Dela den här artikeln:

10. juni 2022

|

Industri

Träkol – ett mer hållbart alternativ till stenkol?

Träkol – ett förnybart kol som kan ersätta stenkol? Det hoppas i alla fall Gryfskand, Europas största producent av träkol med tre fabriker i Polen och en i Ukraina.

 

 


Gryfskand har i dag tre affärsområden: träkolsproduktion, aktivt kol för vatten- och rökgasrening samt produktion av träpellets. Dessa tillverkas uteslutande av statlig, polsk skog som är certifierad av FSC, Forest Stewardship Council, en medlemsorganisation vilken uppmuntrar till livskraftigt skogsbruk. Dessutom är träkol både ett Bra miljöval och Svanencertifierat, där de senare har de absolut högsta miljökraven som finns.

– All skog vi köper återplanteras enligt FSC strikta linjer om biodiversitet, och produktionen är exotermisk och genererar mer energi än den behöver. Så inga fossila bränslen används vid framställning av vårt träkol, säger Sebastian Brömer, vd för Gryfskand Sverige. Dessutom levereras överskottsenergin till närliggande industrier, och Gryfskand ska investera i soslceller för att få fossilfri el till sina anläggningar.

 


I dag använder stålindustrin enorma mängder stenkol i sin produktion, vilket genererar stora utsläpp av koldioxid. Den svenska järn- och stålproduktionen står för cirka en fjärdedel av den svenska industrins totala utsläpp. Ett EU-direktiv säger att den europeiska stålindustrin måste ställa om sin produktion till 2050, och den svenska har en klimatfärdplan för en fossilfri industri 2045.

– Att helt utesluta stenkol är inte lätt och det förekommer givetvis olika lösningar på problemet. En dellösning skulle kunna vara att byta ut fossilt stenkol mot biokol, säger Sebastian Brömer. Fortsättningsvis säger han att de får fler och fler förfrågningar från stålindustrin, men att det fortfarande finns ett antal problem med biokolet. Ett är tillgången på råvara och ett annat är att biokol är mer poröst än stenkol.

– Biokol måste påminna så mycket som möjligt om stenkol, framför allt i vissa processer. Vårt biokol håller en mycket hög kvalitet då vi enbart använder europeisk lövskog. Lövskog har en hög densitet och påminner mycket om stenkol i sina egenskaper. Men för att efterlikna stenkol så mycket som möjligt krävs att det komprimeras till pellets.

Sebastian Brömer säger att Gryfskand i dag har tre pilotprojekt på gång runtom i Europa och fler förfrågningar på kö. Ett större projekt i Sverige är på god väg, där de redan levererat större mängder träkol som ska testas i stor skala under hösten. Kunden ska byta ut cirka tjugo procent av stenkolet mot biokol under en dryg månad.

– Vi hoppas förstås att testerna faller väl ut och att vi kan vara en del av lösningen när stålindustrin fasar ut stenkol och går mot att bli klimatneutrala. Framtiden får utvisa i vilken utsträckning och skala det kommer att ske, men tekniken finns redan och potentialen är enorm.

sebastian(1).jpg

 Sebastian Brömer, vd för Gryfskand Sverige


Vilken är er största utmaning?

– Just nu har vi problem med extrema kostnadsökningar, men vi hoppas att det stabiliseras och mattas av snart. På längre sikt kommer det största problemet vara att växa i takt med den ökade efterfrågan på biokol, som kan mångdubblas inom en snar framtid.


Ni har tre fabriker i Polen och en i Ukraina – hur fungerar det i Ukraina som det är nu?

– Vi stängde ner vår produktion ganska omgående efter den 24 februari. De första veckorna koncentrerade vi oss på de anställdas säkerhet och nödhjälp, många flydde till Polen och vi fick hjälpa till att hitta boende. Sedan ett par veckor tillbaka producerar vi igen och allt fungerar under omständigheterna bra, men det är så klart ett svårt och osäkert läge och vi  får ta en dag i taget.