Dela den här artikeln:

19. maj 2022

|

Hälsa

Sverige tar täten inom bio- och medicinteknik

|

Foto: Linda Karlsson

Sverige är på väg att bli en internationell spjutspets inom Life Science-industrin. Detta tack vare en stark grund för forskning och att  Sverige besitter en överlägsen förmåga att skapa samverkan mellan det privata och offentliga. Så sammanfattar regeringens nationella samordnare Jenni Nordborg dagsläget för svensk Life Science.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att det råder knivskarp konkurrens inom den här industrin. I en internationell jämförelse står vi oss starkt inom bio- och medicinteknik men det finns fortsatta utmaningar, säger Jenni Nordborg.

 

Både svagheter och styrkor blev synliga under coronapandemin. Där Sverige klev fram som en snabb leverantör och tillverkare av nya läkemedel som behövdes för att bekämpa covid-19 och även medicintekniskt med leveranser av respiratorer som behövdes i vården av covidpatienter.

– Men samtidigt blev sjukvården extremt ansträngd. Vi lärde oss mycket i Sverige om krishantering och snabbade upp processer som ledde till att framtagandet av ny teknik och nya läkemedel fick stå tillbaka. I framtiden behöver vi kunna göra både och - fortsätta utveckla ny teknik och nya läkemedel samtidigt som vi hanterar en krissituation, säger Jenni Nordborg.

– För att klara detta behövs dels mer pengar men också bättre organisatorisk förmåga med tydliga ansvarsområden. En lärdom från pandemin är hur viktig forskning av hög nivå är och en stark akademi är. De akademiska laboratorierna har varit en viktig pusselbit i bekämpandet av pandemin.

 

Att vara en stark aktör inom Life Science kräver mycket mer nu än för 20 år sedan. Samtidigt är det en industri som seglat upp och blivit viktig för svensk export. Enligt färsk statistik från SCB svarar till exempel exporten av svenska läkemedel för mer än 100 miljarder kronor per år. Den nya tekniken har öppnat helt nya fält där trenderna idag är AI, individanpassade behandlingar, diagnostik och biologiska läkemedel.

– Moderna cancerbehandlingar använder sig av kroppens eget immunförsvar och fungerar lite som ett vaccin. Det har kommit en ny genteknik som gör det möjligt att behandla och bota genetiska sjukdomar, berättar Jenni Nordborg.

 

Men för att nå framgång krävs goda samarbeten där alla grupper inkluderas; forskning, sjukvård, näringsliv och samhället i stort.

– Vi i Sverige är bra på att göra ekosystemsatsningar där vi gynnar samverkan mellan det privata och det offentliga. Ett exempel är den innovationshub tillsammans med NorthXBiologics som byggs upp i Matfors utanför Sundsvall, berättar Jenni Nordborg.


Statliga Vinnova bidrar med finansiering. Här kan andra biotech företag testa och utveckla nya läkemedel och vacciner.

– Sedan har vi Uppsalabaserade Cytiva som har en innovationshub, test center, för processutveckling för andra biologiska läkemedel som antikroppar och som själva tillverkar en reningsanordning för tillverkning av nya vaccin och läkemedel som används över hela världen. Till dessa hubbar är nya företag välkomna att lära sig hur de tar produkt från forskning till marknad, säger Jenni Nordborg.

 

Utvecklingshubben i Matfors gör att Norden nu har möjlighet till en bättre krisberedskap vilket också bidrar till en bättre situation i hela Europa när det gäller att snabbt få fram nya vaccin och läkemedel i samband med kriser.

 

Jenni Nordborg förklarar varför det är så viktigt med samverkan mellan det offentliga och privata, som exempel tar hon genomik, alltså DNA-forskningen. 2018 startades den nationella satsningen Genomic Medicin Sweden med syftet att ge fler patienter med cancer och ärftliga sjukdomar tillgång till individanpassad vård och behandling.

– Sjukvården sitter på all data om patienten. För behandling med precisionsläkemedel inom gentekniken behöver utvecklarna tillgång till den viktiga datan. Numera går det med AI och stora datamängder att göra tidig diagnostik och sätta in precisionsbaserade individuella behandlingsmetoder, säger Jenni Nordborg.

 

De framtida utmaningarna handlar om att utveckla goda exempel och skapa effektiva samverkansmetoder men också att synliggöra branschen och allt det goda som den åstadkommer för patienter.

– Inom hälso- och sjukvården är drivkraften att göra det bästa för sina patienter. Branschen som helhet behöver bli bättre att kommunicera sina resultat och tydliggöra patientnyttan. Det är en utmaning vi har, avslutar Jenni Nordborg.

 

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png