Dela den här artikeln:

10. juni 2022

|

Industri

Topprankad kommun lockar entreprenörer

Lycksele satsar man aktivt för ett mer attraktivt företagsklimat.

 

Lycksele är den lilla orten med den stora servicenivån. Beläget mitt i Västerbottens län är Lycksele lite av ett nav för den omgivande regionen.

– Här finns ett stort regionalt sjukhus, välbemannad polis, bra möjligheter till utbildning genom gymnasieskolan och Lärcentra och närheten till Universiteten. Ett diversifierat näringsliv gör att kommunen lämpar sig för etablering av många olika typer av verksamheter, säger Gustaf Axelsson, näringslivschef vid Lycksele kommun.

 


Nyinvesteringarna i norra Sverige är redan världskända och Lycksele är inget undantag. 

– Det finns goda affärsmöjligheter för hungriga entreprenörer som vill rida på den nya industrialiserings vågen, menar Gustaf. Våra företag har de senaste åren gått mycket bra och haft en bra tillväxt. Våra tjänsteföretag inom IT, projektering och anläggning, redovisning, för att nämna några, kan flera vittna om stora framgångar.

 

Kommunen arbetar även aktivt med etableringsfrämjande arbete och har tillsatt en mark och etableringsgrupp bestående av flera nyckelfunktioner i kommunen. Industrimark för nyetablering och försäljning har precis iordningställts, och ytterligare mark beräknas bli klart under året. 

– Vi har också märkt en stor efterfrågan på byggbara villatomter i våra attraktiva boendemiljöer, och efter att vi har iordningställt 12 nya tomter, så börjar projekteringen för cirka 15 ytterligare som beräknas vara klara under nästa år.

 


Även om infrastrukturen är bra med hög anslutningsgrad av fibernät för kommunikationer, goda förbindelser på Europaväg E12, järnväg och dagliga flygavgångar till och från Arlanda, så finns behov i infrastruktur för att framgångsvågen inte ska stanna av, menar Gustaf. Här är statliga investeringar i såväl väg som järnvägsnätet avgörande. Vi är också i ett stort behov av inflyttning för att bemanna de arbetsplatser som redan finns och som skapas.

– Vad gäller företagsklimatet så arbetar vi aktivt med att det ska bli bättre, och de senaste åren har vi gjort en resa i rätt riktning i Svenskt Näringslivs ranking (plats 95, 2021) utifrån deras årliga enkätundersökning, såväl som i SKRs Insikts mätning (plats 50, 2021). 

 


Läs mer på lycksele.se