Dela den här artikeln:

10. juni 2022

|

Industri

Nya spår för Railcare

Järnvägsspecialisten Railcare har seglat upp som en ny och viktig aktör för transporter åt gruvindustrin. Det börsnoterade bolaget erbjuder numera inte bara järnvägsunderhåll utan utför också den avgörande logistiken när råvaran ska nå kund, snabbt, smidigt och säkert. 

Railcare med 142 anställda har sitt huvudkontor i Skelleftehamn, men bolaget har sedan starten 1992 verksamheter på flera ställen i Sverige och Storbritannien. Det hela började med underhåll av järnväg. Med den egna maskinen Railvac har Railcare bokstavligen dammsugit landets järnvägsspår under många år. Den unika och egenutvecklade maskinen används för ballastbyten och sänkning av kabel längs järnvägen. Från spårunderhåll har bolaget nu också utökat verksamheten med att erbjuda säkra och smidiga transporter åt gruvindustrin. En kedja som i framtiden har kravet på sig att vara helt fossilfri. Ambitionerna är höga och utmaningarna är flera.

– Idag har vi ett 10-årigt kontrakt för transporter av järnmalmskoncentrat med Kaunis Iron, som äger järnmalmsgruvan i Pajala. Vi utför även transporter av järnmalm åt LKAB. Vårt uppdrag är att säkerställa en effektiv logistik på järnvägen genom vårt ansvarstagande och flexibla arbetssätt, säger Mattias Remahl, som är vd på Railcare. 

 


Att logistiken för råvaran fungerar effektivt är avgörande. Det är stora värden i transporterna och det får inte bli några stopp på vägen till slutkund då transporterna oftast sker på järnväg och med omlastning till fartyg.

– Kunderna har egna anpassade vagnar för materialet, den delen står kunden för. Vårt uppdrag är att stå för lok och lokförare för att säkerställa att transporterna utförs utan förseningar. Det är stora värden som står på spel och därför måste produktionen gå från lager till kund på kortast möjliga tid. Eftersom delar av transporten till slutkund ofta sker med stora fartyg så är det viktigt att det inte blir några förseningar som stör logistikkedjan, säger Mattias Remahl.

 


Just nu händer det enormt mycket i den del av Sverige där Railcare har sitt säte. 1000 miljarder ska investeras i gröna industriprojekt, bland annat ett nytt fossilfritt stålverk. Det är mycket som står på spel i den gröna omställningen, bland annat kommer efterfrågan på fossilfria transporter att öka kraftigt de kommande åren. Något som också påverkar ett företag som Railcare. 

– Vi befinner oss i en kraftigt växande marknad när det i Norrland ska investeras 1000 miljarder kronor i grön industri. Det kraftigt ökade behovet av grön energi och utökade transporter kommer att kräva stora satsningar på infrastruktur. För järnvägen krävs både underhåll av befintlig järnväg men också anläggande av ny järnväg. Allt detta tar tid och kräver resurser, säger Mattias Remahl.

 


– Vi har idag en stark position och vi ser att vi har en viktig roll i den utveckling och omställning som pågår. Utmaningen för oss är att växa samtidigt som vi bibehåller det vi är riktigt bra på, ansvarstagande och flexibilitet. Det kommer att behövas mycket arbetskraft och att få tag i rätt arbetskraft blir en framtida utmaning för i stort sett alla företag när den nya industrin växer fram här i Norrland, säger Mattias Remahl.

 


Railcare erbjuder förutom transporter även entreprenadtjänster för underhåll av järnväg, underhåll av lok och vagnar och utvecklar och säljer även underhållsmaskiner för järnvägen, bland annat med batteridrift. Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är grundläggande i den gröna omställningen och för att möta framtida utmaningar, och där har Railcare redan tagit en viktig position.

railcare-mattias-remahl-2.jpg

Mattias Remahl
VD Railcare