Dela den här artikeln:

19. maj 2022

|

Hälsa

Norrland är en föregångare för ”God och nära vård”

Norrlandsregionerna är banbrytande i arbetet med att transformera sjukvårdstjänster till det som kallas ”God och Nära vård.” Det vill säga att sjukvården kommer närmare patienten i hemmen och även på nya mötesplatser utanför de traditionella vårdcentralerna och sjukhusen.

En aktör i detta banbrytande arbete är plattforms- och mjukvaruleverantören Nordic Health Innovation AB.

– Vår styrka i Norrland är att vi är bra på samarbeten över gränser och samverkan mellan det privata och offentliga. Det är i glesbygden som framtidens sjukvård idag utvecklas. Modeller som vi sedan kan applicera i storstäderna, säger Jonas Berggren en av grundarna av Nordic Health Innovation.

 

Glesbygd i de fyra Norrlandsregionerna pekas av regeringen ut som nya modellområden för utveckling av den framtida nära vården inom den kommande stora vårdreformen som syftar till att föra vården närmare individen. Flera olika projekt med privata och offentliga aktörer jobbar och bygger teknikinnovationer för behandlingar närmare vårdtagaren.

–. Genom att tex ambulerande sjukvårdsteam som är platsoberoende har med sig rätt teknik till vårdtagaren i hemmet behöver Patienten inte resa långa sträckor till sjukhus för vård utan man kan jobba bättre i förebyggande syfte. Det handlar om att dra nytta av den digitala tekniken som en motor för transformation till ett effektivare samhälle som blir bättre för människan, säger Jonas Berggren.

Nordic Heath Innovation har medverkat till att utveckla infrastrukturen för bland annat virtuella hälsorum. Det är obemannade rum som ligger i anslutning till annan service som skolor och butiker i landsbygdsorter. Här kan patienterna boka tid och utföra egna tester, samtidigt som de kan ha kontakt med läkaren digitalt. Det finns risker med att digitaliseringen bara blir självmonitorering och man glömmer människan - att den distansoberoende vården skulle skapa ensamhet beror på hur man bygger den.

– De utflyttade virtuella hälsorummen har blivit samlingsplatser där man träffas. Detta för att de ligger i anslutning till annan samhällsservice, säger Jonas Berggren.

 

– Digitalisering är en demokratifråga och inte en IT-fråga. Ny teknik och möjlighet att dela data på ett både tekniskt och etiskt säkert sätt är en av nycklarna till nästa steg av digitalisering. Hur vill vi bygga vårt samhälle? Människan, individen måste alltid vara i centrum. Det handlar om hur gamla och unga får livsavgörande hjälp av ny teknik och hur vi vill leva våra liv, säger
Jonas Berggren.

 

Nordic Health Innovation har paketerat sin teknik och sina tjänster inom distanssjukvård i en öppen plattform Healfy och jobbar för att skapa ekosystem där alla kan bidra.

– Bara genom samarbete kan vi skapa utveckling. I utvecklingen av tjänsterna samverkar vi med bland annat med Region Västernorrland, Kramfors och Sollefteå kommuner.

 

Styrkan med att utveckla samhällsbyggnad och transformationen inom vården från glesbygd är att det i mindre men minst lika komplexa miljöer går fortare. Tekniken ger idag en massa möjligheter men det största arbetet är processförändringarna - att få organisationerna att arbeta annorlunda.

En annan etisk fråga som är under luppen är vem äger all data? Hur ska den digitala patientdatan hanteras i framtiden?

– Det i sig är en demokratifråga – vem ska äga data?  Det är från individen man ska bygga systemen, så för oss är det självklart att det är den enskilda individen som äger sin data och som också bestämmer vem som ska få ta del av den. Med det tänket blir hälsodata också ett verktyg för hälsoförebyggande insatser. Data kan då användas för hälsofrämjande aktiviteter där patienten själv sitter på svaren med tillgång till sin egen data, avslutar Jonas Berggren.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png