Dela den här artikeln:

16. maj 2022

|

Hälsa

Vägen till en fortsatt Life Science-utveckling?

Journalist: Julia Saaf

|

Foto: Pressfoto

Om vi ska bli en ledande nation inom Life Science måste vi bli en spelare i ett globalt ekosystem, menar Johan Strömquist, VD på NDA Group.

– Life Science är en global bransch. Syftet för alla biotechföretag är att ta fram läkemedel eller terapier som ska hjälpa så många patienter som möjligt. Sverige är en del i detta och frågan är hur vår del bäst kan passa in i den globala helheten, säger Johan Strömquist, VD på den internationella konsultfirman NDA Group.

 

Sverige har en välutvecklad Life Science-bransch och en internationellt stark kompetens inom näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård. Strävan efter att uppdatera den svenska Life Science-strategin och samordna insatser på såväl nationell som regional nivå är viktiga initiativ som behöver kompletteras med ett globalt perspektiv när det gäller Sveriges konkurrenskraft, enligt Johan Strömquist.

– Globalisering handlar inte bara om att landa en svensk produkt på en internationell marknad. Det handlar om att gå upp i ett större sammanhang med ett utbyte av intellektuellt kapital inom forskning, utveckling och innovation. Vi kan inte bli en ledande nation inom Life Science på vår egen bakgård; vi blir det genom att vara en framstående spelare i ett globalt ekosystem och genom att dra nytta av alla fördelar det medger.

 

En dagsaktuell fråga är hur Sverige som nation ska attrahera kliniska studier till Sverige. Malin

Parkler, styrelseordförande på LIF och VD på Pfizer, talar för att klinisk forskning måste prioriteras för att vi ska få en bättre sjukvård. Samt att läkemedelsföretagens läkemedelsprövningar också innebär att patienterna kan få tillgång till de nyaste behandlingarna snabbt i en kontrollerad miljö, redan innan de är tillgängliga och godkända inom EU. Detta menar Johan Strömquist är mycket relevant för sjukvården, och särskilt för att stärka införandet av nya terapier och behandlingar. Det är dock kanske inte den mest kritiska frågan för branschens fortsatta utveckling. I dag finns ett starkt fokus på sällsynta sjukdomar och små patientpopulationer, som till exempel cell- och genterapier för ärftliga genetiska sjukdomar eller vid specifika cancerdiagnoser. Att anta att klinisk forskning måste ske i Sverige för att vi ska vara en framstående forskningsnation kan med dessa innovationer skapa problem, menar Johan Strömquist.

– Vi får slut på patienter. Vi är ett litet land och det blir stor konkurrens om patienterna vilket är direkt kontraproduktivt. För att satsa inom klinisk forskning måste vi bli en fungerande internationell partner. Vi måste förstå hur det hänger ihop – politiskt, affärsmässigt och vetenskapligt. Annars får vi inte optimala förutsättningar.

 

Även forskningsfinansieringen måste ses ur ett större perspektiv. Att utveckla ett läkemedel – från upptäckt till apotek – är en kostsam process och kräver kontinuerliga investeringar i företagen. Den storleken på kapital som måste skaffas för det ständigt växande antalet företag finns inte att tillgå inom Sveriges gränser.

– En stor del av kapitalet måste komma utifrån. Men hur attraherar man utländskt kapital? Även om det finns ett stort intresse för Life Science bland investerare så försvårar branschens långa ledtider möjligheterna för extern finansiering. Vad vi kan göra som samhälle är att uppmuntra och stötta företagen i den här internationaliseringen.

 

Johan Strömquist återkommer till det faktum att branschen behöver söka sig utanför Sveriges gränser, inte bara för produktens skull utan för inspiration, investeringar, kontakter och kompetens.

– Forskning bygger på samarbete och lärande, och här är vi väldigt starka. Vad vi behöver bli bättre på är att samarbeta och nätverka bortom själva upptäckten. När det är dags att utveckla sin upptäckt vidare till en produkt som ska ut på marknaden så blir det genast mer ensamt. Kunskapen vi behöver kanske inte finns just i Sverige, då måste vi höja blicken och titta ut i världen, menar han.

 

Vikten av internationaliseringen och ett globalt perspektiv som Johan Strömquist lyfter har han fått erfara på nära håll.

– Du hittar en stor del av den globala läkemedelspipelinen i Boston, Massachusetts. Här samlas hundratals företag och utvecklingsprojekt. Befinner man sig i en sådan expansiv miljö påverkar det också idéerna. Man blir kreativ och ser möjligheter. Fler skulle kunna se det som en utmaning och möjlighet att åka dit, till San Fransisco, eller något av de andra stora naven för läkemedelsutveckling i världen. Man får passa på att suga åt sig så mycket som möjligt av atmosfären och ta med den hem. Ett sådant utbyte ger en snabbare utveckling än vad vi klarar av att driva på egen hand.

 

Det här är inte bara en filosofisk tanke eller ouppnåelig vision, påpekar Johan Strömquist.

– Det finns ju bokstavligt talat en hel värld av möjligheter där ute. Vi har många goda exempel på hur värdefullt detta utbyte är. Det är någonting branschen, och alla de aktörer som vill stötta den, bör ta till vara på för att accelerera utvecklingen. Många svenska företag förstår redan detta. Det är dessa som verkar med världen som sin arena.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png