsson. Tillsammans med sina konsultkollegor i bolaget startades en kreativ process om hur man med hjälp av IT-stöd kan förenkla och skapa smidigare processer för certifieringar och märkning så att produkterna snabbare når kunderna. För två år sedan var IT-lösningen MedQdoc, ett elektroniskt medicintekniskt kvalitetsledningssystem, klart för lansering.

 

– Nu har vi byggt en färdig IT-lösning som ligger i molnet och som gör att företagen kan sitta och jobba med dessa frågor och lösningar var man vill, säger Therese Albinsson. Det nya IT-systemet är unikt då det är helt inriktat mot medicinteknikföretag och dessa bolags behov. Stödet ökar flexibiliteten för kunderna som tack vare MedQdoc nu kan göra en hel del av arbetet på egen hand eller ta hjälp av MedQtechs konsulter, när det behövs. Systemet säljs på licens.

 

– Tanken är att företagen ska jobba mer effektivt samtidigt som de uppfyller alla regulatoriska krav. Vi finns i bakgrunden som experter. Systemet är så pass enkelt och användarvänligt att mycket av arbetet kan göras av företagen på egen hand, säger Sofie Petersson och tillägger:

 

– Ju fler som använder systemet desto mer kan vi jobba med support och att utveckla systemet. EU-kommissionen utvecklar hela tiden nya dokument med riktlinjer och därför behöver MedQdoc uppdateras och utvecklas löpande, säger hon.

MedQtechs kunder finns främst i Europa men de vill ofta sälja sina medicintekniska produkter globalt. Det är kunder med olika inriktningar inom medicinteknik och forskning, alltifrån sårvårdsprodukter till in-vitro analysprodukter såsom t.ex. covid-test, men även implantat och utrustning för att utföra arbete inom tandvård och sjukvård. Men gemensamt för dem är att de vill ta sig över trösklarna för regelverken och nå ut till kund med sina innovationer.

 

De flesta av våra kunder har någon typ av innovation, det kan vara forskare, läkare och sjuksköterskor som  haft en idé och byggt ett bolag runt denna, säger Sofie Petersson och avslutar med att berätta det som kommer stort nu i branschen är medicinteknisk mjukvara, appar och AI-produkter som flyttar sjukvården från sjukhusen till hemmen.

 

MedQdoc är ett eQMS för medicinteknikbranschen som levereras färdigkonfigurerat, validerat och innehåller en stor mängd mallar för att underlätta bolagens kvalitetslednings- och regulatoriska arbete. Läs mer på www.medqdoc.com och www.medqtech.com

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png