Dela den här artikeln:

16. maj 2022

|

Hälsa

SIS stöttar innovationer inom medicinteknik och hälsodata

Svenska Institutet för standarder, SIS, hjälper innovationsföretag till rätt standard. Det som kan upplevas som byråkrati är i praktiken ett verktyg som underlättar. Med rätt standardisering går resan från upptäckt till patientnytta snabbare och säkrare.

– Vi upplever att vi är väldigt uppskattade i den medicintekniska branschen. Vårt arbete med standardisering gör det smidigare för företag att utveckla säkra produkter. Med hårdare krav på medicinteknik och diagnostik genom nya regelverk blir det ännu viktigare med standarder som stöd, säger Sarah Sim, sektionschef på SIS.

– Vårt arbete behövs som stöttning till marknaden att kunna leverera produkter och tjänster som lever upp till regelmässiga krav och som levererar gällande funktion, säkerhet och patientnytta. Det blir enklare att leva upp till regelverk genom standardisering, säger Sarah Sim.

 

Svenska institutet för standarder, SIS, är en ideell förening med olika typer av medlemmar, alltifrån myndigheter till hälso- och sjukvård, fackföreningar, patientföreningar, forskningsinstitut och företag. SIS har regeringsuppdrag att fastställa svenska standarder och att representera Sverige i den europeiska standardiseringen CEN och den internationella standardiseringen ISO.

– Vi hjälper svenska intressenter att påverka och leda nationell och internationell standardisering. Det gör vi för att kunna göra bästa möjliga avtryck så att standarderna ger det stöd som den svenska marknaden behöver. Tillsammans med våra intressenter som utvecklar standarder med oss så påverkar vi kärnan av de krav som blir standard för branschen, säger Sarah Sim.

 

Innovativa företag inom Life Science har ofta en utmaning med att få ut nya produkter och tjänster till nya marknader. Processen att ta sig igenom regelverk och certifiering är oftast kostsam och tidskrävande för nya företag. Här kan standarder och standardisering förenkla resan.

– Man kan säga att standardisering förenklar och säkerställer att företagen gör säkra produkter och tjänster som är tillförlitliga och av god kvalitet. Detta är viktigt inom medicinteknik där kraven på patientsäkerhet är hög och där standardiseringen och nyttjandet av standarder blir en garant, säger Sarah Sim.

 

Förra året blev den nya medicintekniska förordningen (MDR) implementerad och nu också den in vitro-diagnostiska förordningen (IVDR) och de gäller för hela Europa.

– Just nu befinner vi oss i en övergångsperiod, där det finns produkter på marknaden som uppfyller de gamla direktiven och produkter som uppfyller de nya förordningarna. För att både existerande och nya produkter fortsatt ska kunna tillhandahållas så behöver de leva upp till de nya förordningarna. Här kommer SIS in och kan bidra i den omställningen för företagen, säger Sarah Sim.

– Samtidigt behöver vi i Sverige vara med på resan att utveckla nya standarder för att stötta den medicintekniska marknaden. Exempelvis så leder SIS det europeiska arbetet med att utveckla standarder för att stödja hjälpmedelsområdet att leva upp till den medicintekniska förordningen.

 

Europeiska kommissionen ser standardisering som ett verktyg för att främja innovationer och kommer framåt att ännu mer uppmuntra till standardisering som en del
i europeiska forskningsprojekt. EU-
kommissionen har också kommit med förslag om att det ska bli enklare att dela hälsodata inom Europa.

– Då krävs det att det finns regelverk och standarder som gör att detta kan ske på ett strukturerat och säkert sätt. Det får inte finnas risker att individens data hanteras felaktigt. Standardisering kommer vara en nyckelfaktor för säker hantering av hälsodata, vilket kommer gynna både forskning och individ, säger Sarah Sim.

 

Just inom medicinteknik och hälsodata är kraven högt satta då det handlar om patientsäkerhet och integritet. Men att använda sig av standardisering och standarder kan många gånger vara dörröppnaren till framgång för ett innovativt företag.

– Har du som företag nyttjat en standard är det också ett bevis för att du lever upp till olika typer av krav på produkten. Det gör det enklare att ta sig vidare, avslutar Sarah Sim. Läs mer på sis.se

 

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png