Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Hälsa

Sverige och Finland i unikt sjukvårdssamarbete

Journalist: Martin Westholm

Möjligheten för nyutexaminerade svenska läkare att göra sin AT-tjänst och sedan sin ST-utbildning på Åland har visat sig lyckosam och framgångsrik. Men på himlen finns orosmoln för att samarbetet kan får ett oönskat slut.

Hittills har det inte varit tillåtet för nyutexaminerade läkare att göra sin AT-tjänstgöring utomlands. Med ett undantag.

Åland har sedan 1990-talet tagit emot svenska AT-läkare och senare även ST-läkare.
– Sedan snart 20 år har vi ett unikt samarbete mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Ålands centralsjukhus, säger Anders Westermark som är chefläkare vid Centralsjukhuset i Mariehamn, Ålands enda sjukhus.

– Svenska läkarstudenter kan göra sin AT-praktik hos oss parallellt med att de deltar i övrigt i samma utbildning som de läkare som gör sin AT-tjänst i Uppsala, som bland annat omfattar kunskap om den svenska socialtjänstlagen och tvångsvård i samband med psykisk ohälsa. De gör sedan den svenska AT-tentan och får därefter svensk läkarlegitimation.

– Samma möjligheter att skaffa en specialistutbildning finns även för läkare som vill göra sin ST-tjänstgöring här.

Att bedriva sjukvård på Åland med nästan 7 000 öar är lite speciellt. Ett problem är att hitta läkare och annan sjukvårdspersonal som talar svenska.
– Flertalet av de läkare som examineras i Finland, som ju Åland tillhör, talar ingen eller dålig svenska och på Åland talar så gott som alla svenska, medan kunskaperna i finska kan vara lite si och så, förklarar Anders Westermark.

– Det gör att vi måste hämta en stor del av våra medarbetare från Sverige för att kunna klara vårt behov av läkare. För närvarande har vi nio svenska läkare som gör sin AT-tjänstgöring hos oss tack vare det undantag som finns i det regelverk som styr och det fina samarbeta vi har med Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ålands Centralsjukhus är litet. Här finns 121 vårdplatser och specialiteter inom bland annat internmedicin, kirurgi inklusive ortopedi, psykiatri och gynekologi.
– Sjukhusets storlek, eller rättare sagt litenhet, skapar en trivsam atmosfär. Det är nära till allt och man får en bred erfarenhet av allt som kan hända på ett sjukhus. Som läkare får vara med om att ta hand om allt som kommer in genom dörren.

Mer komplicerade fall, exempelvis hjärtkirurgi och avancerade cancerbehandlingar, remitteras till Åbo eller Uppsala.
– Det är en win win-sitution. Upplägget ger arbetskraft för Ålands hälso- och sjukvård och fler AT-platser, något det är brist på, till svenska läkare, förklarar Anders Westermark.

I slutändan innebär det att fler legitimerade läkare snabbare kommer ut i arbete i Sverige utan att det tummas på kvaliteten.

Just bristen på AT-tjänster har under lång tid varit ett problem i Sverige, där nyutexaminerade läkare har kunnat få vänta ett år eller ännu längre för att få en AT-tjänst och därefter sin läkarlegitimation.

Som en följd av detta har den svenska regeringen föreslagit att läkarutbildningen ska förlängas med ett år utan någon speciell AT-tjänstgöring, något som Anders Westermark tycker är oroande.
– Skulle förslaget gå igenom skulle vi få problem på Åland. Kanske inte inom de närmaste 5-10 åren, men sedan, förklarar han. För sjukvården är svenska läkare som gör sin AT-tjänst ett värdefullt och väl fungerande tillskott, säger han.

På samma sätt som AT-läkarna är viktiga för sjukvården på Åland är ST-tjänsterna viktiga, de fyra år som krävs för att bli specialistläkare.
– Även för de som ska göra sin ST-utbildning kan vi erbjuda bra förutsättningar. Vi har duktiga och rutinerade läkare som handleder och även här har det lilla sjukhuset sina fördelar jämfört med det stora. Hos oss blir man aldrig anonym, en i mängden, och man får också ett brett spektrum av problem att ta ställning till, utvecklar Anders Westermark.

Anders Westermark är själv född och uppvuxen på Åland. Studierna tog honom till Sverige där han också arbetat på Karolinska sjukhuset, liksom några år på sjuhuset i danska Århus.
– Med tiden kände jag ändå att jag ville flytta hem, och det är ett beslut jag inte ångrat. Det finns många fördelar med att bo och arbeta här. Dels närheten till jobbet. Vi har inga pendlingsavstånd. Dels att det fungerar bra för familjen i övrigt. Vi har till exempel mycket bra skolor för barnen.

– En annan fördel är närheten till patienterna. Det är lätt att bygga relationer, skapa förtroende och man får snabbt gensvar på det man gör. Det är också något jag ofta hör från våra AT- och ST-läkare och som man upplever som positivt. Många trivs med sin tid här. Några stannar kvar, andra vill gärna återvända efter att man jobbat på något av de stora sjukhusen.

– Dessutom är den åländska naturen helt fantastisk. Inte minst på sommaren.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png