Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Hälsa

Så utbildas framtidens sjukvård

Journalist: Martin Westholm

Behovet av vårdpersonal är stort. Det gäller inte minst undersköterskor och vårdbiträden. Hermods är en av flera fristående aktörer som utbildar inom vård och omsorgsyrken.

Vi svenskar blir allt äldre och pensionsavgångarna är stora det gör i sin tur att behovet av kvalificerad vårdpersonal ökar.

Fram till 2022 räknar SKL (Sveriges kommuner och landsting) med att det kommer att behövas närmare 130 000 nya undersköterskor.

Utöver det finns det också ett ökat behov av vårdbiträden, då de behövs både inom sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg och handikappomsorg..

Utbildning till undersköterska sker vanligtvis på gymnasieskolan eller inom gymnasial vuxenutbildning, så kallad Komvux som kommunen själva anordnar. Kommunens egna resurser räcker inte riktigt till för att täcka de stora behov som finns och kommer att finnas.

– Små kommuner kan ibland gå samman för att anordna en gymnasieutbildning tillsammans med närliggande kommuner, om antalet studerande inom den egna kommunen är för litet. Även om man går samman, kan man emellanåt vara för små för att kunna ordna en egen gymnasieutbildning för blivande undersköterskor, säger Lotta Asp som är affärs- och verksamhetsutvecklare på Hermods.

Då är Hermods en av flera aktörer som tar vid.

– Vi har vårdutbildningar över hela landet och varje år examinerar vi drygt 5 000 undersköterskor. Utbildningarna kan ske dels genom distansundervisning med självstudier eller genom att vi arrangerar utbildningar på plats när underlaget är tillräckligt stort, fortsätter hon.

– Gemensamt för alla är dock att utbildningen innehåller metodövningar med praktiska moment samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) som är en slags praktik som är förlagd till en arbetsplats, vanligtvis i den kommun där man bor. Utbildningen i sin helhet är på tre terminer och följer de riktlinjer som gäller för gymnasial vuxenutbildning.

En fördel med distansutbildningen är att man kan fortsätta att jobba parallellt med att man studerar.

Är det brist på utbildade undersköterskor inom vård- och omsorg kommer det också att finnas ett växande behov av utbildade vårdbiträden framöver.

– Man skulle kunna säga att det är ett nygammalt yrke, säger Lotta Asp. Under en period tog man bort vårdbiträdena i vården, men nu har man insett att det finns ett stort behov av medarbetare som kan göra enklare, men nog så viktiga och betydelsefulla uppgifter.

– Det kan handla om allt från att hjälpa brukarna med hygien, att städa och handla eller att följa med på ett läkarbesök. Som vårdbiträde behöver man också kunskap och förståelse för att kunna ta hand om brukare med olika behov. Det kan handla om allt från äldre till människor med psykiska besvär eller någon annan form av funktionsvariation.

Utbildningen till vårdbiträde är en och en halv termin.

Eftersom Sverige i dag är ett allt mer mångkulturellt samhälle ställer det också nya krav på vården för att man ska kunna ge människor med en annan bakgrund, religion och språk bra omvårdnad.

– Många nyanlända som kommer hit har ett yrke inom vård. Det är en viktig resurs som vi måste ta tillvara på. Men det är inte så enkelt att man bara kan hoppa in och börja arbeta även om man har en formell utbildning i sitt hemland, förklarar Lotta Asp.

– Därför arrangerar vi också utbildningar där man som nyanländ får lära sig hur den svenska vården fungerar och det fackspråk som används. Man får också utbildning i varför vi inte, som i många andra länder, vårdar våra gamla hemma i familjen, varför människor med funktionsnedsättning inte vårdas på institution och så vidare.

När man talar både sitt hemlands språk – arabiska, farsi, somaliska eller vad det nu kan vara – samtidigt som man har goda kunskaper i svenska kommer man att vara attraktiv att anställa både för kommuner och för landsting.

– Det gör det också möjligt för fler att komma ut i arbetslivet och klara sin egen försörjning, avslutar Lotta Asp.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png