Dela den här artikeln:

19. maj 2022

|

Hälsa

När vetenskapen tar ett stort språng

Life Science är inne i ett historiskt skifte där tekniska innovationer inom AI och digitalisering länkas ihop med banbrytande medicinska innovationer. Detta kräver helt nya sätt att arbeta på för såväl den tillverkande industrin som den praktiska sjukvården.

– Medan alla branscher går igenom en omfattande digital omställning så påverkas Life Science-branschen parallellt av en omvälvande förändring i hur vi behandlar och diagnosticerar sjukdomar med hjälp av nya avancerade terapier, diagnostikverktyg och patientcentrerade teknologier. 2030 kommer 60 till 80 procent av alla patenterade läkemedel på marknaden vara molekylära eller genetiska till sin natur, säger Ulrica Sehlstedt, som är managing partner och global practice leader för Healthcare and Life Sciences på managementkonsultbolaget Arthur D. Little.

 

Om Coronapandemin fick hela världen att stanna upp ett ögonblick blev det för Life Science-branschen tvärtom. Där accelererade innovationstakten och behovet av att driva innovation i stor skala förstärktes. Allt fler innovationer kommer numera också från mindre Life Science-aktörer och icke-

traditionella tech aktörer.

 

Här fyller Arthur D. Little, som är världens första managementkonsultbolag grundat i USA 1886, en viktig uppgift.

– Vi hjälper bland annat våra kunder att accelerera sin tillväxt genom att göra rätt vägval och därmed snabbare ta nya innovationer från tidig upptäckt till marknaden och till nytta för patienter.
Vi genomför omfattande analyser, utvecklar strategier och bistår också våra kunder med implementering,  säger Ulrica Sehlstedt.

 

Den snabba förändring som pågår inom Life Science kräver nya och utvecklade arbetssätt hos både industrin och sjukvårdsaktörerna, som alltmer måste behärska komplex data och avancerade analyser.

– Många av de läkemedel som nu är under utveckling inom t ex cancer och immunologiska sjukdomar riktar sig mot snävare patientpopulationer och ibland enskilda individer, där genetiska analyser och biomarköranalys är en integrerad del av behandlingen, säger Ulrica Sehlstedt.


Sjukvården blir därmed allt mer datadriven. Läkarna får en annan roll där de i allt högre grad fattar beslut med stöd av data.

– Det blir därför avgörande för sjukvården att ha tillgång till lättillgänglig data med hög kvalitet och avancerade beslutsstöd, säger Ulrica Sehlstedt.


Sjukvården behöver framöver bli en mer integrerad del i allianser och nätverk kring de nya behandlingsmetoderna. Ulrica Sehlstedt ser också ett behov av nya typer av investeringar när sjukvården i större utsträckning flyttar från sjukhusen till hemmen.

– Det är en otroligt spännande tidsperiod för Life Science just nu. Generellt med alla nya behandlingsmodaliteter som är på gång såsom exempelvis cancervacciner, cell- och genterapier som kommer att innebära stor nytta för patienterna. Men också arbetet med att hantera komplexiteten med de nya behandlingsmetoderna. Till exempel hur affärsmodeller, risker och ansvarsfördelning ska se ut när man kombinerar många olika terapier och teknologier och hur man bäst lägger upp kliniska studier, säger Ulrica Sehlstedt.

De nya innovativa läkemedlen som nu lanseras är också dyrare i det korta perspektivet, vilket är en utmaning för vården. Men de är också mer effektiva och träffsäkra. Att försöka ducka för utvecklingen är inte ett alternativ.

– Information och data är tillgänglig för alla och patienterna kommer alltmer att kräva att få ta del av de vetenskapliga framstegen i behandling av sjukdomar. På det politiska planet handlar det därför om att göra vården så jämlik och rättvis som möjligt så att avancerade och innovativa behandlingar blir tillgängliga för alla som behöver dessa. Och att tillsammans med industrins aktörer hitta betalnings- och finansieringslösningar som är långsiktigt hållbara för hela sjukvårdssystemet, säger Ulrica Sehlstedt. Läs mer på adlittle.com

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png